Probleemoplossing bij CVP op SPOG dat uit sync blijkt