Partners & Resellers

Cisco Partner EcosystemGrowing Partner Ecosystem

เรียนรู้ว่า Cisco มีเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือคู่ค้าเพื่อหารายได้ใหม่ได้อย่างไร

Growing Partner Ecosystem

ใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดใหม่

Cisco Partner Ecosystem เชื่อมต่อคุณไปที่โปรแกรมและโซลูชั่นที่สามารถให้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันกับคุณได้

ดู Partner Ecosystem (PDF - 218 KB) ไฟล์ Adobe PDF

โปรแกรมคู่ค้าด้านโซลูชัน

ขยายตลาดของคุณโดยการสร้างโซลูชันแบบนวัตกรรม

โปรแกรมช่องทางการขายสำหรับคู่ค้า

คู่ค้ากับ Cisco จะขายและนำเสนอสถาปัตยกรรม ไฮบริดไอที โซลูชัน และบริการ

เชื่อมต่อเข้าไปที่ Marketplace

เครื่องมือนี้จะช่วยรวมทุกคนไว้ด้วยกัน ทั้งลูกค้า คู่ค้าโซลูชัน และผู้ค้าปลีก

ติดต่อขอข้อมูล