Customer Transformations i helsevesenet

Bruk av telepresence i helsevesenet

Kravene til helsevesenet øker stadig i takt med at befolkningen eldes. Det er spesielt viktig for helseorganisasjoner å finne innovative og effektive måter å håndtere raskt økende kostnader på, forbedre opplæringen i felten, levere pleie av høy kvalitet og maksimere bruken av kvalifiserte ressurser. Og organisasjoner som leverer helseprodukter og -tjenester, må håndtere stadig mer kompleksitet i leveransekjeden, kostnadsstrukturer, operasjoner og lovpålagte krav. Cisco TelePresence-løsningene knytter sammen alle, overalt, og hjelper helseorganisasjoner å forbedre virksomheten og kliniske arbeidsprosesser som er avhengige av mennesker, ekspertise og informasjon. Ved å kombinere telepresence og samarbeidsapplikasjoner som kommuniserer over Cisco-nettverket, kan helseleverandører gi bedre pasientpleie, oppnå bedre kliniske resultater, tiltrekke seg og holde på de beste legene og strømlinjeforme administrasjonen — alt til reduserte kostnader.

Aktuell casestudie: Molina Healthcare

Aktuell casestudie: Molina Healthcare

Molina Healthcare ønsket å øke driftseffektiviteten for helseplanen, redusere kostnadene og gi medlemmer og leverandører en bedre opplevelse. Ved å distribuere Cisco TelePresence og enhetlige kommunikasjonsløsninger klarte de å redusere reisekostnadene med 10 prosent og redusere møtetiden med 50 prosent.

Flere telepresence-casestudier fra helsevesenet

Applikasjoner for helsevesenet:

 • Telestroke — Cisco TelePresence-teknologi gjør det mulig for akuttnevrologer og andre spesialister å være hos pasienten innen 15 minutter, for å kunne vurdere og iverksette tiltak for slagpasienter raskt.
 • Psykiatrien — Cisco TelePresence-teknologi gir leger større rekkevidde og forbedrer kvaliteten på pasientpleien med telepsykiatri. Denne applikasjonen gir tilgang til kvalifisert psykisk helsepersonell, reduserer ventetiden og fremskynder evaluering og behandling.
 • Radiologi/patologi — Cisco TelePresence på radiologi- og patologiavdelingene bidrar til raskere samarbeid mellom avdelinger og med andre sykehus, noe som fører til raskere og mer effektive diagnoser.
 • Dermatologi — Cisco TelePresence gjør det mulig for dermatologer å møte pasienter og diagnostisere fjernpasienter fra en sentral plassering, noe som gir økt effektivitet og fremskynder behandling.
 • Kardiologi — Cisco TelePresence gjør det mulig for kardiologer å snakke med pasienter, allmennleger og andre spesialister for å vurdere pasientstatus og bestemme behandling og tiltak raskt og effektivt.
 • Tannbehandling — Cisco TelePresence gjør det mulig for tannleger, periodontister og kjevekirurger å snakke med pasienter, vurdere behandlinger og bestemme hva som skal gjøres.
 • Epidemiologi — Cisco TelePresence bidrar til å strømlinjeforme prosessen med undersøking, innsamling av data, statistisk analyse, dokumentasjon, identifikasjon av risikofaktorer for sykdom og avgjørelser om optimale behandlingsmetoder for klinisk praksis og for forebyggende medisin.
 • Fjerntriage — De første respondentene kan kommunisere pasientstatus visuelt til akuttmottak via taktiske fjern-TelePresence-enheter for å forberede akuttmottaket og motta tilbakemelding og instruksjoner fra leger på akuttmottaket.
 • Applikasjoner for kirurgi — Ved hjelp av Cisco TelePresence kan kirurger gjøre hvilken som helst operasjon til en interaktiv læringsmulighet for studenter, turnusleger og andre leger.
 • Reseptrådgivning — Cisco TelePresence setter leger, farmasøyter og pasienter i forbindelse med hverandre slik at de kan snakke om medisiner, vurdere fremgang og endre behandling.
 • Helse på skolen og i hjemmet — Med Cisco TelePresence kan pasienter få kontakt med legen hjemmefra eller fra sykestuen på skolen for å få vurderinger og bestemme behandling.