Вече имате акаунт?

 •   Персонализирано съдържание
 •   Вашите продукти и поддръжка

Трябва Ви акаунт?

Създаване на акаунт

Онлайн декларация за поверителност на Cisco – предстояща

На 18 юни 2016 г. ще бъде публикувана следната декларация за поверителност на Cisco.

Cisco Systems, Inc. и нейните филиали (заедно "Cisco") са поели ангажимент да защитават Вашата поверителност и да гарантират Вашите положителни преживявания в нашите уебсайтове и при използването на нашите продукти и услуги ("Решение" или "Решения"). Тази декларация за поверителност се прилага към уебсайтовете на Cisco, които правят връзка към тази декларация, и описва начина, по който обработваме лична информация. Допълнителна информация за нашите практики по отношение на личната информация може да е предоставена в допълненията вдясно или в уведомления, предоставяни по времето на събиране на данни. Някои уебсайтове на Cisco може да имат собствена декларация за поверителност, която описва начина на обработка на лична информация специално за тези уебсайтове. До степента, в която предоставено по времето на събиране на данни уведомление или специфична за уебсайт декларация за поверителност са в противоречие с тази декларация за поверителност, преимущество ще има подобно уведомление или декларация за поверителност.

Събиране на лична информация

Възможно е ние да събираме информация, в това число лична информация за Вас, когато използвате нашите уебсайтове и взаимодействате с нас. "Лична информация" е всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на лице, и може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, информация за акаунт в социална мрежа или номер на карта за плащане. Ако свързваме други данни с Вашата лична информация, ще третираме тези свързани данни като лична информация. Ние събираме също лична информация от доверени източници – трети страни и ангажираме трети страни със събиране на лична информация, за да ни съдействат.

Събираме лична информация по различни причини, като:

 • Обработка на Ваша поръчка.
 • Предоставяне на абонамент за новини.
 • Изпращане на съобщения с цел маркетинг.
 • Създаване на акаунт.
 • Активиране на използването на някои свойства на нашите решения.
 • Персонализиране на Вашия опит.
 • Осигуряване на обслужване на клиенти.
 • Управление на приложение за работа.
 • Събиране на информация по време на тестовия процес на встъпителен прием, когато Ви се предоставя сертификационен тест на компютърна основа.

Ние и третите страни, които сме ангажирали, може да комбинираме информацията, която събираме от вас във времето от нашите уебсайтове, с информация, получена от други източници. Това ни помага да подобрим нейната обща точност и пълнота, както и да персонализираме нашето взаимодействие с Вас.

Ако изберете да предоставите на Cisco лична информация за трета страна (като име, имейл и телефонен номер), Вие декларирате че имате разрешението на третата страна да направите това. Примерите включват препращане на референтен материал на приятел или колеги.

В някои случаи Cisco може автоматично да събира информация чрез "бисквитки", уеб дневници, уеб сигнали и други подобни приложения. Тази информация се използва за по-добро разбиране и подобряване на използваемостта, работата и ефективността на уебсайта, както и за персонализиране на съдържанието или офертите към Вас. Моля, прочетете раздела ""Бисквитки" и други уеб технологии" по-долу за повече информация.

връщане в началото

Използване на Вашата лична информация

Възможно е да използваме Вашата лична информация за целите на нашия бизнес, за предоставяне, подобряване и персонализиране на нашите решения, за изпращане на маркетингови и други съобщения, свързани с нашия бизнес, както и за други легитимни цели, разрешени от приложимото законодателство. Някои от начините, по които може да използваме лична информация, включват:

 • Предоставяне на решение, което сте поискали.
 • Поддръжка и подобряване на нашите решения и Вашия онлайн опит.
 • Персонализиране на уебсайтове, бюлетини с новини и други съобщения.
 • Управление и обработка на Вашите сертификационни изпити.
 • Изпращане на съобщения, включително за целите на маркетинга или удовлетворението на клиентите, или директно от Cisco, или от наши партньори.

Може да редактирате Вашите предпочитания за съобщения по всяко време. Вижте по-долу "Вашият избор и избор на предпочитания за съобщения".

връщане в началото

Достъп до и точност на Вашата лична информация

Нуждаем се от Вашата помощ, за да поддържаме Вашата лична информация точна и актуална. За да актуализирате Вашата лична информация и предпочитанията за съобщения, моля, свържете се с нас. Освен това може да имате възможността да прегледате или редактирате Вашата лична информация онлайн, включително:

Ние полагаме добросъвестни усилия за обработка на приемливи искания за достъп или корекция на Вашите данни, ако те са неточни. Ще отговорим на Вашето искане за достъп до данни в рамките на 30 дни.

Някои подразделения на Cisco може понякога да се разглеждат като оператори на данни. Когато подразделение на Cisco действа в качеството на оператор на данни, можете да упражните правата си за достъп и да поискате корекции или деактивиране според приложимото законодателство за защита на данни директно от това подразделение на Cisco.

връщане в началото

Вашият избор и избор на предпочитания за съобщения

Ние Ви предоставяме избора за получаване на разнообразна информация, допълваща нашите решения. Може да управлявате Вашите предпочитания за съобщения чрез следните методи:

 • Като следвате инструкциите, включени във всеки промоционален имейл от нас, за да се отпишете от това конкретно разпращане на писма.
 • Като ни изпратите съобщение по имейл или по пощата до: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Моля, уверете се, че сте включили Вашето име, адрес, имейл адрес и необходимата конкретна информация за материала, който вече не желаете да получавате.

Този избор не се прилага към получаването на задължителни сервизни съобщения, които се разглеждат като част от определени решения, каквито може периодично да получавате докато не анулирате Вашето решение в съответствие с условията. Възможно е да споделяме Вашата лична информация с бизнес партньори или дистрибутори на Cisco, така че те да имат възможност да споделят информация за продукти или услуги, които може да Ви интересуват. За да да се откажете от такова споделяне с трети страни за техните маркетингови цели, щракнете тук.

С използването на нашите уебсайтове или като ни предоставяте лична информация, Вие се съгласявате, че може да контактуваме с Вас по електронен път относно безопасността, поверителността и административни въпроси, свързани с използването от Вас на уебсайтовете. Ако научим за пробив в системата за безопасност, ще се опитаме да Ви уведомим по електронен път чрез публикуване на уведомление на нашите уебсайтове или чрез изпращане на имейл до Вас. Възможно е да имате законно право за получаване на това уведомление в писмен вид. За да оттеглите Вашето съгласие за получаване на електронно уведомление при пробив на безопасността, моля, уведомете ни.

връщане в началото

Споделяне на Вашата лична информация

Възможно е да споделяме Вашата лична информация за целите на нашия бизнес, за предоставяне, подобряване и персонализиране на нашите решения, за изпращане на маркетингови и други съобщения, свързани с нашия бизнес, както и за други легитимни цели, разрешени от приложимото законодателство. Може да споделяме лична информация по следните начини:

 • В рамките на Cisco или с всеки от нашите световни филиали за целите на обработката или съхранението на данни.
 • С бизнес партньори или дистрибутори на Cisco, така че те да имат възможност да споделят информация с Вас за техните продукти или услуги. За да да се откажете от споделяне от Cisco с трети страни за техните маркетингови цели, щракнете тук.
 • С бизнес партньори, обслужващи дистрибутори, оторизирани агенти на трети страни или подизпълнители, с цел предоставяне на поискана услуга или транзакция. Примерите включват, но не се ограничават до: обработка на поръчки и транзакции с кредитни карти, хостинг на уебсайтове, хостинг на регистрация на семинар, оказване на съдействие при свързани с продажби усилия или следпродажбена поддръжка и осигуряване на обслужване на клиентите.
 • Във връзка с или по време на преговори, сливане, продажба на активи на компанията, консолидиране или преструктуриране, финансиране или придобиване на целия или на част от нашия бизнес от или продажбата му на друга компания.
 • В отговор на искане за информация от компетентен орган, ако вярваме, че разкриването е в съответствие с или се изисква по друг начин от всяко приложимо законодателство, разпоредба или правен процес.
 • С правоприлагащи органи, държавни органи или други трети страни, както е необходимо за защита на правата, собствеността или безопасността на Cisco, нейните бизнес партньори, Вас или други лица, или когато по друг начин се изисква от приложимото законодателство.
 • В обобщена и/или анонимна форма, която не може приемливо да бъде използвана за да Ви идентифицира.
 • Ако по друг начин Ви уведомим и Вие се съгласите със споделянето.

връщане в началото

Безопасност на Вашата лична информация

Ние възнамеряваме да пазим доверената ни лична информация и да я третираме безопасно, в съответствие с тази декларация за поверителност. Cisco осигурява физически, административни и технически мерки за безопасност, които помагат да защитим Вашата лична информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Изискваме също и нашите доставчици да защитават такава информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Интернет пространството обаче не е 100 % сигурно и ние не можем да гарантираме безопасността на всяка една лична информация, която ни предоставяте.

връщане в началото

Съхраняване на лична информация

Ние ще съхраняваме Вашата лична информация както е необходимо за нуждите, за които тя е била събрана. Ще съхраняваме и използваме Вашата лична информация както е необходимо за да отговаря на нашите правни задължения, за разрешаване на спорове и изпълнение на нашите споразумения.

Използване на "бисквитки" и други уеб технологии

Както много други уебсайтове, Cisco използва автоматични инструменти за събиране на данни като "бисквитки", вградени уеб препратки и уеб сигнали. Тези инструменти събират определена стандартна информация, каквато Вашият браузър изпраща в нашия уебсайт, като типа на Вашия браузър и адреса на уебсайта, от който сте се прехвърлили в нашия уебсайт. Те може да събират също и информация за:

 • Вашият Internet Protocol (IP) адрес. Това е номер, който автоматично се присвоява на Вашия компютър, когато сърфирате в уеб пространството. Той позволява на уеб сървърите да намерят местоположението и да идентифицират Вашия компютър. Това е уникален адрес, присвоен към Вашия ПК от Вашия доставчик на интернет или от отдела за информационни системи в ТСР/ІР мрежа.
 • Поведение на последователни щраквания. Например, страниците, които преглеждате и препратките, върху които щраквате.

Тези инструменти улесняват посещението на нашия уебсайт, правят го по-ефикасно и по-ценно, като Ви предоставят персонализиран опит и Ви разпознават при връщане. За повече информация относно начина, по който използваме автоматични инструменти за събиране на данни, като "бисквитки" и притурки, и за Вашия избор във връзка с тези инструменти, моля, вижте нашата политика за "бисквитки".

Нашият уебсайт включва притурки, които представляват работещи в нашия сайт интерактивни мини-програми за предоставяне на специфични услуги от друга компания (като показване на новини, мнения, музика и още). Възможно е чрез притурката да се събира лична информация, например адреса на Вашата електронна поща. Притурката може също така да задава "бисквитки", за да активират нейната правилна работа. Информацията, събирана от тази притурка, се ръководи от политиката за поверителност на компанията, която я е създала. Нашата притурка може да притежава свойство за импортиране на контакти, за да Ви помогне да изпращате имейли до Вашите контакти. При поискване от Ваша страна ние ще извършим търсене във Вашия бележник с имейл адреси, за да Ви помогнем да импортирате Вашите контакти в нашия уебсайт.

Някои уеб браузъри може да Ви предоставят възможността за активиране на функцията "без проследяване", която изпраща сигнали до уебсайтовете, които посещавате, посочвайки Вашето нежелание за проследяване на Вашите онлайн дейности. Това е различно от блокирането или изтриването на "бисквитка", тъй като браузърите с активирана функция "Без проследяване" все пак може да приемат "бисквитки". Понастоящем няма секторен стандарт за това как компаниите трябва да реагират на сигналите "Без проследяване", въпреки че е възможно създаването на такъв в бъдеще. Към този момент ние не реагираме на сигналите "Без проследяване". Ако в бъдеще правим това, ще опишем начина в тази декларация за поверителност. Вижте още информация за функцията "Без проследяване".

връщане в началото

Свързани уебсайтове

Възможно е да осигуряваме препратки към уебсайтове на трети страни и услуги, които са извън нашия контрол и не се покриват от тази декларация за поверителност. Насърчаваме Ви да прегледате декларациите за поверителност, публикувани на уебсайтовете (и на всички уебсайтове), които посещавате.

връщане в началото

Форуми и стаи за чат

Ако участвате в дискусионен форум или стая за чат на уебсайт на Cisco, трябва да знаете, че информацията, която предоставяте там, ще е достъпна за широк кръг от хора и би могла да се използва за контакт с Вас, за изпращане на непоискани съобщения или за цели, върху които нито Cisco, нито Вие имате контрол. Също така имайте предвид, че индивидуални форуми и стаи за чат може да имат допълнителни правила и условия. Cisco не носи отговорност за личната информация или всяка друга информация, която решавате да предоставите в тези форуми.

връщане в началото

Поверителност на децата

Cisco насърчава родителите и попечителите да играят активна роля в онлайн дейностите на техните деца. Cisco не събира умишлено лична информация от деца без съответното родителско или попечителско съгласие. Ако смятате, че е възможно да събираме лична информация от някое лице под приложимата за даване на съгласие във Вашата държава възраст и без родителско или попечителско съгласие, моля, уведомете ни с помощта на описаните в раздела "Връзка с нас" методи и ние ще предприемем необходимите мерки за бързо разследване и решаване на въпроса.

връщане в началото

Съгласие за прехвърляне, обработка и съхранение на лична информация

Тъй като Cisco е глобална организация, ние може да прехвърляме Ваша лична информация към Cisco в САЩ, към всеки един филиал на Cisco по света или към трети страни и бизнес партньори, както е описано по-горе. С използването на нашите уебсайтове и решения или предоставянето на всякаква лична информация Вие се съгласявате с прехвърлянето, обработката и съхранението на тази информация извън Вашата държава на местоживеене, където стандартите за защита на данни може да са различни.

Cisco поддържа мерки за безопасност и извършва глобалното прехвърляне на лична информация по няколко начина. Cisco е сертифицирана преди това съгласно рамката за "Безопасно пристанище" между САЩ и ЕС и рамката за "Безопасно пристанище" между САЩ и Швейцария, както е определена от Департамента за търговия на САЩ, за събирането, използването и съхраняването на лични данни от държави членки на Европейския съюз и Швейцария, но не разчита на "Безопасното пристанище", за да отговаря на законодателството на ЕС. Cisco е сертифицирана, че спазва принципите за поверителност на "Безопасното пристанище" по отношение на уведомление, избор, прехвърляне, безопасност, цялостност на данните, достъп и правоприлагане. За да научите повече за програмата "Безопасно пристанище" и да прегледате сертификата на Cisco, моля, посетете сайта на "Безопасното пристанище" http://www.export.gov/safeharbor/. След решението на Съда на Европейския съюз от 6 октомври 2015 г. относно валидността на "Безопасното пристанище" и в светлината на развиващите се регулаторни рамки, Cisco може периодично да участва в други рамки, одобрени от съответните регулаторни органи.

връщане в началото

Права за поверителност в Калифорния

Съгласно Гражданския кодекс на Калифорния § 1798.83, жителите на щата Калифорния имат правото да поискат от компаниите, извършващи дейност в Калифорния, списък на всички трети страни, на които компанията е разкрила лична информация през предходната година за директни маркетингови цели. Като алтернатива в законодателството се предвижда, че ако компанията има политика на поверителност, която дава право на избор или за отказ, или за съгласие за използване на Вашата лична информация от трети страни (като рекламодатели) за маркетингови цели, компанията може вместо това да Ви предостави информация за начина на упражняване на вариантите за избор на разкриване.

Cisco е получила ценз за алтернативния вариант. Ние разполагаме с изчерпателна декларация за поверителност и Ви предоставяме подробности за начина, по който можете или да се откажете, или да се съгласите вашата лична информация да бъде използвана от трети страни за директни маркетингови цели. Поради това ние не сме длъжни да поддържаме или разкриваме списък на третите страни, които са получили Ваша лична информация за маркетингови цели през предходната година.

Ако сте жител на Калифорния и поискате информация за начина на упражняване на избора за разкриване на трети страни, моля, изпратете ни по имейл Вашето искане.

връщане в началото

Връзка с нас

Ние ценим Вашето мнение. Ако имате въпроси или коментари, свързани с тази декларация за поверителност, моля, изпратете имейл на нашия екип по поверителността.

връщане в началото

Актуализации към тази декларация за поверителност на Cisco

Възможно е периодично да актуализираме тази декларация за поверителност. Ако променим нашата декларация за поверителност, ще публикуваме преразгледаната версия тук, с посочване на датата на редакцията. Вие се съгласявате периодично да посещавате тези страници, за да се запознаете с и прегледате всички такива редакции. Ако направим съществени промени в нашата декларация за поверителност, може да Ви уведомим и по други начини преди промените да влязат в сила, като например чрез публикуване на уведомление в нашите уебсайтове или изпращана на уведомление до Вас. Продължавайки да използвате нашия уебсайт след влезли в сила подобни редакции, Вие приемате и се съгласявате с редакциите и сте обвързани с тях.

Декларацията за поверителност на Cisco е преразгледана и публикувана на 31 март 2016 г.

Щракнете тук за предишната версия на декларацията за поверителност.