Console of Telnet-toegang tot kabelmodems is uitgeschakeld