Nhà cung cấp dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ

Xem nội dung này yêu cầu phải có phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player với JavaScript đã được bật.
Tải Flash Player

Danh mục Giải pháp

Phân phối Video và Nội dung
Tạo một "medianet" nhận biết mạng, nhận biết điểm đầu cuối và nhận biết phương tiện.

Internet Di động
Mang lại trải nghiệm băng rộng chất lượng cao trên di động.

Trung tâm Dữ liệu và Ảo hoá
Cung cấp các dịch vụ có những giải pháp trung tâm dữ liệu ảo hoá có khả năng mở rộng cao, an toàn.

Cơ sở hạ tầng Mạng
Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách hội tụ các dịch vụ mạng IP thế hệ tiếp theo.

Dịch vụ có Quản lý
Cung cấp các dịch vụ có quản lý để tăng doanh thu, các mối quan hệ và phạm vi thị trường.

Cuộc sống được Kết nối Tại Nhà
Cung cấp các phương pháp đơn giản, giá phải chăng để mang lại Cuộc sống được Kết nối.

Hãy để chúng tôi giúp bạn