Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Cisco Expert Talks

Homepage > Det intuitive nettverket. En kjapp gjennomgang med Jan og Tor-Erik.

Det intuitive nettverket. En kjapp gjennomgang med Jan og Tor-Erik.

Antall enheter vi kobler opp mot nettet øker og nye utfordringer oppstår. Vi må finne nye løsninger for å møte disse økende kravene.

Mye nettverksdrift utføres manuelt, og skaper begrensede muligheter som øker risikoen for menneskelig feil.

Lær hva det intutitive nettverket kan gjøre for deg og hvordan det fungere i praksis. Her får du en kjapp gjennomgang med alt du trenger å vite.