Имате сметка?

 •   Персонализирана содржина
 •   Вашите производи и поддршка

Потребна ви е сметка?

Направете сметка

Хиперконвергентна инфраструктура

Добијте повеќе перформанси, повеќе работни оптеретувања, повеќе едноставности.

 

 

Cisco HiperFlek нуди целосните хиперконвергентно решение, softver-дефинирано комбинирање, вмрежување и сметање со следната генерација Cisco HKS платформа на податоци. Проектиран на  Cisco UCS, Hier Flek донесува нов ниво на ефикасност во работата и прилагодувања на вашиот центар за пренос на податоците како би отклучил полн потенцијал на хиперконвергентна инфраструктура 

 

 

Флексибилен

Понудуваме потполно конфигурирано крајно решение кое ја олеснува дигиталната трансформација на вашето претпријатие

*Комбинираме софтверски дефинирано сметководство со Cisco UCS®Unified сметачкиот систем вклучувајќи Intel® Kseon® процесори, софтверски дефинирано складирање со Cisco HiperFlek HKS Платформа, софтвер и софтверски дефинирано вмрежување со Cisco® Unified Fabric, со интеграција во Cisco Application Centric инфраструктура (Cisco ACI ™.)

Ефикасно

Чувајте ги податоците на оптимално ниво и ускладете ја вашата инфраструктура со барањата за апликација. Со скалабилноста, може да почнете со мала инфраструкура и да ја зголемите како што ќе растат вашите потреби.

Прилагодлив:

Можете да одберете однос CPU и простор на дискот кои им одговараат на Вашите апликации. Користете поширок спектар на апликации и опративни модели.

 

Модели и спецификации

  Cisco HyperFlex HX220c M4 All Flash Node

Cisco HyperFlex HX220c M4 All Flash Node

Cisco HyperFlex HX240c M4 All Flash Node

Cisco HyperFlex HX240c M4 All Flash Node

Cisco HyperFlex HX220c M4 Node

Cisco HyperFlex HX220c M4 Node

Cisco HyperFlex HX240c M4 Node

Cisco HyperFlex HX240c M4 Node


Фокус

High-performance for

Fast and high capacity

Simplified storage

High capacity for

Капацитет на нодот

1 rack unit

2 rack units

1 rack unit

2 rack units

Пресметај

1 x write log SAS SSD*
6 x 3.8 TB/960 G SDDs

1 x write log SAS SSD*
23 x 3.8 TB/960 G SDDs

1 x 480 GB SSD
6 x 1.2 TB HDDs

1 x 1.6 TB SSD
23 x 1.2 TB HDDs

Капацитет Up to 2 processors per node Up to 2 processors per node Up to 2 processors per node Up to 2 processors per node
Скалирање Compute and storage independently Compute and storage independently Compute and storage independently Compute and storage independently
  Build and Price Build and Price Build and Price Build and Price  

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Трансформирање на ИТ операции со комплетна хиперконвергенција

Дали постои „дата центар во кутијата“?

Вчера купувавте сервер, складирања и двоено вмрежување. Интеграцијата е дополнително напрегање.

  IT здравствената заштита за иднина

  Meander сентар за здравствената заштита е револуционирање на центрите за податоците и нега на пациенти со Cisco HiperFlekom.

  HiperFlek е ваш дата центар во кутија

  Погледнете колку е лесно да се распоредат рачунарите, складирање и вмрежување за помалку од 35 минути.

  Карактеристики

  Целосна хиперконвергенција

  HiperFlek ја обединува фабричката мрежа и сметачката - рачунарската технологија на платформата на податоците од новата генерација

  Флексибилно скалирање

  Скалирање на Nod, рачунарство и независни капацитети во HiperFlek кластери, како што се менуваат потребите.

  Флеш оптимизиран систем

  Остварете ги високи перформанси и долгорочно складирање со помош на системот фајлови направени за хиперконвергенција.

  Континуирана оптимизација на податоците

  Зголемете ја употребата на капацитетите додека одржувате перформанси со дедупликација и компресија на податоците

  Забрзајте го својот успех

  Со Cisco услугите побрзо ќе вреднувате, соопфатно усвојување и поставувајќи оптимизирани показатели.

  For partners

  Are you a Cisco partner?  Log in to see additional resources.

  Looking for a solution from a Cisco partner? Connect with our partner ecosystem.

  Intel Xeon Logo Cisco HyperFlex™ sustavi s Intel® Xeon® procesorima  

  Intel, Intel logo, Kseon i Kseon Inside се заштитени знаци или регистрирани на корпорација Intel во Соединетите Американски Држави и/или други земји