Ontdek Cisco
Kopen

Hebt u een account?

  •   Gepersonaliseerde content
  •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Wat is netwerktoegangsbeheer?

Oplossingen voor netwerktoegangsbeheer (NAC) ondersteunen netwerkzichtbaarheid en toegangsbeheer via beleidshandhaving op apparaten en bij gebruikers van bedrijfsnetwerken.

Waarom is het belangrijk om een NAC-oplossing te hebben?

Nu organisaties rekening moeten houden met de exponentiële groei van mobiele apparaten die toegang zoeken tot hun netwerken en met de security risico’s die daarbij ontstaan, is het van essentieel belang om tools te hebben die de zichtbaarheid, toegangscontrole en nalevingsopties bieden die nodig zijn om uw netwerk security infrastructuur te versterken.

Via een NAC-systeem kunnen apparaten die niet aan het beleid voldoen de toegang tot het netwerk worden geweigerd, in quarantaine worden geplaatst of slechts beperkte toegang krijgen tot computingresources. Op die manier wordt voorkomen dat onveilige knooppunten het netwerk infecteren.

Wat zijn de algemene mogelijkheden van een NAC-oplossing?

Met NAC-oplossingen kunnen organisaties de toegang tot hun netwerken beheren via de volgende mogelijkheden:

  • Levenscyclusbeheer voor beleid: beleidshandhaving voor alle operationele scenario’s zonder dat er afzonderlijke producten of aanvullende modules nodig zijn.
  • Profilering en zichtbaarheid: herkenning en profilering van gebruikers en hun apparaten voordat schadelijke code schade kan veroorzaken.
  • Netwerktoegang voor gasten: beheer van gasten via een aanpasbare selfservice portal die de registratie, verificatie en sponsoring van gasten en een beheerportal voor gasten omvat.
  • Controle van security postuur: evaluatie van naleving van security beleid op gebruikerstype, apparaattype en besturingssysteem.
  • Respons op incidenten: beperking van netwerkbedreigingen door security beleid te handhaven om apparaten die niet aan het beleid voldoen te blokkeren, isoleren en herstellen zonder dat de beheerder tussenbeide komt.
  • Bidirectionele integratie: integratie met andere netwerk- en security oplossingen via de open/RESTful API.

Use cases voor netwerktoegangsbeheer

NAC voor gasten/contractanten

Organisaties gebruiken NAC-oplossingen om ervoor te zorgen dat niet-werknemers – zoals contractanten, bezoekers of partners – toegangsrechten voor het netwerk hebben die gescheiden blijven van die van werknemers.

Cisco Identity Services Engine


NAC voor BYOD

Dankzij de exponentiële groei van mobiele apparaten zitten werknemers niet meer vast aan een bureau en hebben ze de vrijheid om op afstand te werken via hun mobiele apparaten. NAC voor BYOD garandeert naleving voor alle apparaten van werknemers voordat deze toegang krijgen tot het netwerk.

Cisco Identity Services Engine


NAC voor het Internet of Things

Het aantal IoT-apparaten – in de productie, de gezondheidszorg of andere bedrijfstakken – groeit exponentieel en deze apparaten vormen extra ingangspunten voor aanvallers om het netwerk binnen te komen. NAC kan deze risico’s bij IoT-apparaten verminderen door gedefinieerd profilerings- en toegangsbeleid toe te passen op verschillende categorieën apparaten.

Cisco IoT Threat Defense


NAC voor respons op incidenten

NAC-leveranciers kunnen contextuele gegevens (zoals gebruikers-id of apparaattype) delen met security componenten van derden. Zij kunnen reageren op cyber security meldingen door security beleid automatisch te handhaven om besmette endpoints te isoleren.

Cisco Rapid Threat Containment


NAC voor medische apparaten

Naarmate meer medische apparaten online komen, is het van essentieel belang de apparaten te identificeren die toegang krijgen tot een geconvergeerd netwerk. Met NAC-oplossingen worden apparaten en medische dossiers beschermd tegen bedreigingen en worden de security en de bescherming tegen ransomware in de gezondheidszorg verbeterd.

Cisco Medical NAC