Novice

Virtualizacija »na tretjo« - trend, ki prinaša prihranke

Izkušnje virtualizacije lastne IT infrastrukture je danes Cisco skupaj z VMware in EMC na srecanju »Virtualizacija«3 delil s številnimi partnerji in strankami.

Ljubljana, 12. november 2009 - Danes je v Ljubljani potekalo prvo strokovno srecanje o virtualizaciji podatkovnih centrov z naslovom »Virtualizacija3«. Virtualizacija, glavna tema srecanja, je privabila 140 partnerjev in strank. Razlog za vse vecjo priljubljenost virtualizacije v poslovnem svetu je zelo enostavno razumeti. Prihranki, racionalizacija poslovanja in ustvarjanje konkurencne prednosti so argumenti, ki so v tem trenutku gospodarske krize in recesije še kako aktualni. Srecanje so skupaj organizirali Cisco, Vmware in EMC, tri vodilna podjetja na podrocju virtualizacije podatkovnih centrov, ki s skupnim znanjem in izkušnjami razvijajo nov pristop k podatkovnem centru - mocno povezan z virtualizacijo - racunalništvo v oblaku (angl. Cloud Computing).

Trende na podrocju virtualizacije v podatkovnih centrih so predstavili strokovnjaki Saša Hederic (VMware), Silvo Lipovšek (Cisco) in Iztok Sitar (EMC). Udeleženci so na srecanju med drugim izvedeli, kako implementirati virtualizacijo omrežja, infrastrukture in aplikacije, da bodo lahko dosegli maksimalno donosnost svoje naložbe, kako kar najbolje izkoristiti virtualizacijo z namenom, da bi preoblikovali IT infrastrukturo v fleksibilno storitev, ki ne zahteva visokih stroškov upravljanja.

Kljuc pristopa, ki ga je Cisco predstavil letos spomladi, je Unified Computing System (Združen racunalniški sistem), ki povezuje racunalnike, omrežje, dostop do shranjevanja podatkov in sredstev za virtualizacijo v energetsko ucinkovit sistem, ta pa zmanjšuje skupne stroške podatkovnih centrov in ucinkovito izrablja denarne vire ter pri tem izboljšuje poslovno prilagodljivost.

»Platforma Unified Computing System do konca izkoristiti vse prednosti, ki jo lahko prinese podjetjem in organizacijam,« je dejal Anton Petric, direktor Cisco Slovenija. »Cisco Unified Computing System (UCS) najbolje opišemo z besedami - manj je vec. To je tehnologija, ki omogoca enoten dostop do racunalnika, omrežja, skladišcenja in virov virtualizacije. Tak energetsko ucinkovit sistem zmanjšuje tudi stroške lastništva podatkovnih centrov. Z manj strojne opreme in manjšo porabo energije je sedaj uporabnikom omogocen boljši nadzor in uporaba informacijske infrastrukture ter prinaša splošne prihranke na vseh podrocjih,« je dodal.

VMware, Cisco in EMC so prejšnji teden predstavila tudi skupno koalicijo »Virtual Computing Environment«. Koalicija predstavlja nadaljevanje skupnega sodelovanja in partnerstva in je bila ustanovljena kot odgovor na narašcajoce potrebe strank, ki jim želijo omogociti vecjo poslovno fleksibilnost s pomocjo njihove IT infrastrukture. Podjetje VMware poskrbi za ponudbo virtualizacijskih rešitev na podrocju strežnikov in aplikacij, Cisco je zadolžen za virtualizacijo omrežnih virov, EMC pa pomnilniških sistemov. S pomocjo virtualizacije podatkovnega centra in prehoda na infrastrukturo zasebnega oblaka (»Private Cloud«) bodo podjetja uspešno povecala svojo ucinkovitost in znižala tako stroške opreme kot stroške poslovanja.

Prednosti virtualizacije podatkovnih centrov/strežnikov:

  • zmanjšanje potrebe po virih za shranjevanje: ker imamo vec virtualnih strežnikov, potrebujemo manj prostora za fizicne strežnike, kar omogoca zmanjšanje porabe energije ter znižanje stroškov hlajenja.
  • Hitrejše uvajanje novih strežnikov in hitrejše prilagajanje trenutnim potrebam poslovanja podjetja. Povecanje zmogljivosti v virtualnem strežniku lahko traja manj kot dve uri, medtem ko širitev v
    fizicnem smislu utegne trajati vec kot 12 tednov.
  • Znatno znižanje stroškov poslovanja: Cisco danes pri svojem poslovanju uporablja vec kot 10 tisoc strežnikov, kjer lahko en administrator upravlja z 72 strežniki, saj ni obremenjen s stalnim ponavljanjem prenosa podatkov, storitev, ki je dodana na centralnem podatkovnem centru pa postane dostopna tudi na oddaljenih lokacijah.
  • Vecja ucinkovitost in prilagodljivost racunalniških virov: virtualizacija povecuje izkorišcenost strežnikov. Pred konsolidacijo podatkovnih centrov na operacijskih sistemih Windows in Linux je znašala njihova izkorišcenost med 5 in 15 odstotki, pri Unix strežnikih pa je bila med 10 in 30 odstotkov. Virtualizacija je povecala uporabo strežnikov za približno 70 odstotkov. Prvi primeri uporabe Združenega racunalniškega sistema (UCS) kažejo povecanje izkorišcenosti strežnikov za kar 90 odstotkov.

Eno od prvih podjetij, ki je implementiralo UCS je gradbeno podjetje Perini Tutor, bo lahko tako podprlo štirikrat vec virtualnih strežnikov na gostitelju VMware ESX kot do sedaj. Centralna procesna enota pa bo lahko dosegla izkorišcenost kar do 90 odstotkov

Vec informacij o srecanju: http://www.cisco.com/web/SI/virtualization/.

Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco Systems so registrirani zašcitni znaki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in drugih državah. Scientific Atlanta, D9050, iLYNX in ROSA so zašcitni znaki podjetja Scientific Atlanta, Inc in/ali njegovih podružnic. Vsi drugi zašcitni znaki, omenjeni v tem dokumentu, so last odgovarjajocih podjetij in ustanov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerskega odnosa med Cisco in katerimkoli drugim podjetjem. Cisco Systems International BV so dobavitelji Cisco opreme v Evropi, podružnica v lasti Cisco Systems, Inc.

Oseba za odnose z javnostmi:

Nina Kordež
Cisco Slovenija
E: nkorde@cisco.com
T: +386 1 582 3104