การประสานการทำงานร่วมกัน
ประโยชน์ของการปรับปรุงการประสานการทำงานร่วมกันทางธุรกิจ

การประสานการทำงานร่วมกันเป็นมากกว่าแค่สถาปัตยกรรมด้านเทคนิค โซลูชัน หรือผลิตภัณฑ์ แต่เป็นประสบการณ์การทำงานที่ผสานผู้คน กระบวนการ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เราเชื่อว่าเมื่อมีการทำงานร่วมกัน จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายไปได้

แผนผังองค์กรอาจแสดงลำดับชั้นของบุคคล แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้โต้ตอบกันภายใน ภายนอก และระหว่างองค์กรอย่างไร การหาวิธีปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลและข้อมูลที่ต้องการแชร์นั้นคือหัวใจของการปรับปรุงประสิทธิผลทางธุรกิจ

เพิ่มศักยภาพ สร้างความมีส่วนร่วม ปรับปรุงนวัตกรรม

เป้าหมายและศักยภาพของเทคโนโลยีการประสานการทำงานร่วมกันคือการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการแบ่งปันข้อมูลให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติที่สุด แล้วคุณจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างไร

  • ช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร โดยไม่มีขีดจำกัด
  • ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานของบุคลากรด้วยการจัดหาเครื่องมือการประสานการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและองค์กรอื่น
  • ช่วยให้บุคลากรสามารถสร้างความคิดใหม่ๆ และเกิดความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเคยในการพัฒนาแนวคิดและแก้ไขปัญหา

ไม่มีใครอยากคิดว่า "ฉันจะทำอย่างไร" แต่ต้องการคิดแค่ว่า "ฉันอยากทำอะไร" ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้บุคลากรสามารถมุ่งไปที่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยจะเปลี่ยนจากการใช้แอพพลิเคชันส่วนบุคคลให้เป็นการประสานการทำงานร่วมกันในแบบครบวงจร

สภาพแวดล้อมในการประสานการทำงานร่วมกันแบบใหม่

โอกาสในการทำธุรกิจมาจากการผสานกันระหว่างเทคโนโลยีและบุคลากร สภาพแวดล้อมการทำงานในแบบการประสานการทำงานร่วมกันจะช่วยให้ผู้ทำงานมีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ที่ต้องการทำงานให้ได้ดีที่สุด

Cisco ใช้วิธีการทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นการผสานรวมทุกด้านของการประสานการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเคลื่อนที่ สังคม ภาพ และระบบเสมือนจริง เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ของตน เชื่อมต่อพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์เพื่อร่วมกันตัดสินใจ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า หรือแก้ไขความยุ่งยากในด้านห่วงโซ่อุปทาน โครงสร้างด้านสถาปัตยกรรมจะช่วยให้การดำเนินการนี้เป็นไปอย่างประหยัด พร้อมกับมีการปรับขยาย มีความปลอดภัย และมีความสามารถในเข้าถึง กลยุทธ์และโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรมสำหรับการประสานการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรของ Cisco นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นคำตอบในด้านเทคโนโลยี แต่ยังมีผลต่อกระบวนการผลิตและวัฒนธรรมของคุณด้วย

การใช้โซลูชันการประสานการทำงานร่วมกันจะช่วยให้คุณสามารถ:

  • ทำให้ลำดับชั้นบุคลากรในองค์กรเป็นแนวระนาบมากขึ้น และช่วยให้สื่อสารกันได้ดีขึ้นกับทุกลำดับชั้นในองค์กร
  • ยกระดับและช่วยให้การสื่อสารมีลักษณะเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความเร็วในการตัดสินใจ
  • ประหยัดเวลา ช่วยให้โฟลว์งานสะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มการโต้ตอบและประสิทธิผลของทีมงาน
  • สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจข้ามโซนเวลาภายในทีมงานที่ทำงานระหว่างกันผ่านการสื่อสารด้วยวิดีโอได้บ่อยตามต้องการ
  • ปรับปรุงการตอบกลับของลูกค้าด้วยการสร้างความสะดวกในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ลดการเดินทาง ต้นทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการประชุมแบบเสมือนจริงและการสนับสนุนการทำงานจากระยะไกล


บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

เรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้เทคโนโลยีการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ

ดูกรณีการใช้งาน

หนึ่งวันในชีวิต

ดูสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการประสานการทำงานร่วมกันในยุคหลังพีซี

ดูอินโฟกราฟิก (PDF - 3.6 MB) ไฟล์ Adobe PDF


ติดต่อขอข้อมูล