IT-sikkerhet for en skiftende verden

Nye digitale forretningsmuligheter og nye Internett-trusler betyr nye utfordringer for IT-sikkerhet. Finn ut hvordan ulike bransjer beskytter seg selv, i disse hvitbøkene.

Beskytte finanstjenester

Holde økonomiske data og transaksjoner sikre

Undersøkelsesresultater viser at når det gjelder IT-sikkerhet, er det rom for forbedring i finansbransjen. Dette er spesielt viktig fordi denne bransjen er et hovedmål for nettkriminelle. Les denne tekniske rapporten for å få ekspertråd om hvordan IT-personell kan sikre økonomiske tjenester og kunder.

Få rapporten

Styrke IT-sikkerheten for offentlige etater

Offentlige tjenester trenger mer beskyttelse

Offentlig sektor er spesielt tiltrekkende for Internett-terrorister, såkalte "hacktivister", og andre kriminelle som ønsker å forstyrre offentlige tjenester og stjele kritiske data for politisk eller økonomisk vinning. Les denne hvitboken for å se hvordan offentlige etater kan styrke IT-sikkerheten og holde seg ett skritt foran disse truslene.

Få rapporten

Ta vare på sikkerheten i helsevesenet

Helsevesenet: Sikre pasientinformasjon

I dagens helseorganisasjoner er det avgjørende å beskytte pasientenes personvern, samtidig som man opprettholder tilgang til vitale informasjonssystemer. Denne rapporten vil hjelpe deg å forstå noen av de viktigste IT-sikkerhetsrisikoene i helsevesenet og vurdere kvaliteten på den nåværende beskyttelsen. Du vil også finne ut hvordan du kan forbedre sikkerheten, samtidig som du holder viktige data tilgjengelige for medisinsk personell.

Få rapporten

Forsvare telekommunikasjonstjenester

Forbedre IT-sikkerheten innen telekommunikasjon

Mange telekommunikasjonsspesialister anser sin sikkherhetsinfrastruktur som avansert og oppdatert, men denne analysen tilsier noe annet. Få denne rapporten for å finne ut hvordan du kan beskytte dataene og tjenestene i dette konkurranseutsatte miljøet.

Få rapporten

Holde transporten i gang

Holde transporten i gang og trygg

Alle forstyrrelser i transportnettverk kan ha en betydelig innvirkning på innbyggere og økonomien. Derfor er disse nettverkene et hovedmål for nettkriminelle. Forbundede teknologier som smartbiler og motorveier, utgjør enda større muligheter for hackere. Denne hvitboken viser hvordan du kan opprettholde sikkerheten i et komplekst transportøkosystem som blir stadig smartere.

Få rapporten

Sikre offentlige forsyningsanlegg og energi

Beskytte offentlige forsyningsanlegg mot nettangrep

Syttitre prosent av fagpersoner innen IT-sikkerhet ved offentlige forsyningsanlegg sier at de har vært utsatt for et offentlig sikkerhetsbrudd. Fordi forsyningsanleggs- og energiorganisasjoner er del av nasjonens kritiske infrastruktur, utgjør de et hovedmål for hackere. Les denne rapporten for å finne ut hvordan du kan beskytte organisasjonen gjennom rask tilpassing til et skiftende sikkerhetslandskap.

Få rapporten