เกี่ยวกับ Cisco


รายงานประจำปี 2014

รายงานประจำปีของ Cisco Systems พร้อมใช้งานแล้วทางออนไลน์

รายงานประจำปี 2014

อาชีพ

พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของทั้งอุตสาหกรรม

การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Cisco สร้างความยั่งยืนในทุกฟังก์ชันและกระบวนการ

การมีส่วนร่วมและความหลากหลาย

Cisco ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีความหลากหลายและสร้างสรรค์

ติดต่อ Cisco

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134
USA
(408) 526-4000
(800) 553-NETS
(800) 553-6387


IronPort

WebEx

ติดต่อขอข้อมูล