Slovenija

Ciscova letna napoved indeksa vizualnih omrežij obeta več kot štirikratno povečanje globalnega prometa IP do leta 2014

Promet IP v Srednji in Vzhodni Evropi naj bi se v obdobju 2009-2014 povečal kar za petkrat


SAN JOSE, Kalifornija – Cisco je objavil rezultate letne napovedi indeksa vizualnih omrežij (Cisco® Visual Networking Index (VNI) Forecast, 2009-2014), ki napoveduje, da se bo uporaba interneta po svetu do leta 2014 povečala za več kot štirikrat – na 767 eksabajtov ali več kot ¾ zetabajta.

Rast bo še naprej v največji meri posledica vse večje uporabe videa, ki bo do leta 2014 predstavljal več kot 91 odstotkov vsega prometa internetnih storitev za potrošnike. Izboljšana zmogljivost in večja hitrost širokopasovnih internetnih povezav ter vse večja priljubljenost HDTV in 3DTV so ključni razlogi za predvideno štirikratno povečanje prometa IP v obdobju 2009-2014.

Pregled:

 • Ciscova napoved VNI, ki se osredotoča na dve ključni skupini uporabnikov – na potrošnike in podjetja – je bila razvita kot letna študija, ki omogoča oceno rasti in trendov v zvezi s svetovnim prometom IP. Napovedi temeljijo na Ciscovi analizi in modeliranju prometa, uporabe in podatkov o napravah na podlagi virov neodvisnih analitikov. Cisco svojo napoved, vhodne podatke in metodologijo preverja na podlagi podatkov ponudnikov storitev po vsem svetu.
 • Da bi lahko uporabniki omrežij bolje razumeli dejavnike rasti svetovnega prometa IP in trende, je Cisco posodobil nekatere svoje edinstvene vire:
  • Napravica VNI Forecast widget omogoča prilagojene preglede trendov rasti različnih vrst spletnega prometa po vsem svetu (posodobljena za obdobje napovedi 2009-2014).
  • Aplikacija VNI PC Pulse za namizne in prenosne računalnike potrošnikom omogoča, da izvejo več o svojem lastnem vplivu na omrežja IP in primerjajo svojo uporabo omrežja z vzorci drugih uporabnikov po vsem svetu.

Poudarki raziskave:

Skupni svetovni promet IP v »bajtih«

 • Skupni svetovni promet IP naj bi se po pričakovanjih v obdobju 2009-2014 povečal za več kot štirikrat (za 4,3-krat) in leta 2014 dosegel 63,9 eksabajta mesečno (leta 2013 približno 56 eksabajtov mesečno). To pomeni 766,8 eksabajta letno oziroma skoraj tri četrtine zetabajta do leta 2014.
 • Napovedanih 64 eksabajtov mesečnega svetovnega prometa IP (napoved za 2014) je enako 16 milijardam DVD-jev, 21 bilijonov MP3-jev ali 399 tisoč bilijonov besedilnih sporočil.

Regionalni trendi prometa IP

 • Do leta 2014 bodo največ prometa IP ustvarjale Severna Amerika (19 eksabajtov mesečno), Azijsko-pacifiška regija (17,4 eksabajta mesečno), Zahodna Evropa (16,2 eksabajta mesečno) in Japonska (4,3 eksabajta mesečno).
 • Regije, v katerih bo promet IP v obdobju napovedi (2009-2014) naraščal najhitreje, so Latinska Amerika (51-odstotna skupna letna rast oz. 7,9-kratna rast), Bližnji Vzhod in Afrika (45-odstotna skupna letna rast oz. 6,5-kratna rast) in Srednja Evropa (38-odstotna skupna letna rast oz. 5,1-kratna rast).
 • Ob 38-odstotni rasti bo promet IP v Srednji in Vzhodni Evropi do leta 2014 dosegel 2,5 eksabajta na mesec. Mesečni internetni promet v Srednji in Vzhodni Evropi bo enak podatkom na 514 milijonih DVD-jev (kar je 2,1 eksabajta mesečno).

Ključni dejavnik rasti: Video

 • Do leta 2014 bodo vse oblike videa (TV, VoD, internetni video in P2P) skupaj še naprej predstavljale več kot 91 odstotkov svetovnega prometa za potrošnike.
 • Svetovni internetni video promet bo promet P2P presegel do konca leta 2010; tako promet P2P (vsak z vsakim) prvič v zadnjih desetih letih ne bo najpogostejša oblika internetnega prometa.
 • Svetovna spletna video skupnost bo do konca leta 2010 štela več kot milijardo uporabnikov.
 • Do leta 2014 bo vsako sekundo po svetovnih omrežjih IP krožilo toliko video vsebin, da bi potrebovali dve leti, da bi si jih ogledali v celoti; za ogled vseh video vsebin, ki bodo po omrežjih krožile v celem letu 2014, bi potrebovali 72 milijonov let.

3DTV in HD (napredni video)

 • Promet naprednih video storitev, vključno s tridimenzionalno (3DTV) in visokoločljivostno (HDTV) televizijo, naj bi se v obdobju 2009-2014 povečal za 13-krat.
 • Promet 3-D videa naj bi do leta 2014 predstavljal 4 odstotke skupnega prometa internetnih video storitev.
 • 3-D in HD video naj bi do leta 2014 skupaj predstavljala 42 odstotkov vsega prometa internetnih video storitev za potrošnike.

Globalna skupna raba datotek

 • Svetovni promet skupne rabe datotek naj bi ob 22-odstotni skupni letni rasti v obdobju 2009-2014 leta 2014 dosegel 11 eksabajtov mesečno.
 • P2P bo dosegal skupno letno rast 16 odstotkov, medtem ko bodo spletne in druge oblike skupne rabe datotek v obdobju 2009-2014 dosegle 47-odstotno skupno letno rast.
 • Svetovni promet P2P bo do leta 2014 predstavljal le še 17 odstotkov svetovnega internetnega prometa za potrošnike (leta 2009 pa 36 odstotkov).

Svetovni promet IP za podjetja

 • Svetovni promet IP za podjetja naj bi se v obdobju 2009-2014 več kot potrojil in leta 2014 dosegel 7,7 eksabajtov mesečno.
 • Uporaba video konferenc za podjetja se bo v obdobju napovedi povečala za desetkrat oz. skoraj trikrat bolj kot skupni promet IP za podjetja; video konference bodo v obdobju 2009-2014 dosegle skupno letno rast 57 odstotkov.
 • Spletne video konference so najhitreje rastoča podkategorija v tej skupini, ki bo v obdobju 2009-2014 narasla za 180-krat (skupna letna rast v tem obdobju: 183 odstotkov).

Mobilne širokopasovne storitve

 • Svetovni mobilni podatkovni promet se bo v obdobju 2009-2014 povečal za 39-krat.
 • Do leta 2014 bo dosegel 3,5 eksabajta mesečno (oz. več kot 42 eksabajtov letno).

Potrošniki vs. podjetja

 • Promet IP za potrošnike bo predvidoma naraščal hitreje kot za podjetja:
  • Leta 2009 je promet IP za potrošnike predstavljal 79 odstotkov skupnega mesečnega svetovnega prometa IP, promet IP za podjetja pa preostalih 21 odstotkov.
  • Do leta 2014 bo promet IP za potrošnike (deskanje, neposredno sporočanje, uporabniški videi itd.) predstavljal 87 odstotkov skupnega mesečnega svetovnega prometa IP, promet IP za podjetja (e-pošta, glasovne storitve, internet, HD in spletne video konference) pa preostalih 13 odstotkov.

Hitrost omrežij omogoča rast prometa IP: primerjava podatkov za leti 2000 in 2010

 • V enem desetletju se je povprečna hitrost prenosa prek domače internetne povezave povečala za 35-krat, zaradi česar se je drastično povečala uporaba interneta.
 • Leta 2000 je bila povprečna hitrost prenosa prek domače internetne povezave 127 kilobitov na sekundo (Kbps). Trenutna (2010) povprečna hitrost prenosa prek domače internetne povezave je 4,4 megabita na sekundo (Mbps).

Razvoj omrežnih prenosov

Spletna dejavnost Čas prenosa 2000 Čas prenosa 2010
Prenos filma kakovosti DVD (4 GB) 3 dni 2 uri
Prenos avdio datoteke MP3 (3 MB) 3 minute 5 sekund
Prenos e-poštne priloge (1 MB) 1 minuta 2 sekundi

Napravica Cisco VNI Forecast Widget:
Mediji/analitiki/avtorji spletnih dnevnikov: uporabite Ciscovo interaktivno napravico VNI Forecast in ustvarite napovedi po meri ter preglejte podatke po regijah, aplikacijah in končnih uporabnikih. Pridobite napravico VNI Forecast Widget.

Izboljšana aplikacija za potrošnike:
aplikacija Cisco VNI PC Pulse:

Ciscova aplikacija Visual Networking Index (VNI) PC Pulse meri količino in vrste prometa, ki ga ustvarjate na svojem osebnem računalniku (npr. brskanje po spletu, video, e-pošta itd.). Aplikacija lahko ustvari tudi novo abstraktno sliko »IP DNK«, ki ponazarja vaše preference pri osebni rabi. Prav tako lahko svoje podatke primerjate s skupnimi svetovnimi statističnimi podatki drugih uporabnikov aplikacije Cisco VNI PC Pulse po vsem svetu in vidite, kam ste uvrščeni.
Pridobite Cisco PC Pulse

Izjave:

 • Pankaj Patel, podpredsednik in generalni direktor skupine Service Provider, Cisco
  »Ponudniki storitev se soočajo z vse večjimi zahtevami v zvezi s širokopasovnimi povezavami in zmogljivostmi, saj so domači, poslovni in mobilni uporabniki še naprej željni naprednih video storitev v različnih omrežjih in napravah. Omrežja IP morajo biti inteligentna in dovolj fleksibilna, da lahko prenesejo to ogromno rast različnih oblik prometa IP. Ciscova napoved indeksa vizualnih omrežij (VNI) ponuja celovit vpogled v pomembnost video storitev v vsakdanjem življenju in razkriva, da je treba še bolje pripraviti omrežje na štirikratno povečanje uporabe interneta in na več kot milijardo uporabnikov spletnega videa, ki jih pričakujemo do leta 2014.«

Dodatni viri:

Vdelani videi:

Oseba za odnose z javnostmi:
Nina Benedičič
Cisco Slovenija
E: nkorde@cisco.com
T: +386 1 582 314