Giới thiệu về Cisco


Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên của Cisco Systems hiện có trực tuyến.

Báo cáo thường niên năm 2013

Nghề nghiệp

Nhân viên của chúng tôi đã đóng góp để tạo nên diện mạo của cả một ngành công nghiệp.

Tính bền vững của Môi trường

Cisco xây dựng tính bền vững vào mỗi chức năng và quy trình.

Hòa nhập & Đa dạng

Cisco khuyến khích một môi trường hòa nhập, đa dạng, sáng tạo và cộng tác.

Liên hệ với Cisco

Cisco Systems Vietnam Ltd

Phòng 2301-2305, tầng 23, 72 Building, Keangnam Hanoi Landmark Tower
Khu E6, Phạm Hùng, Quận Từ Liêm
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3 974 6227
Fax: +84 4 3 974 2790


IronPort

WebEx

Hãy để chúng tôi giúp bạn