Innovative løsninger for dine kunder

Telepresence for tjenesteleverandører

Telepresence gir tjenesteleverandører en glimrende mulighet til å nå kritiske virksomhetsmål for internt samarbeid samt gi innovative, skalerbare og vertsbaserte løsninger. Lever nye tjenester for å dekke behovene til stadig flere bedrifter og bransjesegmenter, ved å ta i bruk nye metoder for samarbeid utover organisasjons- og nettverksgrenser. Cisco TelePresence-porteføljen består av et stort utvalg endepunkter og plattformer for infrastruktur, utveksling og konferansetjenester i tillegg til validerte design, som gjør det mulig for leverandører å skape differensierte løsninger med merverdi. Ved å dra nytte av Ciscos åpne arkitektur kan leverandører tilpasse tilbudet for å utvikle nye opplevelser som er skreddersydd egne og kundenes behov, samtidig som de kan redusere driftskostnadene tilknyttet tjenesteleveranse ved bruk av Ciscos medianettarkitektur.

Komme i gang med telepresence i organisasjonen

Komme i gang med telepresence i organisasjonen

Mer samarbeid, mer fleksibilitet i virksomheten og mer kundeengasjement er viktige strategiske prioriteringer for mange tjenesteleverandører. Lær mer om fordelene og opplevelsene Cisco TelePresence kan gi organisasjonen, for å oppnå bedre kommunikasjon, opprettholde et personlig forhold til kolleger, kunder og partnere og oppnå konkurransefortrinn.

Etabler nye Telepresen-tjenester

Etabler nye Telepresen-tjenester

Nødvendigheten av å ta i bruk nye arbeidsmetoder i bedriftsorganisasjoner og ledende industrisektorer har skapt betydelige nye fortjenestemuligheter for å tilby "Telepresence som en tjeneste". Hvis du skal ta i bruk administrerte og vertsbaserte telepresence-løsninger, er det nyttig å forstå hvordan Ciscos telepresence-løsninger for tjenesteleverandører kan hjelpe deg å nå nye og eksisterende kunder med nye tjenester som maksimaliserer din eksisterende portefølje.

Forbedre din

Forbedre din "Telepresence som en tjeneste"-portefølje

Skaler din telepresence-serviceportefølje for å levere innovative nye tjenester og nå en større kundegruppe. Ved å dra nytte av Ciscos åpne arkitektur for telepresence-konferanser i nettskyen og utvekslingsløsninger, kan du forbedre og tilpasse tilbudene enda bedre for å levere nye abonnementstjenester, utvide omfanget av eksisterende, standardbaserte videoløsninger, levere avanserte, nettverksbaserte medie- og konferansetjenester, tilby optimaliserte tjenestenivåer eller utvide forretningsmodellen for å tilby engros-tjenester.

Beste telepresence-tweeter

Twitter-logo