O kompaniji Cisco

Još četiri škole u Srbiji se priključuju najvećoj učionici na svetu

Cisco Srbija donira mrežnu opremu za opremanje laboratorija srednjih škola u Srbiji

Beograd, 8. novembar 2011. – Kompanija Cisco Srbija i Cisco Networking akademija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu danas su objavile da će se još četiri gimnazije i srednje škole u Srbiji imati priliku da ponude učenicima kurseve koje organizuje Cisco Networking akademija. Priključivanjem programu Networking akademije, učenici će imati mogućnost stručnog usavršavanja u oblasti mrežnih tehnologija kao i priliku da dobiju vredne Cisco sertifikate koji će im pomoći pri zaposlenju po završetku školovanja. Kompanija Cisco Srbija obezbedila je neophodnu IT laboratrijsku opremu, a stručnjaci iz Cisco Networking akademije edukovali su nastavnike koji će predavati učenicima srednjih škola o umrežavanju. Ova donacija je deo ukupne donacije od 1,1 milion američkih dolara koje je kompanija Cisco donirala Neworking akademiji od početka programa 2002. godine.

Cisco Networking akademija predstavlja najveću online učionicu na svetu sa polaznicima iz preko 165 zemalja sveta, a od samog otvaranja Networking akademije u programu je učestvovalo preko 4 miliona polaznika. Cisco Networking akademija je globalni edukativni program koji edukuje polaznike kako da dizajniraju, konstruišu, poprave i zaštite računarske mreže. Networking akademija obezbeđuje online kurseve, interaktive alate i praktične aktivnosti koji će pomoći polaznicima da se pripreme za karijeru iz IKT i računarskih mreža u okviru gotovo svim granama privrede. Celokupan program Networking akademije sprovodi se u specijalno opremljenim modernim učionicama u kombinaciji sa inovativnim programom za online učenje.

„Novi trendovi koje nam donosi 21. vek i novi načini komuniciranja i saradnje ukazuju nam na to da je potreba za IT ekspertima u umrežavanju neophodna”, izjavio je Goran Obradović, generalni direktor kompanije Cisco Srbija. „ Cisco je prepoznao ovu potrebu i odlučio da ponudi edukaciju kroz Networking akademiju ne samo studentima i diplomcima, već i učenicima srednjih škola, kako bi mogli da steknu neophodne veštine iz oblasti umrežavanja i postanu vodeći eksperti u oblastima za koju su se školovali.”

Prva Networking akademija u Srbiji osnovana je 2002. godine u okviru RCUB (Računarski centar Univerziteta u Beogradu). Počevši od današnjeg dana, u Srbiji će postojati 16 Cisco Networking akademija, sa više od 1800 polaznika i više od 40 instruktora, među kojima su novi članovi:  Matematička gimnazija u Beogradu, elektrotehnička škola Nikola Tesla u Beogradu, elektrotehnička škola Nikola Tesla u Pančevu i tehnička škola u Šapcu.

‘‘Želim da pohvalim inicijativu kojom velika svetska kompanija Cisko  višestruko pruža podršku  srednjim školama, prvenstveno stručnim usavršavanjem zainteresovanih nastavnika, a zatim  donacijom veoma  vredne opreme, prepoznajući potrebe  učenika  za   kvalitetnijim znanjem.” Izjavila je Piroška Lukić-Onodi, direktora elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Pančeva. “Smatram da je  ulaganje u obrazovanje sigurna  investicija , jer se stalno kreiraju nova zanimanja na svetskom tržištu rada. Kroz program Cisco Networking Akademije naši učenici će biti u mogućnosti da steknu znanja koja će im značiti u budućoj karijeri.’’

Bitne statistike Networking akademije:

1 milion Networking Academy studenata-polaznika širom sveta ove godine

Skoro 4 miliona studenata koji su do sada prošli program Networking Akademije

10,000 Networking akademaca koji rade u 165 zemalja

1 milion online ocenjivanja mesečno

100 miliona online ocenjivanja do danas

125,000 Facebook fanova, I taj broj i dalje raste

1 milion Networking Academy studenata-polaznika širom sveta ove godine

Skoro 4 miliona studenata koji su do sada prošli program Networking Akademije

10,000 Networking akademaca koji rade u 165 zemalja

1 milion online ocenjivanja mesečno

100 miliona online ocenjivanja do danas

125,000 Facebook fanova, I taj broj i dalje raste

  • 1 milion studenata u prolećnom semestru ove godine
  • Više od četiri miliona studenata koji su do sada prošli program NetAkademije
  • 10,000 Networking akademaca koji rade u preko 165 zemalja
  • 1 milion testova mesečno
  • 100 miliona testova urađenih do danas
  • Blizu 280.000 Facebook fanova, i taj broj i dalje raste

 

Za više informacija:
Cisco Networking akademija: www.cisco.com/go/netacad

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.

 

O Cisco Networking Akademiji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Cisco Networkingakademija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je deo Internet Training Center Initiative (ITCI) Međunarodne telekomunikacione unije (ITU), u okviru koje je u više od trideset zemalja osnovan po jedan reprezentativni centar sa zadatkom obrazovanja slušalaca različitih profila u širokoj oblasti Internet tehnologija. Ulažući sopstvena sredstva, uz pomoć Ministarstva nauke Srbije, Ministarstva prosvete Srbije i niza drugih sponzora, ETF u Beogradu je formirao inovacioni i edukacioni centar sa više različitih organizacionih jedinica, od kojih je jedna i Cisco Networking akademija. Nastava Cisco Networking akademija se odvija u posebnoj učionici, koja je opremljena Cisco profesionalnom mrežnom opremom za demonstracije, obuku i trening slušalaca. Informacije o Cisco Networking akademiji možete naći na adresi cisco.akademija.etf.rs