Wat is IT security?

IT security is een set cyber security strategieën die ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen zoals computers, netwerken en data voorkomt. Deze waarborgt de integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie en houdt geavanceerde hackers tegen.

Waarom is IT security noodzakelijk?

Omdat hackers steeds slimmer worden, is de noodzaak om uw digitale bedrijfsmiddelen en netwerkapparaten te beschermen nóg groter. Hoewel IT security duur uit kan vallen, kan een ernstig beveiligingslek uw organisatie veel meer kosten. Grote beveiligingslekken kunnen de gezondheid van een MKB-bedrijf in gevaar brengen. Voor of na een incident kunnen IT security teams een plan voor respons op incidenten als risicobeheertool gebruiken om weer grip op de situatie te krijgen.

Wat is het verschil tussen IT security en informatie security (InfoSec)?

Hoewel IT security en informatie security vergelijkbaar klinken, hebben ze betrekking op verschillende typen security. Informatie security verwijst naar de processen en tools die zijn ontworpen om gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen tegen schending, terwijl IT security verwijst naar de beveiliging van digitale gegevens (data) met behulp van computernetwerk security.

Wat zijn de bedreigingen voor IT security?

Bedreigingen voor IT security kunnen verschillende vormen aannemen. Een veelvoorkomende bedreiging is malware, ook wel schadelijke software. Dit kan verschillende vormen aannemen om netwerkapparaten te infecteren, waaronder:

  • Ransomware
  • Spyware
  • Virussen

Door deze bedreigingen is het nog belangrijker om betrouwbare security praktijken te implementeren. Meer informatie over malware zodat u beschermd kunt blijven.

Hoe profiteer ik van IT security?

IT security voorkomt schadelijke bedreigingen en potentiële beveiligingslekken, die een enorme impact op uw organisatie kunnen hebben. Wanneer u uw interne bedrijfsnetwerk op gaat, zorgt IT security ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot en wijzigingen kunnen maken in de gevoelige informatie die daar is opgeslagen. IT security zorgt dat u de vertrouwelijkheid van de data van uw organisatie kunt waarborgen.

Typen IT security

Netwerk security

Netwerk security wordt gebruikt om ongeautoriseerde of kwaadwillende gebruikers van uw netwerk te weren. Hiermee blijven de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit onaangetast. Dit type security is noodzakelijk om te voorkomen dat hackers toegang tot data op uw netwerk krijgen. Hierdoor kunnen zij de toegang tot of het gebruik van het netwerk door uw gebruikers niet negatief beïnvloeden.

Netwerk security wordt steeds uitdagender naarmate bedrijven meer endpoints gaan gebruiken en hun services naar de openbare cloud verhuizen.

Internet security

Bij internet security gaat het zowel om de bescherming van informatie die verzonden en ontvangen wordt in browsers als om netwerk security voor webgebaseerde toepassingen. Deze vormen van bescherming zijn ontworpen om inkomend internetverkeer op malware en ongewenst verkeer te controleren. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld firewalls, antimalware en antispyware.

Endpoint security

Endpoint security biedt bescherming op apparaatniveau. Apparaten die beveiligd zijn door endpoint security omvatten mobiele telefoons, tablets, laptops en desktopcomputers. Endpoint security weerhoudt uw apparaten ervan verbinding te maken met schadelijke netwerken die mogelijk een bedreiging vormen voor uw organisatie. Voorbeelden van endpoint security zijn geavanceerde bescherming tegen malware en beheersoftware voor apparaten.

Cloud security

Toepassingen, data en identiteiten verhuizen naar de cloud, waardoor gebruikers direct verbinding maken met het internet zonder de bescherming van de traditionele security stack. Cloud security draagt bij aan een veilig gebruik van SaaS-toepassingen (software-as-a-service ) en de openbare cloud.  Voor cloud security kunnen een Cloud-Access Security Broker (CASB), een Secure Internet Gateway (SIG) of cloudgebaseerd Unified Threat Management (UTM) worden gebruikt.

Security van toepassingen

Met security van toepassingen worden toepassingen zo gebouwd dat deze zo goed mogelijk beschermd zijn tegen aanvallen. Dit extra laagje security omvat ook de evaluatie van de code van een app om kwetsbaarheden in de software te identificeren.