Configuración de códigos de autorización forzosos (FAC)