Informácie o spoločnosti Cisco


Výročná správa za rok 2013

Výročná správa spoločnosti Cisco Systems je teraz k dispozícii online.

Výročná správa za rok 2013

Udržateľnosť životného prostredia

V spoločnosti Cisco sa udržateľnosť premieta do každej funkcie a každého procesu.

Začlenenie a diverzita

Spoločnosť Cisco vytvára prostredie, ktoré podporuje začleňovanie, diverziu, inováciu a spoluprácu.

Kontaktovať spoločnosť Cisco

Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o.

Apollo Business Center
Mlynske nivy 43
821 09 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 5825 5500
Fax: +421 2 5825 5566

IronPort

WebEx