Customer Transformations i produksjonen

Bruk av telepresence i produksjon

Cisco TelePresence bidrar til nyskaping av produksjonsbransjen. Ved å samarbeide via Cisco TelePresence kan produsenter effektivisere leveransekjeden, redusere tiden til marked for nye produkter, oppnå økt kundetilfredshet, øke fortjenesten og redusere kostnadene. For å fremskynde produktutvikling og øke fortjenesten og markedsandelene, fortsetter dagens produsenter å investere globalt i forskning og utvikling og i produksjonsanlegg. De må derfor ha effektiv kommunikasjon mellom globalt plasserte utviklingssentre, kundeteam, partnere og leverandører. Cisco TelePresence er en banebrytende teknologi for fjernsamarbeid, som gjør det mulig for deltakere som ikke befinner seg på bedriftens hovedområde, å kommunisere med kolleger, akkurat som ved møter ansikt til ansikt. I produksjonsbedrifter har et slikt samarbeidsnivå vist seg å føre til en reduksjon i tiden til marked for nye produkter og tjenester.

Aktuell casestudie: GE

Aktuell casestudie: GE

GE er en virkelig global bedrift, og det kan være en utfordring å få samlet alle til ledermøter og produktutvikling. Siden selskapet distribuerte Cisco TelePresence, har de brukt teknologien til å få kontakt med leverandørene oftere og samle flere ansatte for å oppnå bedre samarbeid. De har også redusert reise- og representasjonskostnadene med 40 prosent. GE ønsker å finne nye bruksområder for telepresence innen produktutvikling og fortsette sin tradisjon med innovasjon.

Flere telepresence-casestudier fra produksjonsbedrifter

Applikasjoner for produksjonsbedrifter:

  • Bedriftsopplæring — Maksimere opplæringsmulighetene for ansatte, partnere og kunder med ny produktopplæring via telepresence.
  • Kundebehandling — Kundetilfredshet er et kritisk mål, og direkte kontakt med kunden er en viktig komponent. Med telepresence får ekspertene kontakt med kundene overalt.
  • Styring av leveransekjeden — Produksjonsbedrifter har mange leverandører og mange outsourcede funksjoner å administrere. Telepresence strømlinjeformer styring av leveransekjeden og bidrar til å skape tettere relasjoner.
  • Forskning, utvikling og prosjektstyring — Toppledere må stadig være innovative og må finne talent globalt. De vil ofte styre prosjekter globalt, inkludert designprosesser for markedsføring, produksjon og leverandører. Telepresence integrerer tverrfunksjonelle ansvarsområder på en transparent måte og forenkler samarbeidsprosessen, uansett hvor de befinner seg fysisk.
  • Kvalitetsstyring — Kvalitetsledere må administrere mange anlegg og mange leverandører og forventes å løse problemer raskt og bevare konkurransefortrinnet innen opprettholde god kundetilfredshet. Telepresence bidrar til å fremskynde beslutningsprosesser, skalere kunnskap og forene organisasjonen.