Security Outcomes Study Deel 2

Optimaliseer uw security met vijf bruikbare, data-ondersteunde praktijken

Wat is nieuw in deel 2?

In deze tweede editie van onze Security Outcomes Study hebben we een onafhankelijke dubbelblinde enquête gehouden onder meer dan 5100 IT-professionals uit 27 landen. We vroegen alle respondenten naar hun aanpak van de vijf belangrijkste pijlers die volgens uitgebreid onderzoek vooraf het succes van cyber security programma’s bepalen.

De top 5 cyber security praktijken

Volgens ons onderzoek zijn dit de vijf belangrijkste pijlers voor het succes van cyber security programma’s:

Proactief inspelen op vernieuwing van technologie

Goed geïntegreerde technologieën gebruiken

Snel op incidenten reageren

Snel herstellen na noodgevallen

Tijdig en nauwkeurig bedreigingen detecteren

Leer van uw vakgenoten

Ontdek hoe ondernemingen in uiteenlopende bedrijfstakken al deze security resultaten behalen.

Zero Trust Secure Access Service Edge (SASE)

Meer belangrijke bevindingen

2X

 Interne teams voor detectie en respons reageren 2 keer sneller dan externe teams (6 dagen in plaats van 13 dagen) 

40%

Ondernemingen met goed geïntegreerde systemen voor het identificeren van middelen en risico’s zijn bijna 40% beter in bedreigingsdetectie en -respons

2X

Bedrijven die systematisch chaos engineering toepassen, zijn 2 keer zoveel in staat bedrijfscontinuïteit te realiseren