Helsevesen, utdanningssektor, produksjon m.m.

Telepresence for ulike bransjer

Telepresence forvandler virksomheten, både med hensyn til opplevelsen og den måten virksomheten drives på. For bransjer som utdanningssektoren, helsevesenet, detaljsalg, produksjon og mange andre kan også forvandlingen være omfattende og føre til store forandringer. Takket være telepresence kan bransjeeksperter fra hele verden samles virtuelt i sykehusrom, i klasserom, ved samlebåndet og i hjemmet. Cisco TelePresence-systemene kan skreddersys for å dekke de spesifikke behovene i mange ulike bransjer. Dette bidrar til bedre kvalitet og mer effektiv tidsbruk i helsevesenet, utvider utdanningsinstitusjoners rekkevidde og øker produksjonseffektiviteten. Telepresence leverer kraften i "In-person" og gjør ekspertkunnskap mer tilgjengelig enn noensinne, slik at det blir mulig for folk å være "til stede", selv om de er tusenvis av mil unna.

Utdanning og opplæring

Cisco tilbyr telepresence-løsninger som dekker behovene til ditt unike fjernstudieprogram, uansett om det dreier seg om fjernstudier kombinert med Internett-kurs eller lagring av forelesninger for integrering med ditt læringsstyringssystem.

Helsevesen

Cisco forbinder leger med pasienter, klinikere med sykehus og spesialister med medisinske sentre overalt i verden. Telepresence tas i stadig større grad i bruk i helsevesenet. Om ikke lenge vil alle tjenester en pasient trenger, være tilgjengelige, uten spørsmål, hvor som helst, når som helst, og Cisco går foran.

Finans

Hver eneste dag diskuterer finansforvaltere over hele verden tidskritiske investeringsmuligheter. Nøyaktig, rask informasjon er avgjørende. Med telepresence kan finansselskaper dele informasjon og besvare spørsmål mer effektivt, og levere et større utvalg av tjenester på flere steder.

Produksjon

Ved å samle prosjektteam og eksperter oftere og til lavere kostnader, får bedrifter kortere produksjonstid og redusert tid til marked. Cisco TelePresence bidrar til bedre informasjonsflyt og omgående tilbakemelding, slik at utviklingsteam kan jobbe raskere.

Offentlig sektor

Offentlige organer over hele verden bruker visuell kommunikasjon for å fremskynde beslutningsprosessene, gi ansatte bedre tilgang til eksperter og informasjon og levere meldinger om offentlig sikkerhet i sanntid. Organer i offentlig sektor tilstreber å bli sanntidsbedrifter ved å øke den daglige og oppgavekritiske bruken av video for effektiv fjernkommunikasjon. Cisco skreddersyr avanserte løsninger som integrerer tale-, video- og nettfunksjonalitet som passer i alle miljøer og dekker alle behov i offentlig sektor.

Andre bransjer

Det finnes utallige bruksområder for Cisco TelePresence og samarbeidsteknologier.

Beste telepresence-tweeter

Twitter-logo