• Ημερομηνία: 24 Μαϊου 2016
  • Ώρα: 11:00πμ – 12:00μμ
  • Συμμετοχή: Με πρόσκληση
  • Κόστος Συμμετοχής: 0
▲ Back to Top

Περιγραφή

Περιγραφή

Αποτελεί γεγονός, ότι τα virtualized Datacenter περιβάλλοντα απαιτούν, πλέον, ευελιξία, αξιοπιστία και ασφάλεια. Με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να εξασφαλίσετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά για τη δική σας υποδομή;

Το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα ΙΤ οργανισμοί οι οποίοι ακόμα διαμορφώνουν το περιβάλλον των data center τους χρησιμοποιώντας μεμονωμένα στοιχεία, θεωρείται μη αποδοτικό. Πόσο, μάλλον, όταν τα ΙΤ στελέχη και οι διαχειριστές τους δαπανούν σημαντικό μέρος του χρόνου τους ρυθμίζοντας βασικές εργασίες, που θα μπορούσαν να γίνονται αυτόματα. Αποτέλεσμα; Το ανθρώπινο δυναμικό να μην επικεντρώνονται σε περισσότερο σημαντικές όσο και στρατηγικού περιεχομένου ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Το Cisco Unified Computing System είναι μία πλατφόρμα data center επόμενης γενιάς, που ενώνει computing, δίκτυο, πρόσβαση στο storage και virtualization. Αποτελεί ένα συνεκτικό σύστημα σχεδιασμένο να μειώνει το συνολικό κόστος κτήσης (TCO) και να αυξάνει την ευελιξία της επιχείρησης.

Με ποιο τρόπο, όμως, επιταχύνεται η διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών εύκολα, αξιόπιστα και με ασφάλεια; Πως υποστηρίζεται το provisioning και η μετάβαση τόσο σε virtualized όσο και non virtualized περιβάλλοντα;

Ενημερωθείτε άμεσα για το Cisco Unified Computing System, τη νέα πλατφόρμα ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγικότητας για την επιχείρησή σας!

▲ Back to Top

Abstract English

Abstract English

Data Centre Trends Driving Change in 2016 – What Does it Mean to you?

Data centres have evolved beyond recognition with new technology, systems and processes being introduced at breakneck speed. The fundamentals however remain the same; availability, scalability and efficiency continue to be core requirements for high availability data centres especially as more organisation leverage technology to drive product and service differentiation.

This session examines the data centre Tier accreditations and Facilities and Management & Operations and how they support new and existing business models.

Unified Computing System

Today, IT organizations assemble their data center environments from individual components. Their administrators spend significant amounts of time manually accomplishing basic integration tasks rather than focusing on more strategic, proactive initiatives. The industry is in a transition away from the rigid, inflexible platforms that result and moving toward more flexible, integrated, and virtualized environments.

The Cisco Unified Computing SystemTM is a next-generation data center platform that unites compute, network, storage access, and virtualization into a cohesive system designed to reduce total cost of ownership (TCO) and increase business agility.

Learn how to managed UCS as a single system whether it has one server or hundreds of servers with thousands of virtual machines, and how Cisco Unified Computing System decouples scale from complexity.

The Cisco Unified Computing System accelerates the delivery of new services simply, reliably, and securely through end-to-end provisioning and migration support for both virtualized and nonvirtualized systems.

▲ Back to Top

Abstract Greek

Abstract Greek

Σήμερα, οι IT οργανισμοί διαμορφώνουν το περιβάλλον των data center τους, χρησιμοποιώντας μεμονωμένα στοιχεία. Η βιομηχανία είναι σε μία φάση μετάβασης από άκαμπτες, πλατφόρμες προς περισσότερο εύκαμπτα, ολοκληρωμένα και virtualized περιβάλλοντα.

Οι διαχειριστές τους ξοδεύουν σημαντικό μέρος του χρόνου τους ρυθμίζοντας βασικές εργασίες που θα μπορούσαν να γίνονται αυτόματα, αντί να επικεντρώνονται σε πιο στρατηγικού περιεχομένου ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Το Cisco Unified Computing System είναι μία πλατφόρμα data center επόμενης γενιάς, που ενώνει computing, δίκτυο, πρόσβαση στο storage και virtualization. Αποτελεί ένα συνεκτικό σύστημα σχεδιασμένο να μειώνει το συνολικό κόστος κτήσης (TCO) και να αυξάνει την ευελιξία της επιχείρησης.

Μάθε πώς να διαχειρίζεσαι το UCS σαν ένα σύστημα, ανεξάρτητα αν αυτό έχει έναν server ή εκατοντάδες servers με χιλιάδες virtual machines. Το Cisco Unified Computing System αποσυνδέει το μέγεθος από την πολυπλοκότητα.

Το Cisco Unified Computing System επιταχύνει την παράδοση νέων υπηρεσιών απλά, αξιόπιστα και με ασφάλεια, μέσω υποστήριξης provisioning και μετάβασης από άκρη σε άκρη, για αμφότερα virtualized και non virtualized περιβάλλοντα.

▲ Back to Top

Ομιλητές

Ομιλητές

Speaker 1

Phil Collerton, Managing Director, EMEA, Uptime Institute

Ο Phil Collerton κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Uptime Institute για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) έχοντας υπό την ευθύνη του το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την παροχή εμπορικών ενεργειών και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Ο κ. Collerton συμμετέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε σημαντικά συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν τη διεθνή αγορά των data centre, μεταλαμπαδεύοντας τη βαθιά του γνώση και τη σημαντική εμπειρία του στο σχεδιασμό, το “κτίσιμο” και τη λειτουργία τους. Διακρίνεται για την γνώση του στη συνολική λειτουργία των data centre, την εκπαίδευση και τη στελέχωσή τους, τις διαδικασίες consolidation, καθώς επίσης και την εγκατάσταση data centres σε καινούριες αγορές και ποικίλες γεωγραφικές περιοχές.

Τέλος, ο κ. Collerton εντάχθηκε στο δυναμικό του Uptime Institute τον Απρίλιο του 2012, ενώ στην πορεία δημιούργησε και εγκατέστησε μια δυναμική ομάδα συνεργατών στο Λονδίνο και το Ντουμπάϊ, για τον καλύτερο και περισσότερο αποδοτικό έλεγχο της περιοχής της ΕΜΕΑ.

Phil Collerton, Managing Director, EMEA, Uptime Institute

Mr. Collerton is the Managing Director of the Uptime Institute in Europe, Middle East and Africa, responsible for all commercial and service delivery activities in the region.

Mr. Collerton frequently represents the Uptime Institute at data centre industry events, drawing on his expertise in designing, building and operating data centres.

He has gained extensive experience in data centre operations, data centre training and staffing, consolidation of data centres and establishment of data centres in new markets and geographies.

Mr. Collerton joined the Uptime Institute in April 2012, and has established a dynamic team based in London and Dubai, focusing on the EMEA region.

Speaker 2

Παναγιώτης Γκολέμης, Consulting System Engineer Cisco, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα

Ο Παναγιώτης Γκολέμης, έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής. Εργάζεται στη Cisco, ως Datacenter Consulting System Engineer, από το 2008, και είναι υπεύθυνος για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Κύριες αρμοδιότητές του αφορούν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και σε σχεδιασμό και υλοποίηση Cisco Datacenter τεχνολογιών. Έχει διαχειριστεί με επιτυχία σημαντικά έργα δικτύωσης μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγοράς, ενώ, εκπροσωπεί την Cisco, με ομιλίες του σε κλαδικά συνέδρια, που σχετίζονται με τις τεχνολογίες Datacenter και τις τάσεις της αγοράς πληροφορικής.

Πριν τη συνεργασία του με την Cisco, εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου κατείχε την θέση του System Engineer,με τις κύριες υπευθυνότητες του να συμπεριλαμβάνουν το SAN, το Storage και τους Wintel Servers, για το Primary και το Disaster Recovery Data Center.

Στο παρελθόν επίσης έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες του κλάδου, ανάμεσα στις οποίες η ΙΒΜ, όπου κατείχε την θέση του ΙΤ Specialist για WINTEL platform, Storage Area Networks, Intel Servers και τεχνολογίες της Microsoft.

Panagiotis Golemis, Consulting System Engineer, Cisco Greece, Cyprus, Malta

Panagiotis is the Datacenter Consulting System Engineer for Cisco Greece, Cyprus and Malta, since 2008. He is responsible for presales on Cisco Datacenter, Proof of Concept on Cisco Technologies and Datacenter Solutions Design. Participating and lead in the design of major DC Networking projects in region Market, for Service Providers, Commercial and Enterprise sector. Panagiotis is the official Cisco spokesperson in his field, presenting to press, customers and to public conferences and events, related to Datacenter technologies and IT market trends.

Before joining Cisco, Panagiotis was working as a System Engineer at National Bank of Greece. He was responsible for SAN, Storage and Wintel Servers, for Primary and Disaster Recovery Data Center.

Before joining the National Bank of Greece, Panagiotis, was an IT Specialist at IBM Hellas, responsible for WINTEL platform, with main objectives Storage Area Networks, Intel Servers and Microsoft Technologies.

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

11:00 Data Centre Trends Driving Change in 2016 – What Does it Mean to you?
Phil Collerton, Managing Director Uptime Institute
11:10 Unified Computing System
Παναγιώτης Γκολέμης, System Engineer Consultant, Cisco Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα
11:45 Q & A
12:00 Ολοκλήρωση Webinar

Agenda

11:00 Data Centre Trends Driving Change in 2016 – What Does it Mean to you?
Phil Collerton, Managing Director Uptime Institute
11:10 Unified Computing System
Panagiotis Golemis, System Engineer Consultant, Cisco Greece, Cyprus, Malta
11:45 Q & A
12:00 End of Webinar
▲ Back to Top
▲ Back to Top