โซลูชันการรักษาความปลอดภัย

Cisco AnyConnect Secure Mobility

คุ้มครององค์กรของคุณด้วยหนึ่งในโซลูชันการสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมและมีความปลอดภัยสูงสุดในตลาดปัจจุบัน


Cisco SecureX

บังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยตามบริบททั้งหมดของการเข้าถึงเครือข่าย


Cisco TrustSec

เพิ่มความปลอดภัยเครือข่าย ข้อมูล และทรัพยากรด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามนโยบาย ระบบเครือข่ายที่รับรู้อัตลักษณ์ และความถูกต้องของข้อมูล


การป้องกันการสูญหายของข้อมูล

ป้องกันข้อมูลสำคัญในขณะเดินทาง ไม่ใช้งาน และใช้งานอยู่


สถาปัตยกรรมสำหรับทีมงานที่ทำงานนอกสถานที่

รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ระยะไกลและการเข้าถึงอุปกรณ์สำหรับทรัพยากรที่สำคัญในเครือข่าย ในเว็บ หรือในระบบคลาวด์


การปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI DSS

ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเก็บข้อมูลเป็นความลับ ความถูกต้อง การมีข้อมูล และการตรวจสอบ


Cisco Virtual Office

ขยายบริการวิดีโอ เสียง ระบบไร้สาย และข้อมูลไปยังผู้ที่ทำงานในที่ห่างไกลอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นติดต่อขอข้อมูล