Security
ประโยชน์ของการรักษาความปลอดภัย

องค์กรไร้พรมแดนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ข้อเสนอด้านไอทีสำหรับผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจำนวนผู้ใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น (ทั้งในและนอกสำนักงาน) ช่วยสร้างความสามารถใหม่ๆ พร้อมด้วยภัยคุกคามใหม่ๆ สำหรับความปลอดภัย บุคคลภายนอกที่เข้าสู่เครือข่าย พนักงานชั่วคราว พนักงานประจำ และหุ้นส่วนต่างต้องการการเข้าถึงในระดับที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกัน ผู้บุกรุก บอตเน็ต สแปม ฟิชชิ่ง และไวรัสโทรจันก็สร้างปัญหาที่แตกต่างกัน

เสริมความแข็งแกร่งของการรักษาความปลอดภัยไร้พรมแดนด้วยสถาปัตยกรรม SecureX

Cisco SecureX Architecture มีการบังคับใช้นโยบายที่สม่ำเสมอและกระจายตัว เพื่อให้มีการป้องกันหลายด้าน ตั้งแต่ผู้ใช้ระบบเคลื่อนที่ไปจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์เสมือนจริง หัวใจของ SecureX คือการรักษาความปลอดภัยที่รับรู้บริบท ซึ่งให้คุณสมบัติดังนี้:

  • ข้อมูลโดยละเอียด
  • การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

การรักษาความปลอดภัยที่รับรู้บริบทใช้นโยบายระดับสูงที่กำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาประเภทใด จากที่ใด เมื่อใด และใช้แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ใด

โซลูชันและบริการของ Cisco เช่น Cisco TrustSec, AnyConnect, Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) และ Security Intelligence Operations (SIO) ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ การควบคุมนโยบาย และความสามารถในการบังคับใช้ คุณลักษณะเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และความตรงเวลาของการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร

ข้อดีของ Cisco SecureX Architecture ได้แก่:

  • ลดความเสี่ยง โดยระบุและรายงานภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว
  • มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดมากขึ้น โดยบังคับใช้นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของธุรกิจ
  • ลด OPEX โดยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความซับซ้อนและต้นทุน
  • ให้ข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับเข้ากับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
  • ครอบคลุมครบวงจร ด้วยการรักษาความปลอดภัยที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และเครือข่ายทั้งหมด
  • การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงที่ได้รับรางวัล


อนาคตของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้พรมแดน

Cisco Security Reports เผยแนวโน้มด้านการรักษาความปลอดภัย และแนะนำการดำเนินการเพื่อรับมือภัยคุกคาม

อ่านรายงาน (PDF - 233 KB)

จดหมายข่าวเครือข่ายไร้พรมแดน

สมัครรับข้อมูลล่าสุดรายเดือนเกี่ยวกับเครือข่ายไร้พรมแดน

ลงทะเบียนทันที


ติดต่อขอข้อมูล