Ser efter säkerheten inom sjukvården

Sjukvård: Skydda patientuppgifter

Det här faktabladet hjälper dig att förstå några av de främsta IT-säkerhetsriskerna inom sjukvården, och det hjälper dig att utvärdera kvaliteten på dina nuvarande skydd. Du får även lära dig hur säkerheten kan ökas samtidigt som data förblir tillgängliga för vårdspersonalen.

Förhandsvisa

Hämta faktabladet nu