Gebruikerswachtwoord verwijderen dat in MPP-apparaten is opgeslagen