นิตยสาร เพ็คเก็ต

นิตยสาร แพ็คเก็ต เป็นนิตยสารราย 3 เดือน เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล เน็ตเวิร์ค สารสนเทศ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อขอข้อมูล