Customer Transformations i offentlig sektor

Bruk av telepresence i offentlig sektor

Statlige organer verden over må leve med begrensede ressurser samtidig som de trenger samarbeid i sanntid og bred geografisk rekkevidde. Cisco TelePresence-løsningene kan hjelpe statlige organer å løse slike problemer ved å forbedre tjenestene til publikum, forenkle samarbeidet med leverandører og kontraktører, forbedre kommunikasjonen i og mellom etatene og redusere reising. Cisco TelePresence-porteføljen er lett å integrere med eksisterende nettverksinfrastruktur og produktivitetsverktøy, for å få en transparent videoopplevelse. Interoperabilitet med andre videokonferanseplattformer, tale- og datasystemer bidrar til å sikre maksimal avkastning på investeringen for å få optimalt utbytte av personell og økonomiske ressurser. Cisco TelePresence kan spille en viktig rolle i å fornye offentlige tjenester og måten statlige organer drives på.

Aktuell casestudie: De forente nasjoner (COP15)

Aktuell casestudie: De forente nasjoner (COP15)

Da De forente nasjoner (FN) valgte den danske regjeringen som vert for klimakonferansen, prioriterte det danske utenriksdepartementet to målsetninger. For det første skulle dette være den mest tilgjengelige og inkluderende konferansen noensinne, og den skulle overskride geografiske, kulturelle, økonomiske og politiske grenser. For det andre, og dette var like viktig, ønsket de å arrangere tidenes mest karboneffektive klimakonferanse. De måtte holde det de lovet. Se hvordan Cisco TelePresence ble sentral i løsningen.

Applikasjoner for offentlig sektor:

  • Kontinuitet i operasjoner (COOP) — telepresence kan bidra til å holde operasjoner i gang med visuell kommunikasjon, selv når omstendighetene gjør det umulig å komme seg på jobb.
  • Telependling — Forbedre produktiviteten og kommunikasjonen, skap balanse mellom jobb og fritid og vær forberedt på krisesituasjoner med en telepresence-basert nettverksløsning.
  • Telehelse / Telemedisin — telepresence kan sikre at pasienter får best mulig pleie, uansett hvor de befinner seg. Dette gjelder både for pasienter på lokale helseinstitusjoner til sjømenn til havs.
  • Akuttrespons — For alt fra nødhjelpspersonale i felten til sentrale kommandosentre, vil telepresence sikre at informasjonen blir forstått, og at man har tilgang til informasjon når den trengs.
  • Sikker kommunikasjon — Sikker kommunikasjon er avgjørende, og Cisco TelePresence overholder de høyeste standarder for kryptering for krise- og informasjonsmøter.
  • Taktisk kommunikasjon — Taktiske telepresence-løsninger gjør videokommunikasjon tilgjengelig i de vanskeligste situasjoner ute i felten, og gir optimal kommunikasjon.
  • Sikkerhet og overvåking — Koordinasjon mellom politimyndighetenes avdelinger og etater er avgjørende for å garantere sikkerhet. Telepresence overlater ingenting til tilfeldighetene.
  • Opplæring og fjernundervisning — Få optimalt utbytte av opplæringen med direkte, behovsstyrt og interaktiv opplæring.