Säkerhet

VPN

Hierarchical Navigation

VPN

Säkert sammankoppla kontor, användare och partner

Ett virtuellt privat nätverk (VPN) gör det möjligt för organisationer att säkert och kostnadseffektivt utöka anslutningar och förbättra hastighet.

 

Teléfonos empresariales

Ett VPN (Virtual Private Network) är ett privat nätverk som är konstruerat inom en öppen nätverksinfrastruktur, som t.ex. det globala Internet. Företag kan använda ett VPN till att säkert koppla distanskontor och distansanvändare med användning av kostnadseffektiv, tredjeparts Internet-åtkomst i stället för dyrbara, särskilt avsatta WAN-länkar eller långdistanslänkar med fjärruppringning.

Organisationer kan använda ett VPN till att minska kostnaden för WAN-bandbredd, och samtidigt öka anslutningshastigheten med hjälp av en Internet-anslutning med hög bandbredd, som t.ex DSL, Ethernet eller kabel.

Ett VPN ger högsta möjliga säkerhetsnivå med krypterad IP-säkerhet (IPsec) eller Secure Sockets Layer (SSL) VPN-tunnlar och autentiseringsteknik. Dessa skyddar data som överförs inom VPN-nätverket från obehörig åtkomst. Företag kan dra fördel av VPN:s lättetablerade Internet-infrastruktur och snabbt lägga till nya platser eller användare. De kan också dramatiskt öka VPN-räckvidd utan att väsentligt utöka infrastrukturen.

Ett VPN utökar säkerheten för distansanvändare

Ett SSL VPN och ett IPsec VPN har blivit de primära VPN-lösningarna för att koppla samman distanskontor, distansanvändare och affärspartner, eftersom de:

  • erbjuder säker kommunikation med behörighet anpassad till individuella användare som anställda, entreprenörer eller partner
  • förbättrar produktivitet genom att vidga företagets nätverk och tillämpningar
  • minskar kommunikationskostnader och ökar flexibilitet.

Det finns två typer av krypterade VPN-nätverk:

  • Site-to-Site IPsec VPN: Detta alternativ till Frame Relay eller WAN-nätverk med privat förbindelse (leased-line) gör det möjligt för företag att utöka nätverksresurser till filialkontor, hemkontor och affärspartnerplatser.
  • Fjärråtkomst-VPN: Huvudkontorets skrivbord efterliknas genom att nästan alla data-, röst- eller videotillämpningar görs tillgängliga för distansskrivbord. Ett fjärråtkoms-VPN kan driftsättas med användning av SSL VPN, IPsec eller båda två, beroende på driftsättningskrav.

Mer information finns på: Ciscos anpassningsbara säkerhetsanordningar, ASA 5500-serien

Vi kan hjälpa dig

Dela