Configuración de CUCM Smart Licensing - Modelo directo