Få bättre skydd från NGFW:er

Få bättre skydd från NGFW:er

I det här faktabladet kan du läsa om hur du upptäcker cyberhot i ett tidigt skede så att du snabbt kan agera med mindre komplexitet och enklare åtgärder.

Hämta faktabladet nu

Får du maximalt med skydd från din NGFW?

Får du maximalt med skydd från din NGFW?

Vanliga sammankopplingar av enheter (NGFW:er) är till föga hjälp mot risker från avancerade angrepp. Dessutom ger dessa NGFW:er inte mycket hjälp efter att organisationen blivit infekterad eftersom de inte kan uppskatta storleken på infektionen, hindra den från att spridas eller avhjälpa den snabbt. Läs det här faktabladet för att ta reda på hur du minimerar avancerade hot snabbare och hur du strömlinjeformar åtgärder.

Hämta