image name

Vážení zákazníci a partneri,

Aj vďaka Vám bol 6. ročník konferencie Cisco EXPO výnimočný a v mnohých oblastiach rekordný. Privítali sme na ňom vyše 500 návštevníkov a podporilo nás 23 partnerov. Úspechy a vybudovanú tradíciu Cisco EXPO si veľmi vážim a zároveň si uvedomujem, že je to náš spoločný úspech.

V aktuálnom ročníku sme sa zamerali na trendy v oblasti BYOD, mobility, virtualizácie, bezpečnosti a sietí novej generácie pre poskytovateľov telekomunikačných služieb, pretože sme si plne vedomí toho, ako technológie menia pracovné návyky a firemné prostredie. S tým súvisia nové požiadavky na IT manažérov, inftraštruktúru, procesy, zamestnávateľov aj zamestnancov. Verím preto, že na mnohé z vašich otázok ste počas konferencie získali odpovede, a že Cisco EXPO bolo pre Vás príležitosťou rozvíjať vedomosti aj vzťahy.

Ak sa nám podarilo priniesť Vám konferenciou nové poznatky, zážitky, informácie a skúsenosti, svoj cieľ sme splnili. Dlhodobý úspech Cisco EXPO je znakom toho, že pre obchodné úspechy je nevyhnutná partnerská spolupráca a efektívna komunikácia. Ďakujem Vám za Vašu dôveru.

Teším sa na ďalšie stretnutia s Vami.

Marcel Rebroš
Marcel Rebroš
Generálny riaditeľ
Cisco Slovensko

 

Techtorial

 

T E C H T O R I A L

 

Integrácia Cisco TrustSec Technológie do BYOD prostredia

Utorok, 16. október 2012

Podniky vo všetkých odvetviach začínajú chápať, že sa musia prispôsobiť novým trendom v podobe flexibilných pracovných návykov a konzumerizácii IT. Mnohé analýzy tvrdia, že 53% ľudí, využivajúcich sociálne siete z prostredia ich vlastných zariadení, je vo vekovej skupine 26 až 45 rokov. Ak by sa firmy pred týmito trendami uzamkli, veľmi rýchlo by zistili, že prestanú byť na poli pracovného trhu zaujimavé pre potenciálnych top talentovaných zamestnancov.
Kým otázka, či povoliť zamestnancom prístup k sociálnym sieťam počas pracovnej doby a zároveň ochrániť majetok spoločnosti je hlavnou starosťou pre mnoho organizácií, vyvstáva otázka ako nájsť správnu rovnováhu medzi tým, aby ich zamestnanci mali prístup k nástrojom a informáciám, ktoré potrebujú k svojej práci kedykoľvek a kdekoľvek, a zároveň ochránia citlivé firemné údaje, duševné vlastníctvo a osobné údaje svojich zamestnancov.
BYOD preto nie je téma zahŕňajúca len koncové zariadenia. BYOD je o tom ako zaistíme konzistentné používateľské prostredie z akéhokoľvek zariadenia a v akomkoľvek čase, bez rozdielu či ide o drôtové, bezdrôtové a VPN pripojenie alebo cloud. BYOD v sebe inherentne spája množstvo prvkov, ktoré navzájom spolupracujú, aby sa používatelia dostali k potrebným dátam kedykoľvek a kdekoľvek, a s najvyššou mierou bezpečnosti.
Táto spoločná prezentácia zástupcov firiem Cisco a Lynx sa bude venovať komplexnému pohľadu na trend BYOD. Ponúkneme riešenie založené na Cisco TrustSec architektúre pokrývajúce komplexné potreby vyplývajúce z BYOD, od rôznych prvkov infraštruktúry až po ich systémovú integráciu: Prezentácia bude zároveň doplnená množstvom praktických ukážok, ktoré demonštrujú ako je možné ponúkané riešenie nasadiť v praxi.


Prednášajú: Michal Remper, Peter Mesjar, Marek Kloc (Lynx)
     
9:00 10:30 Predstavenie celkového konceptu:
- trendy v oblasti bezpečnosti
- požiadavky na infraštruktúru (LAN, WAN, VPN, Wifi)
- bezpečnosť a tvorba politík, práca s identitou (certifikáty X.509, profilácia)
- manažment celkového riešenia
10:30 10:45

Prestávka

10:45 12:15 Podrobný popis komponentov infraštruktúry:
- popis a implementácia komponentov drôtovej aj bezdrôtovej siete (AP, WLC, NCS, MSE, atď.) s dôrazom na bezpečnosť ako 802.1X,
- bezpečnosť L2 (DHCP Snooping, DAI, Port Security, atď.)
- popis a implementacia Cisco TrustSec technológie (SGT, SGACL, SXP, MACSec)
- Identity Firewall
12:15 13:15

Obed

13:15 14:45 Bezpečnostný manažment a tvorba politík:
- bezpečnostný manažment Cisco Identity Services Engine a tvorba politík na základe diferenciovaného prístupu podľa použivateľa,
- zariadenia, času, miesta
- “on-boarding” zariadení a monžnosti riešenia BYOD
14:45 15:00

Prestávka

15:00 16:30

Praktická ukážka kompletného riešenia

 
Streda, 17. október 2012
8.00 9.00

Registrácia

9:00 9:20

Welcome and Cisco Executive Speech

9:20 9:50

Inovujme spoločne, Roman Janovič
technický riaditeľ, Cisco Slovensko

9:50 10:20

Korporátne IT v období transformácie
Petr Ulvr, Business Development Manager, Intel

10:20 11:20

Telekomunikačný operátor tretieho tisícročia
Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, SWAN

11:20 11:45

Prestávka

 

Prednášky

 

Cisco Architecture Plays

 

Borderless Networks

Data Center

Unified Collaboration

SP IP Next Generation Networks

11:45 12:45 Integrácia Cisco TrustSec Technológie do BYOD prostredia SAP HANA appliance a vysoká dostupnosť na HW CISCO Virtuálny desktop novej generácie Quo Vadis, Internet?
Michal Remper, Cisco / M. Kloc, LYNX   Marián Klas, Cisco/Dušan Kachanák, SAP L2 Peter Sakala Cisco / Michal Kašper Citrix L1 Josef Ungerman L1
12:45 13:45

OBED

13:45 14:45 Pokročilé služby bezdrôtových sietí Bezpečnosť Dátových Centier Amazing story of Digital Media Vysokorýchlostné dátové siete - 40G, 100G - čo príde ďalej...?
Peter Mesjar L2 Tomáš Ondovčík L2 Mikhail Khlopotov L1 Štefan Kollár L3
14:45 15:00

Prestávka

15:00 15:30 "Demo: ako prezit fenomen BYOD" "VSPEX - path to the private cloud" Virtualizácia v Enterprise sieťach NextGen 100GE IP backbone v GTSCE FlexPod – integrácia NetApp storage so Cisco Data Center riešením
Martin Lohnert, SOITRON   Christian Stein, EMC   Martin Hronsky, LYNX L2 Juraj Eliáš, GTS  L1

Petr Wünsch, Peter Frasch, ALEF

 
15:30 15:45

Prestávka

15:45 16:45 Čo všetko dnes dokáže prístupová vrstva siete - časť 1. Data Center Fabric Evolution Videokonferencie pre pokročilých Evolúcia bezdrôtových technológií
Tomáš Kelemen L2 Tomáš Michaeli L2 Jan Račanský L2 Vladimír Settey L2
16:45 17:00

Prestávka

17:00 18:00 Čo všetko dnes dokáže prístupová vrstva siete - časť 2. Ako prepájať geograficky vzdialené Dátové Centrá Virtualizácia Cisco Unified Communication riešení Cisco ASR9000 Edge Routing Innovations
Tomáš Kelemen L2 Tomáš Ondovčík L3 Peter Sakala L2 Christian Schmutzer L1


Štvrtok, 18. október 2012

Cisco Architecture Plays

 

Borderless Networks

Data Center

Unified Collaboration

SP IP Next Generation Networks

9:30 10:30 Firewally novej generácie Cisco Unified Computing System 3-tej generácie Cisco nástroje na tímovú spoluprácu Uvod do sietovych Operacnych Systemov
Peter Mesjar L2 Marián Klas L2 Peter Sakala / Istvan Kranicz L1 Josef Ungerman L2
10:30 10:45

Prestávka

10:45 11:45 Prípadová štúdia IronPort emailového riešenia v enterprise prostredí Automatizácia procesov v dátových centrách Cisco PRIME IPNGN for SPs Pokročilé riešenia a evolúcia v technológii MPLS
Peter Vácha, Alef L2 Martin Diviš L2 Bernard Henry / Roberto Garcia   Vladimír Settey L3
11:45 12:00

Prestávka

12:00 12:30 Jedna sieť stačí: nahraďme roky evolúcie revolúciou Intel Xeon E5, Intel Xeon E7 – základ Vášho dátového centra - Bezpečnost, Efektivita, Výkon Smart Metering a dátové siete Datacentrum v kocke: Cisco-Vmware-EMC vBrick
Radoslav Sirota, SWAN L2 Petr Ulvr, INTEL L2 Peter Chochol, ATOS L2 Martin Vozár, ASBIS L1
12:30 13:30

OBED

13:30 14:30 Novinky v bezdrôtových sieťach Security inside virtualized multitenant DC infrastructure Advanced Routing Resiliency Cisco Next Generation Carrier Ethernet System: Technológie, produkty, architektúry a rôzne modely implementácií
Peter Mesjar L2 Tomáš Michaeli L2 Josef Ungerman L3 Štefan Kollár L3
14:30 14:45

Prestávka

14:45 15:45 Produktové a technologické novinky v oblasti prepínačov. Technológia Cisco FabricPath a praktické skúsenosti z reálneho nasadenia Bring Your Own Device Systémový Dizajn Openflow a Software Defined Networks
Tomáš Kelemen L1 Tomáš Ondovčík / Marián Klas L2 Michal Remper   Vladimír Settey L2

Náročnosť prednášok:

 • L1 - nižšia technická náročnosť. Od poslucháča sa neočakávajú hlbšie znalosti, jedná sa väčšinou o prednášky prehľadové, popisujúce trendy a stratégie v danej oblasti.
 • L2 - stredná technická náročnosť. Je odporúčaná základná orientácia v danej problematike a znalosť základných pojmov.
 • L3 - najvyššia technická náročnosť. Ide o technicky náročnejšie prednášky vyžadujúce dobrú orientáciu v danej problematike, väčšinou sú diskutované pojmy z danej oblasti, prípadne detailné implementačné vlastnosti Cisco technológií.

1. deň

Borderless Networks


Názov prednášky: Integrácia Cisco TrustSec Technológie do BYOD prostredia
Prednášajúci: Michal Remper, Cisco / M. Kloc, LYNX
Náročnosť: 
Anotácia:  Spoločná prezentácia zástupcov firiem Cisco a Lynx ohľadom systémovej integrácie technológií Unified Access, Cisco TrustSec a Cisco SGT (Security Group Tag) for Identity Firewalling do prostredia BYOD spojená s praktickými ukážkami uvedených technológií.

Názov prednášky: Pokročilé služby bezdrôtových sietí
Prednášajúcí:
 Peter Mesjar
Náročnosť: L2
Anotácia:  Bezdrôtové siete sú dnes kritickou súčasťou takmer každej podnikovej siete. Preto riešenie Cisco Unified Wireless Network neponúka len top kvalitu dátového pripojenia. V rámci prednášky sa budeme podrobne venovať niektorým zaujímavým službám, medzi ktoré patrí prenos videa v HD kvalite cez bezdrôtový signál, detekovanie a obrana pred cudzími AP bez nutnosti mať na to dedikovanú infraštruktúru ako aj téme jednotnej politiky prístupu do podnikovej siete. Na záver sa pozrieme na pripravenosť bezdrôtových sietí na IPv6. A to pokryjeme len špičkou ľadovca spomedzi možností, ktoré ponúkajú bezdrôtové siete Cisco.

Názov prednášky: "Demo: ako prezit fenomen BYOD"
Prednášajúcí:
Martin Lohnert, SOITRON
Náročnosť: 
Anotácia:  Zivot profesionalov spravujucich podnikove IT sa komplikuju prichodom novych zariadeni, platforiem, identit uzivatelov, aplikacii... Ukazeme si ako nas nemusia priviest k sialenstvu vhodnou kombinaciou MDM, IAG, ISE, VPN a BMW.

Názov prednášky: Čo všetko dnes dokáže prístupová vrstva siete - časť 1.
Prednášajúcí: Tomáš Kelemen
Náročnosť: L2
Anotácia:  Koncové zariadenia sa vyvíjajú a menia rapídnym tempom. Ethernet port sa objavuje na množstve zariadení, na ktorých by sme to ani nečakali.
Ako s týmto nárastom môže prístupová vrstva pomôcť ? Ako dokáže koncovým zariadeniam výjsť v ústrety a zvyšok siete odtieniť ? Existujú
mechanizmy umožňujúce urobiť prístupovú vrstvu dostatočne flexibilnú, robustnú a stále funkčne oddelenú od zvyšku siete. Koncovým zariadeniam poskytne omnoho viac ako len konektivitu. Hovoríme napríklad o detekcii napájania a prácu s energiou vôbec, detailný monitoring a troubleshooting, vrátane automatizovaných funkcií, funkcií podpory multimédií , bezpečnostných funkcionalít a mnohých ďalších . Aké funkcionality to konkrétne sú, na to odpovie táto prednáška rozdelená do dvoch častí.

Názov prednášky: Čo všetko dnes dokáže prístupová vrstva siete - časť 2.
Prednášajúcí:
 Tomáš Kelemen
Náročnosť: L2
Anotácia: Koncové zariadenia sa vyvíjajú a menia rapídnym tempom. Ethernet port sa objavuje na množstve zariadení, na ktorých by sme to ani nečakali.
Ako s týmto nárastom môže prístupová vrstva pomôcť ? Ako dokáže koncovým zariadeniam výjsť v ústrety a zvyšok siete odtieniť ? Existujú
mechanizmy umožňujúce urobiť prístupovú vrstvu dostatočne flexibilnú, robustnú a stále funkčne oddelenú od zvyšku siete. Koncovým zariadeniam poskytne omnoho viac ako len konektivitu. Hovoríme napríklad o detekcii napájania a prácu s energiou vôbec, detailný monitoring a troubleshooting, vrátane automatizovaných funkcií, funkcií podpory multimédií , bezpečnostných funkcionalít a mnohých ďalších . Súčasťou druhej časti tejto prednášky budú aj ukážky reálneho použitia technológie Netflow v rôznych oblastiach, ktorú predvedie jeden z našich partnerov AdvaICT.

Data Center


Názov prednášky: SAP HANA appliance a vysoká dostupnosť na HW CISCO
Prednášajúcí:
 Marián Klas, Cisco/Dušan Kachanák, SAP
Náročnosť: L2
Anotácia:  Prezentácia poukáže na reálne skúsenosti s implementáciami SAP HANA, predstaví Vám prvé praktické výsledky SAP HANA na platforme CISCO UCS a vysvetlí prečo vám toto riešenie poskytuje konkurenčnú výhodu pre Váš biznis

Názov prednášky: Bezpečnosť Dátových Centier
Prednášajúcí: Tomáš Ondovčík
Náročnosť: L2
Anotácia:  Ak zvažujete používanie Cloudových služieb, asi prvé otázky, ktoré vás napadnú sa budú týkať bezpečnosti. Počas prednášky si ukážeme, ako sa Cisco validovaná, end-to-end virtualizovateľná architektúra dátových centier dokáže vysporiadať z požiadavkami na bezpečnosť, ako sú napr. izolácia zákazníkov, možnosti bezpečného pripojenia ku Cloudovým službám, centrálna správa, zabezpečenie uložených dát a pod.

Názov prednášky: "VSPEX - path to the private cloud"
Prednášajúcí: Christian Stein, EMC
Náročnosť: 
Anotácia:  "A way to build a simple, efficient and flexible private cloud infrastructure - a cooperation between strategic alliance partners Cisco and EMC"

Názov prednášky: Data Center Fabric Evolution
Prednášajúcí:
 Tomáš Michaeli
Náročnosť: L2
Anotácia:  This session discusses how the DC architecture is evolving from STP, through VPC and towards L2MP, how scalability is being addressed, and how the DC infrastructure needs to adjust and other implication related to Unified environments, virtual environments and low latency environments. It provides a view of the vision and strategy behind Nexus technology & product update.

Názov prednášky: Ako prepájať geograficky vzdialené Dátové Centrá
Prednášajúcí:
 Tomáš Ondovčík
Náročnosť: L3
Anotácia:  Spoľahlivosť a vysoká dostupnosť poskytovaných služieb si vynútili budovanie redundantných, geograficky oddelených dátových centier. Dnešné požiadavky na ich prepojenie určujú nové trendy ako napr. distribuované virtuálne DC, VM mobilita, Inter-Cloud networking, a pod. Prednáška sa bude venovať rôznym technikám prepájania dátových centier, ako sú priame optické prepojenie, WDM, služby poskytované MPLS Service Providermi (EoMPLS, VPLS), VSS/vPC, FabricPath, OTV, LISP.

Unified Collaboration


Názov prednášky: Virtuálny desktop novej generácie
Prednášajúcí:
Peter Sakala Cisco / Michal Kašper Citrix
Náročnosť: L1
Anotácia:  Virtualizácia Desktopov je jednou z mimoriadne rezonujúcich tém. Okrem nesporných výhod, ktoré prináša však predstavuje aj isté výzvy spojené so suboptimálnou prevádzkou rich media kolaboračných služieb/unified communications v tomto prostredí.Cisco VXI predstavuje ucelené riešenie tohto problému a umožňuje tak vytvorenie plnohodnotného virtualizovaného pracoviska – ktorého súčasťou je tak VDI ako aj UC a Video. V prezentacii sa preto stručne pozrieme na popis problémov a zásadných implikácií pri prevádzke UC služieb v prostredí VDI a poskytnem stručný úvod do riešenia adresujucého tieto problémy – Cisco VXI (Virtualization Experience Infrastructure)

Názov prednášky: Amazing story of Digital Media
Prednášajúcí:
 Mikhail Khlopotov
Náročnosť: L1
Anotácia:  This session introduces two brand new products from Cisco - EDGE-300 - next generation all-in-one media and access platform,  and AppSpace - the first in industry "AnyGlass" content management system.
The new updated Cisco offering on Digital Signage introduces several key changes to Digital Media approach. AppSpace, the new media and content management platform converts Signs into points of engagement and media hot-spots, providing interactive and personalized content for users. "Any glass" strategy expands content delivery from fixed screen and specific players to mobile devices, personal computers and interactive kiosks.
New EDGE-300 provides local connectivity and wireless coverage, as well as media player capability with support for user-created applications, extensive peripherals support with zero-touch configuration and automatic provisioning.  Together AppSpace and EDGE-300 create new outstanding Digital Communication and Engagement solution.

Názov prednášky: Virtualizácia v Enterprise sieťach
Prednášajúcí:
Martin Hronsky, LYNX
Náročnosť: L2
Anotácia:  Predstavíme Vám hlavné dôvody a možné riešenia virtualizácie v prostredí Enterprise sietí. Nebude chýbať ani popis výhod a nevýhod jednotlivých riešení.

Názov prednášky: Videokonferencie pre pokročilých
Prednášajúcí:
 Jan Račanský
Náročnosť: L2
Anotácia:  Přednáška přiblíží:
novinky v oblasti videokonferenční infrastruktury a interoperability
centrální správu velkého množství uživatelů videa (large scale provisioning)
unified conferencing

Názov prednášky: Virtualizácia Cisco Unified Communication riešení
Prednášajúcí:
 Peter Sakala
Náročnosť: L2
Anotácia:  Cisco Unified Communications Manager, Cisco Unified Communications Presence server, Cisco Unity Connection su všetko príklady UC aplikácií, ktoré je už dnes možné virtualizovať a prevádzkovať kolokovane na jedinom serveri. Táto prednáška ponúkne detailný pohľad na virtualizáciu Cisco UC riešení, škálovanie, pravidlá, zásady a doporučenia pri dizajne nových riešení s použitím hypervizoru od spol vmware a serverovej platformy Cisco UCS.

SP IP Next Generation Networks


Názov prednášky: Quo Vadis, Internet?
Prednášajúcí:
 Josef Ungerman
Náročnosť: L1
Anotácia:  Technologické problémy infrastruktury dnešního Internetu a strategie pro jejich řešení. IP NGN, optimizace páteřní infrastruktury, statistický a dělený multiplex, pakety a okruhy, elektrické a optické komponenty. Hierarchický a plochý design, princip jednoduchosti, nástup 100GE. Úvod do monetizace přenosu dat, ISP a OTT, cloud. Vyčerpání IP adres, role IPv6, carrier-grade NAT a dual-stack, přechod na IPv6. Nástup LTE, evoluce RAN a role IP/MPLS technologie v mobilní síti.

Názov prednášky: Vysokorýchlostné dátové siete - 40G, 100G - čo príde ďalej...?
Prednášajúcí:
 Štefan Kollár
Náročnosť: L3
Anotácia:  This session will introduce the different standards for 40Gbps and 100Gbps interfaces and explain how to use them in different applications and network designs. IEEE, ITU and OIF are the standards development organizations behind these new technologies and the session will detail the impact of these new standards end-to-end, from transceivers and cables, optical fiber and transport implications. Different applications will be examined - Data Center and intra-office interconnections as well as medium and long distance networks over dark fiber and DWDM systems.

Názov prednášky: NextGen 100GE IP backbone v GTSCE
Prednášajúcí:
Juraj Eliáš, GTS
Náročnosť: L1
Anotácia:  Neustaly rast transportnych kapacit nuti operatorov hladat nove moznosti realizacie sietovej infrastruktury. Prispevok popisuje navrh a implementaciu noveho 100GE IPoDWDM backbone na zariadeniach Cisco CRS3 v prostredi siete GTSCE.

Názov prednášky: Evolúcia bezdrôtových technológií
Prednášajúcí:
 Vladimír Settey
Náročnosť: L2
Anotácia:  Bezdrôtové technológie zažívajú v posledných rokoch búrlivý rozvoj a v priepustnosti postupne sťahujú náskok metalických, káblových a optických prístupových technológií. O ich preferencii zo strany užívateľov svedčí aj fakt, že v roku 2016 sa očakáva o viac ako 50% vyšší celkový objem dát prenesený cez bezdrôtové technologie ako cez "káblové" alternatívy. Cieľom prednášky je zmapovať evolúciu, využitie, aktuálny stav štandardov a perspektívu rôznych typov bezdrôtových a mobilných technológií (WLAN - IEEE802.11xx/WiFi/WiGig, 4G - LTE a Advanced LTE, NFC, ZigBee, alternatívne bezdrôtové technológie, a pod.) a načrtnúť alternatívy efektívneho ekosystému heterogénnych bezdrôtových sietí v budúcnosti.

Názov prednášky: Cisco ASR9000 Edge Routing Innovations
Prednášajúcí:
Christian Schmutzer
Náročnosť: L1
Anotácia:  During this session new hardware and software that has been added to the ASR9000 product family in 2012 will be introduced: such as ASR9001, ASR9922, the all new 200G linecard and XR 4.2.1 software features. Cisco nV Edge and Satellite technology innovation will be presented as well as the future Evolution of this strategic Edge routing platform in the Cisco Service Provider portfolio.


Názov prednášky: FlexPod – integrácia NetApp storage so Cisco Data Center riešením
Prednášajúcí:
Petr Wünsch, Peter Frasch, ALEF
Náročnosť: 
Anotácia: 

 • Čo je FlexPod?
 • FlexPod komponenty
  • Cisco UCS
  • Cisco DC sieťová infraštruktúra
  • NetApp storage
 • Validovaný FlexPod dizajn pre Virtual Desktop Infrastructure
 • Validovaný FlexPod dizajn pre Cloud Computing


 

2. deň

Borderless Networks


Názov prednášky: Firewally novej generácie
Prednášajúcí:
 Peter Mesjar
Náročnosť: L2
Anotácia:  Rozširovanie mobilných zariadení a extenzívne využívanie internetových aplikácií aj na činnosti spojené s prácou, vyvýja veľký tlak na firemnú bezpečnosť. Už nestačí definovať bezpečnostné pravidlá len na úrovni IP adries, protokolov a aplikačných portov. Dnešné aplikačné firewally preto pridávajú aj hĺbkovú analýzu samotných aplikácií.
Prednáška bude venovaná produktu ASA-CX, ktorý je označovaný za firewall novej generácie. Nie je to totižto len aplikačný firewall. ASA-CX disponuje komplexnou sieťovou inteligenciou, budovanou nielen z lokálnych zdrojov v rámci podnikovej siete, ale aj z globálnych informačných zdrojov ako je Cisco Security Inteligence Operations. Na základe takéhoto komplexného pohľadu potom umožní kontrolu dátových tokov s vysokou mierou granularity, a to nielen na úrovni jednotlivých aplikácií, ale aj samotného správania sa jednotlivých aplikácií. Zároveň definované bezpečnostné politiky vyhodnocuje v kontexte danej situácie a v súlade s tým, kto, v akom čase a z akého zariadenia danú aplikáciu používa.

Názov prednášky: Prípadová štúdia IronPort emailového riešenia v enterprise prostredí
Prednášajúcí:
Peter Vácha, Alef
Náročnosť: L2
Anotácia:  Problematika webové a mailové bezpečnosti má stále své důležité místo v konceptu zabezpečení sítě. Jaké jsou současnéi bezpečnostní trendy a rizika na tomto poli komunikace a jak se jim úspěšně bránit pomocí produktů IronPort ? Jaké jsou novinky a další směry vývoje v produktech Email Security Appliance (ESA) a Web Security Appliance (WSA) ? Jak jednotně spravovat tuto bezpečnostní architekturu ? Na tyto otázky Vám rádi odpovíme v této přednášce.

Názov prednášky: Jedna sieť stačí: nahraďme roky evolúcie revolúciou
Prednášajúcí:
Radoslav Sirota, Head of Network Architecture Department, SWAN
Náročnosť: L2
Anotácia:  Dynamické prostredie informačných technológií a dramatická zmena v správaní sa trhu v ostatných rokoch vytvára dopyt po čoraz komplexnejších službách. Zaužívané hranice Service Provider segmentu sa strácajú, zažívame prerod na ICT spoločnosti. Pripojenie k sieti sa stáva prístupovým prostriedkom k širokému portfóliu služieb, Internet tuctovou komoditou. Dátové toky narastajú rovnako ako nároky zákazníkov. Inteligentná, vysokopriepustná, redundantná a pre služby univerzálna transportná sieť tak získava na dôležitosti viac ako kedykoľvek predtým. Realita, ktorú si v spoločnosti SWAN naplno uvedomujeme. Práve preto bola odpoveď na otázku či pokračovať v evolúcii existujúcich sietí alebo investovať do revolučného riešenia jednoduchá. Je ňou SWAN Next Generation Backbone na platforme Cisco ASR9000. V prezentácii spoločnosti SWAN sa s vami podelíme o skúsenosti, ktoré sme počas tejto revolúcie získali.

Názov prednášky: Novinky v bezdrôtových sieťach
Prednášajúcí:
 Peter Mesjar
Náročnosť: L2
Anotácia:  "Len jedna vec ostala vo svete bezdrôtových technológií nezmenená a tou je pretrvávajúca potreba mať stále viac.", Jim Florwick, technický expert spoločnosti Cisco na bezdrôtové technológie.

Aj v tomto duchu sa bude niesť prednáška na tému noviniek v oblasti bezdrôtových technológií. Pozrieme sa na doplňujúci modul pre Cisco Access Point 3600, ktorý ako prvý na trhu prináša gigabitové rýchlosti na báze štandardu IEEE 802.11ac. Oboznámime sa s novinkou v oblasti portfólia bezdrôtových AP, novým Cisco AP 2600. Popíšeme si vylepšenia súčasných kontrolérov, ktoré umožňujú vysoké škálovanie bezdrôtových sietí a nezabudneme ani na nové kontroléry. A na záver neobídeme ani novinky v oblasti manažovania bezdrôtových sietí.

Názov prednášky: Produktové a technologické novinky v oblasti prepínačov
Prednášajúcí:
 Tomáš Kelemen
Náročnosť: L1
Anotácia:  Cisco Borderless Network architektúru tvorí viacero technológií, ktoré spolu vytvárajú ucelené riešenia. Prepínače prechádzajú neustálym rozvojom
smerujúcim nielen k zvyšovaniu priepustnosti, počtu portov a ich rýchlostí ale hlavne rozvojom funkcionalít, znižovaniu spotreby energie a bezpečnosti. Prednáška sa bude zaoberať najnovšími trendami a novinkami v portfóliu rodiny Catalyst prepínačov ako aj ich správneho poziciovania.

Data Center


Názov prednášky: Cisco Unified Computing System 3-tej generácie
Prednášajúcí:
 Marián Klas
Náročnosť: L2
Anotácia:  Architektúra Cisco Unified Computing System prináša prevádzkovateľom moderných virtualizovaných dátových centier prostredníctvom inovatívneho prístupu v oblasti serverov a infraštruktúry výrazné ekonomické benefity. Úspory získané využitím technológií Unified Fabric, Fabric Extender, Unified Computing a Unified Management umožňujú dosiahnuť mimoriadnu ekonomickú efektivitu a škálovateľnosť pri budovaní nových dátových centier. V prednáške si predstavíme novú generáciu blade a rack serverov založených na najnovšej generácii procesorov Intel® Xeon® E5 a priblížime si unikátne možnosti, ktoré poskytuje komunikačná infraštruktúra systému UCS novej generácie.

Názov prednášky: Automatizácia procesov v dátových centrách
Prednášajúcí:
 Martin Diviš
Náročnosť: L2
Anotácia:  Datové centrum je jako symfonický orchestr – servery, sítě, úložiště, virtualizace, databáze, middleware, aplikace – to všechno musí hrát podle stejných not. Orchestrace procesů je oblastí, která může přinést značné provozní úspory, odstranit rutinní činnosti a zvýšit spolehlivost. Umožňuje také nabídnout uživatelům IT služby samoobslužným způsobem a kontrolovat náklady na ně. Zajímá vás, jaké řešení nabízí Cisco v této oblasti?Jak tyto technologie používá interně? Jak je můžete použít vy, ať jste uživatel, čí poskytovatel služeb? A jaký je výhled do budoucna? Chcete to zažít na vlastní oči? Pak je tato přednáška určena právě vám.

Názov prednášky: Intel Xeon E5, Intel Xeon E7 – základ Vášho dátového centra - Bezpečnost, Efektivita, Výkon
Prednášajúcí:
 Petr Ulvr, Business Developement Manager, INTEL
Náročnosť: L2
Anotácia:  Aktuálna roadmapa / vývoj procesorov Intel Xeon. Intel Xeon E5, Intel Xeon E7 - zhrnutie rozdielov medzi jednotlivými serverovými platformami.

Názov prednášky: Security inside virtualized multitenant DC infrastructure
Prednášajúcí:
 Tomáš Michaeli
Náročnosť: L2
Anotácia:  Server Virtualization is changing the way Datacenter have been designed deployed. This session will discuss the impact of server virtualization when deploying services like firewall, load balancing or WAN and application optimization services. We will discuss the concept of vPath and how the service enforcement is taking place in multi hypervisor environment. The session will introduce the Nexus 1000V deployments with Virtual Security Gateway (VSG) that enhances security for the virtualized environment. We introduce ASA 1000V virtual firewall software services, technical architecture and feature capabilities

Názov prednášky: Technológia Cisco FabricPath a praktické skúsenosti z reálneho nasadenia
Prednášajúcí:
 Tomáš Ondovčík / Marián Klas
Náročnosť: L2
Anotácia:  V přednášce představíme základy a teorii o technologie Cisco FabricPath, která zjednodušuje výkonné L2 přepínané sítě. Zahrneme také implementační detaily, doporučené topologie a typické nasazení. V závěru pohovoříme o vztahu Cisco FabricPath a IETF TRILL (Transparent interconnect of Lots of Links) standardu a podělíme se o praktické zkušenosti z reálneho nasazení u zákaznika na Slovensku.

Unified Collaboration


Názov prednášky: Cisco nástroje na tímovú spoluprácu
Prednášajúcí:
Peter Sakala / Istvan Kranicz
Náročnosť: L1
Anotácia:  Medzi Cisco nástroje na tímovú spoluprácu - Cisco Unified Collaboration portfolio patria napríklad Cisco IP Telefónia, Cisco Jabber, Cisco Show and Share, ale aj Cisco Webex. Prezentácia ponúkne prehľad vybraných produktov tohto portfólia, spolu s živými ukážkami. Špeciálna pozornosť bude venovaná novej generácii produktu Cisco Webex (webex11/SaaS), ďalej úplne novému produktu Cisco Webex Meetings server - ktorý prvýkrát prináša možnosť vybudovať web kolaboračné riešenie priamo u zákazníka (on-premise riešenie) a v neposlednom rade Cisco Jabber, na ktorý majú všetci zákazníci s Cisco Unified Communications Manager nárok zdarma.

Názov prednášky: Cisco PRIME IPNGN for SPs
Prednášajúcí:
Bernard Henry / Roberto Garcia
Náročnosť: 
Anotácia:  How to reduce your OPEX by automating your services  creation, provisioning and troubleshooting. Listen Cisco OSS vision, learn about PRIME architecture and solution, let you be surprised by our LIVE

Názov prednášky: Smart Metering a dátové siete
Prednášajúcí: Peter Chochol, ATOS
Náročnosť: L2
Anotácia:  Inteligentné siete pre meranie spotreby elektrickej energie otvárajú priestor pre mnohoúčelové využitie v oblastiach merania spotreby ďalších médií, ako je plyn, teplo a voda,  ale aj v oblasti automatizácie budov, diaľkového ovládania domácich spotrebičov, zdravotníctva a podobne. Na tento účel sa okrem štandardných prenosov po metalických a optických vedeniach využívajú niektoré typy prenosov po silových rozvodoch nízkonapäťovej siete (PLC - Power Line Communication) a rôzne typy bezdrôtových a mobilných technológií (GPRS, M-bus, ZigBee a ďalšie). V rámci prednášky predstavíme využitie komunikačných technológií v projekte LINKY vo Francúzsku, kde jeden informačný systém obslúži až 35 miliónov meradiel a detailnejšie sa budeme venovať evolúcii protokolov PLC využívaných pre účely týchto inteligentných sietí. Na záver načrtneme možnosti využitia týchto protokolov v rámci implementácie inteligentných meracích systémov v Slovenskej Republike.

Názov prednášky: Advanced Routing Resiliency 
Prednášajúcí:
 Josef Ungerman
Náročnosť: L3
Anotácia:  Sub-50ms convergence in IP/MPLS networks, LFA (Loop-Free Alternates) for IP and LDP, comparison with MPLS TE FRR.
Lossless video transport, MoFRR (Multicast-only Fast Reroute). Local convergence for VRF traffic, BGP PIC (Prefix-independent Convergence), prefix prioritization, hierarchical FIB implementation. Role of BFD, BGP add-path and best-external.

Názov prednášky: Bring Your Own Device Systémový Dizajn
Prednášajúcí:
 Michal Remper
Náročnosť: 
Anotácia:  BYOD sa stal jedným z najvýznamnejších trendov, ktorý určitým spôsobom zasiahol každú jednu IT organizáciu. Termín BYOD definuje megatrend zmien odohrávajúcich sa v IT a vyžadujúci rozsiahle zmeny v doterajšom spôsobe využívania mobilných zariadení v pracovnom priestore.
Táto prezentácia pojednáva o uvedenom trende, jeho dopade na business, skúma technologické výzvy kladené na IT a predstavuje Cisco technológie integrované do kompozitného riešenia.

SP IP Next Generation Networks


Názov prednášky: Uvod do sietovych Operacnych Systemov
Prednášajúcí:
 Josef Ungerman
Náročnosť: L2
Anotácia:  Úvod do síťových operačních systémů, mutitasking, mikrojádro a distribuovaný OS. Softwarový a hardwarový router, control plane a data plane. Evoluce operačního systému routeru a akcelerace směrování. CPU, paměťové systémy, network procesor. Směrovací tabulky, úvod do algoritmů vyhledávání a zápisu změn při konvergenci. Ochrana řídících center routeru.

Názov prednášky: Pokročilé riešenia a evolúcia v technológii MPLS
Prednášajúcí:
 Vladimír Settey
Náročnosť: L3
Anotácia:  MPLS technológia osvedčila v poslednej dekáde svoju životaschopnosť a dnes predstavuje hlavný prúd pre budovanie novej telekomunikačnej infraštruktúry a náhradu TDM technológií. Napriek tomu je stále živou technológiou, ktorá zažíva intenzívny rozvoj v rámci IETF štandardov, rozširovanie existujúcich riešení aimplementáciu nových funkčností. Cieľom prednášky je poskytnúť poslucháčom aktuálne informácie o dianí v IETF a príslušných pracovných skupinách pre MPLS a vysvetlenie princípov a prínosov nových riešení Unified MPLS, MPLS Transport Profile (MPLS-TP) a Ethernet Virtual Private Network (E-VPN/PBB-EVPN).

Názov prednášky: Datacentrum v kocke: Cisco-Vmware-EMC vBrick
Prednášajúcí:
 Martin Vozár, ASBIS
Náročnosť: L1
Anotácia:  Predstavenie riesenia "vBrick - Datacentrum v kocke" - predpripravenych vyhodnych balickov pre male az stredne firmy obsahujuce servery, sietove prepinace, storage a virtualizacny software za zvyhodnenu cenu. Moznost zapozicky uceleneho vitualizacneho riesenia pre male az stredne firmy.

Názov prednášky: Cisco Next Generation Carrier Ethernet System: Technológie, produkty, architektúry a rôzne modely implementácií
Prednášajúcí:
 Štefan Kollár
Náročnosť: L3
Anotácia:  Carrier Ethernet Aggregation Networks today are providing residential, business, wholesale and mobile RAN transport services over the a single physical infrastructure. The session gives an overview of the major building blocks of the Cisco Carrier Ethernet System, and its connectivity to the other domains of the IP NGN. The session describes the architecture, service delivery models, transport protocols used, network management and the details of the connectivity to different access domains (Ethernet, DSL, PON, Mobile) via Cisco Flexible Ethernet UNI. Special focus is given to Unified MPLS, which helps to increase the scalability and simplify the operation of the whole IP NGN.

Názov prednášky: Openflow a Software Defined Networks
Prednášajúcí:
Vladimír Settey
Náročnosť: L2
Anotácia:  Openflow a koncept Software Defined Networks (SDN) priťahujú v posledných mesiacoch pozornosť telekomunikačných profesionálov. Openflow špecifikácia vyvíjana ONF (Open Networking Foundation) definuje flow-based infraštruktúru a štandardizované API, ktoré umožňujú presunutie niektorých manažmentových a riadiacich funkcií sieťových prvkov do samostatneho controller-a. Oddelenie riadiacich (control-plane) a prepínacích funkcií (data-plane) v sieťovej infraštruktúre vytvára základ pre množstvo prísľubov zo strany dodávateľov a očakávaní na strane zákazníkov. Cieľom prednášky je realistický pohľad na súčasný stav a budúcnosť Openflow a SDN, ich potenciálne využitie a stratégia Cisco poskytnúť širšiu perspektívu prostredníctvom iniciatív Open Network Environment (ONE) a onePK.


Jan Račanský

Jan Račanský
Consulting System Engineer, EBG Collaboration, EMEA Region, Cisco

Jan Račanský má deset let zkušeností v ICT oboru. Jeho profesní minulost a současnost je pevně spjata s videokonferenčnímiřešeními. Jako zaměstnanec společnosti TANDBERG zodpovídal od roku 2006 za rozvoj a technickou podporu partnerské sítě v regionu patnácti zemí střední a východní Evropy a Blízkého východu. Po akvizici TANDBERGU společností Cisco Systems v roce 2010 plynule navázal na své předchozí aktivity a v současné době zastává pozici Consulting Systems Engineer pro oblast podnikového videa a další řešení z oblasti Cisco Collaboration v regionu střední Evropy.

Jiří Tesař

Jiří Tesař
Consulting System Engineer, Security, CCIE # 14558, Cisco

I joined Cisco in August 2007. Since that time I worked three years as Systems Engineer for Service Providers.

I have utilized 12 years background working for system integrator and being responsible for Government and SP projects.

Last two years I'm focused on security technology. As CSE I'm responsible for security related projects, mainly content security and identity based security.

josef Ungerman

Josef Ungerman
Consulting Engineer, Cisco

Josef joined Cisco in 1999 as a Systems Engineer in Prague, Czech Republic, holding a M.S. degree from the University of West Bohemia. He earned his routing and switching CCIE certification in 2000 and over last 12 years, he has been working in the Service Provider pre-sales technical support environment. In 2006 he became a consulting engineer in Service Provider Architectures area, and joined IP NGN architects team in Central & Eastern Europe region. Currently he has been focusing on the Next-Generation Internet, IPv6, designing national IP/MPLS and RAN infrastructures, as well as Proof-of-Concept testing in SP Core, Edge, and Carrier Ethernet areas.

Marián Klas

Marián Klas
System Engineer, CCIE Emeritus #5933, Cisco

V roku 1991 absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Telekomunikačná technika. V spoločnosti Cisco Systems Slovensko pracuje od roku 1998 ako systémový inžinier so zameraním na technológie dátových centier a unifikovanej komunikácie. Od roku 2000 je držiteľom certifikácie CCIE a v roku 2010 získal interné ohodnotenie Sales Winner Champion a Chambers Club Winner.

Michal Remper

Michal Remper
Product Sales Specialist, CCIE #8151, Cisco Slovakia

V roku 1993 absolvoval Katedru automatizácie silnoprúdových zariadení na Fakulte elektrotechniky Technickej univerzite v Košiciach. Svoju kariéru odštartoval ako systémový inžinier  v hardvérovej divízii spoločnosti Softip, s.r.o. v Banskej Bystricu, kde neskôr viedol divíziu dátových komunikácií.

Do Cisca nastúpil v roku 2000 do pozície systémového inžiniera a neskôr konzultanta pre pre bezpečnostné a bezdrôtové technológie Od roku 2010 zastáva pozíciu produktového špecialistu.

Peter Mesjar

Peter Mesjar
Systems Engineer, CCIE #17428, Cisco

Peter joined Cisco as TAC engineer in 2008. Until early 2011 I held various positions in routing and switching TAC teams. From 2011 joined Slovakian Cisco team as enterprise Systems Engineer.

 

 

Peter Sakala

Peter Sakala
Systems Engineer, CCIE, Cisco

V roku 2005 absolvoval fakultu elektrotechniky Žilinskej Univerzity v Žiline, odbor telekomunikačná technika. V spoločnosti Cisco Slovensko pracuje od roku 2006 ako systémový inžinier so zameraním na technológie unifikovanej komunikácie a video.

 

Roman Janovič

Roman Janovič
Technický riaditeľ, CCIE#6805 Emeritus, Cisco Slovensko

V roku 1995 absolvoval Katedru telekomunikačnej techniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Svoje štúdium doplnil absolvovaním niekoľkých semestrov na Technickej vysokej škole v nemeckom Aachene a vypraco vaním diplomovej práce v mníchovskej pobočke spoločnosti Siemens. Svoju kariéru odštartoval ako IT architekt v spoločnosti IBM v Global Network Services, v divízii, ktorá sa neskôr stala súčasťou spoločnosti AT&T.

Do Cisca nastúpil v roku 2000 do pozície systémového inžiniera pre oblasť technológií určených poskytovateľom internetových služieb. Od roku 2005 zastáva pozíciu technického riaditeľa spoločnosti Cisco.

Štefan Kollár

Štefan Kollár
Consulting System Engineer, CCIE #10668, Cisco

V roku 1996 absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Telekomunikácie. Po ukončení štúdia pôsobil na pozícii systémového inžiniera pre LAN/WAN riešenia so zodpovednosťou za dizajn, plánovanie a implementáciu v spoločnosti Business Global Systems, ktorá je partnerom spoločnosti Cisco.

Do spoločnosti Cisco nastúpil v roku 2001 v celosvetovom podpornom centre v Bruseli, kde pôsobil ako TAC inžinier v LAN switching a Routing Protocol tímoch. V roku 2002 získal certifikáciu CCIE Routing & Switching. Následne v roku 2004 prešiel do anglickej pobočky Cisco, divízia Advance Services kde pôsobil ako Cisco konzultant pre British Telecom so zodpovednosťou za testovanie, dizajn a implementáciu celonárodnej BT IP Core siete v UK a celosvetovej BT IP Core siete ako aj internej siete British Telecomu.

V slovenskej pobočke Cisco pôsobí od roku 2006 v pozícií konzultanta pre Service Providerov na Slovensku.

Tomáš Kelemen

Tomáš Kelemen
Partner Systems Engineer, CCIE #24395, Cisco

Pracuje v spoločnosti Cisco od roku 2006 na pozícii  Partner Systems Engineer. Jeho hlavným cieľom je technologický rozvoj a podpora partnerských firiem spoločnosti Cisco. Špecializuje sa na technológie routing & switching a security. Vyštudoval Fakultu Elektrotechniky a Informatiky na Technickej Univerzite v Košiciach. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil v spoločnosti AT&T ako router configurator a neskôr na pozícii Team Leader. Je držiteľom certifikácie CCIE od roku 2009.

Tomáš Michaeli

Tomáš Michaeli,
Consulting Systems Engineer, DC Central, Cisco

Tomas has 16 years of experience in IT with focus on Advanced Technologies, technical background (DCSNS, DCSND). Tomas has joined Cisco in March 2007. He holds MSc/BSc from Czech Technical University of Prague, Faculty of Electrical Engineering. From 2007 to 2009 Tomas was CSE in Cisco office in Prague, Czech Republic. He was responsible for key project in public sector and SP with strong focus on datacenter technologies. In 2009 he has joined One Cisco DC team later in 2011 he has been promoted as consultant of DC Central team. He also represents Cisco in local SNIA organization. He is member of unified DC SEVT. Besides DC infrastructure he is also focused on application networking services covering ACE, WAAS and GSS technologies.

Tomáš Ondovčík

Tomáš Ondovčík
System Engineer, CCIE #23354, Cisco

V roku 1998 absolvoval Technickú univerzitu v Košiciach, Fakultu elektrotechniky a informatiky, odbor elektronika a telekomunikačná technika.

Po absolvovaní technickej univerzity v Košiciach v roku 1998, nastúpil do TTC Telecom, kde pôsobil na pozícii Systémového integrátora pre LAN/WAN riešenia so zodpovednosťou za dizajn, plánovanie a implementáciu.

Od roku 2006 pôsobí v spoločnsoti Cisco Slovakia na pozícii Systémového inžiniera.

Vladimír Settey

Vladimír Settey
System Engineer, Cisco

V roku 1997 absolvoval FEI STU v Bratislave. Po 7-ročnom pôsobení v prostredí poskytovateľov telekomunikačných služieb pracuje od roku 2004 v spoločnosti Cisco Systems ako systémový inžinier pre oblasť poskytovateľov telekomunikačnych služieb.

Venuje sa technológiám chrbticových a agregačných sietí pre SP, mobilným technológiám a nástrojom riadenia a manažovania telekomunkačnej prevádzky.

Techtoriál
 
TrustSec integration into BYOD
TrustSec integration into BYOD
Michal Remper, Cisco

Download
(PDF - 12,614 KB)
Integrácia Cisco TrustSec Technológie do BYOD prostredia, 2. časť
Integrácia Cisco TrustSec Technológie do BYOD prostredia, 2. časť
Peter Mesjar,
Systems Engineer,

 
Download
(PDF - 6,739 KB)
Integrácia Cisco Trustsec do BYOD prostredia
Integrácia Cisco Trustsec do BYOD prostredia (praktické ukážky)
Marek Kľoc &
Pavol Frič

 
Download
(PDF - 821 KB)

Cisco EXPO 1. deň


Borderless Networks
 
TrustSec integration into BYOD
TrustSec integration into BYOD
Michal Remper, Cisco

 
Download
(PDF - 7,179 KB)
Integrácia Cisco Trustsec do BYOD prostredia (praktické ukážky)
Integrácia Cisco Trustsec do BYOD prostredia (praktické ukážky)
Marek Kľoc &
Pavol Frič

 
Download
(PDF - 754 KB)
Pokročilé služby bezdrôtových sietí
Pokročilé služby bezdrôtových sietí
Peter Mesjar

 
Download
(PDF - 7,920 KB)
Ako prezit fenomen BYOD
Ako prezit fenomen BYOD
Martin Lohnert,
SOITRON

Download
(PDF - 9,502 KB)
Čo všetko dnes dokáže prístupová vrstva siete - časť 1
Čo všetko dnes dokáže prístupová vrstva siete - časť 1
Tomáš Kelemen
Partner Systems Engineer

Download
(PDF - 23,243 KB)
Čo všetko dnes dokáže prístupová vrstva siete - časť 2
Čo všetko dnes dokáže prístupová vrstva siete - časť 2
Tomáš Kelemen
Partner Systems Engineer

Download
(PDF - 11,892 KB)
Data Center
SAP HANA Solutions
SAP HANA Solutions and High
Availability on Cisco UCS platform

Marián Klas, Cisco

Download
(PDF - 4,328 KB)
SAP HANATM - In-Memory Computing
SAP HANATM - In - Memory Computing
Dušan Kachaňák

Download
(PDF - 2,759 KB)
Bezpečnos' Dátových Centier
Bezpečnos' Dátových Centier
Tomáš Ondovčík

Download
(PDF - 6,978 KB)
EMC VSPEX
EMC VSPEX
Christian Stein, EMC

Download
(PDF - 1,755 KB)
Data Center Fabric Evolution
Data Center Fabric Evolution
Tomáš Michaeli

Download
(PDF - 4,704 KB)
Ako prepájať geograficky vzdialené Dátové Centrá
Ako prepájať geograficky vzdialené Dátové Centrá
Tomáš Ondovčík

Download
(PDF - 6,677 KB)
Unified Collaboration
Cisco VXI Virtualization Experience Infrastructure
Cisco VXI Virtualization Experience Infrastructure
Peter Sakala Cisco

Download
(PDF - 14,477 KB)
Amazing story of Digital Media
Amazing story of Digital Media
Mikhail Khlopotov

Download
(PDF - 6,900 KB)
Virtualizácia v Enterprise sieťach
Virtualizácia v Enterprise sieťach
Martin Hronsky, LYNX

Download
(PDF - 1,271 KB)
Connected Health
Videokonference pro pokročilé
Jan Račanský

Download
(PDF - 36,455 KB)
Cisco Connected Grid
UC on UCS - virtualizacia Cisco UC
Peter Sakala

Download
(PDF - 3,803 KB)
SP IP Next Generation Networks
Quo Vadis, Internet?
Quo Vadis, Internet?
Josef Ungerman

Download
(PDF - 20,876 KB)
Vysokorýchlostné dátové siete - 40G, 100G - čo príde ďalej...?
Vysokorýchlostné dátové siete - 40G, 100G - čo príde ďalej...?
Štefan Kollár

Download
(PDF - 16,717 KB)
NextGen 100GE IP backbonev GTSCE
NextGen 100GE IP backbone
v GTSCE

Juraj Eliáš, GTS

Download
(PDF - 2,542 KB)
Evolúcia bezdrôtov!ch technológií
Evolúcia bezdrôtov!ch technológií
Vladimir Settey

Download
(PDF - 13,352 KB)
Cisco ASR 9000 Platform Update
Cisco ASR 9000 Platform Update
Christian Schmutzer

Download
(PDF - 20,901 KB)
 
FlexPod - integrácia NetApp storage s Cisco Data Center riešením
FlexPod - integrácia NetApp storage s Cisco Data Center riešením
Peter Frasch, ALEF

Download
(PDF - 3,055 KB)

Cisco EXPO 2. Deň


Borderless Networks
 
Firewally novej generácie
Firewally novej generácie
Peter Mesjar

 
Download
(PDF - 5,100 KB)
Cisco IronPort ESA Case Study
Cisco IronPort ESA Case Study
Peter Vácha, Alef

 
Download
(PDF - 1,891 KB)
Jedna sieť stačí: nahraďme roky evolúcie revolúciou
Jedna sieť stačí: nahraďme roky evolúcie revolúciou
Radoslav Sirota, SWAN

 
Download
(PDF - 1,187 KB)
Novinky v bezdrôtových technológiách
Novinky v bezdrôtových technológiách
Peter Mesjar

 
Download
(PDF - 4,030 KB)
Produktové a technologické novinky v oblasti prepínačov
Produktové a technologické
novinky v oblasti prepínačov

Tomáš Kelemen

 
Download
(PDF - 21,874 KB)
Data Center
 
Cisco Unified Computing System – 3rd Generation
Cisco Unified Computing
System – 3rd Generation

Marian Klas

 
Download
(PDF - 7,224 KB)
Automatizace procesů v datových centrech
Automatizace procesů v datových centrech
Martin Diviš

 
Download
(PDF - 8,494 KB)
Intel Xeon Family Technical Deep Dive
Intel Xeon Family
Technical Deep Dive

Petr Ulvr, INTEL

 
Download
(PDF - 3,039 KB)
Security inside virtualized multitenant DC infrastructure
Security inside virtualized multitenant DC infrastructure
Tomáš Michaeli

 
Download
(PDF - 5,623 KB)
Technológia Cisco FabricPath a skúsenosti s jej implementáciou
Technológia Cisco FabricPath a
skúsenosti s jej implementáciou

Marian Klas & Tomáš Ondovčík

 
Download
(PDF - 2,549 KB)
Unified Collaboration
 
Collaboration: Empower, Engage, Innovate
Collaboration:
Empower, Engage, Innovate

Istvan Kranicz & Peter Sakala

 
Download
(PDF - 7,928 KB)
Cisco PRIME for SPs
Cisco PRIME for SPs
Roberto Garcia/Bernard Henry

 
Download
(PDF - 3,919 KB)
Smart Metering a dátové siete
Smart Metering
a dátové siete

Peter Chochol, ATOS

 
Download
(PDF - 1,175 KB)
Advanced Routing Resiliency
Advanced Routing
Resiliency

Josef Ungerman

 
Download
(PDF - 8,815 KB)
BYOD System Design
BYOD System Design
Michal Remper

 
Download
(PDF - 10,182 KB)
SP IP Next Generation Networks
 
Introduction to Network Operating Systems
Introduction to Network
Operating Systems

Josef Ungerman

 
Download
(PDF - 4,524 KB)
Pokročilé riešenia a evolúcia v technológii MPLS
Pokročilé riešenia
a evolúcia v technológii MPLS

Vladimir Settey

 
Download
(PDF - 11,919 KB)
vBrick – dátové centrum pre každého
vBrick – dátové centrum pre každého
Martin Vozár, ASBIS

 
Download
(PDF - 1,512 KB)
Cisco Next Generation Carrier Ethernet System Technológie, produkty, architektúry a rôzne modely implementácií
Cisco Next Generation Carrier Ethernet System
Technológie, produkty, architektúry a rôzne modely implementácií

Štefan Kollár

 
Download
(PDF - 12,150 KB)
OpenFlow & Software Defined Networks
OpenFlow &
Software Defined Networks

Vladimir Settey

 
Download
(PDF - 19,978 KB)


Swan Platinový Partner

Intel Innovation Partner

AlefNula Hlavný

Paragraph

Call to Action

ASBIS Hlavný

Paragraph

Call to Action

Soitron Hlavný

Paragraph

Call to Action

Tempest Technologický

Paragraph

Call to Action

EMC Hlavný

Paragraph

Call to Action

LYNX Hlavný

Paragraph

Call to Action

Ditec Hlavný

Paragraph

Call to Action

GTS Hlavný

Paragraph

Call to Action

IBM Technologický

Paragraph

Call to Action

ANECT Technologický

Paragraph

Call to Action

Corinex Technologický

Paragraph

Call to Action

Contineo Technologický

Paragraph

Call to Action

Elfa Technologický

Paragraph

Call to Action

SAP Technologický

Paragraph

Call to Action

Nextira One Technologický

Paragraph

Call to Action

Microcomp Technologický

Paragraph

Call to Action

ATOS Technologický

Paragraph

Call to Action

ADVA ICT Technologický

Paragraph

Call to Action

FacebookFotografie z konferencie a Cisco Beerfestu

Generálny partner

Swan

Innovation partner Intel®

intel

Hlavný partner

 • Alef Distribution
 • Asbis
 • Soitron
 • Atos
 • EMC
 • Lynx
 • Ditec
 • GTS

Technologický partner

 • IBM
 • Anect
 • Corinex Group
 • Contineo
 • Elfa
 • SAP
 • Nextira One
 • Microcomp
 • Adva ICT
 • Autocont
 • Tempest
 • S&T
 • KAPSCH

Mediálny partner

 • HN
 • Infoware
 • IT News
 • Pc revue
 • Trend
 • Zive

Kontakt

Hot-line Cisco EXPO
Agentura Emotion
0918 995 400
ciscoexpo@emotion.sk