Customer Transformations innen finans

Bruk av telepresence i finanssektoren

Finansinstitusjoner verden over har samme primære mål: oppnå lønnsom vekst med en akseptabel risiko. Det er viktig å kunne håndtere store mengder informasjon for å gi råd, behandle transaksjoner og gi kundene optimal valuta for pengene. Cisco TelePresence hjelper finansinstitusjoner over hele verden, f.eks. finansmarkeder, detaljbanker og forsikringsselskaper, å gi bedre opplæring, kundeservice, besvare spørsmål på en mer effektiv måte og levere flere tjenester på flere steder.

Bank of Montreal

Aktuell casestudie: Bank of Montreal

Med ledere og eksperter spredt over mange steder trengte Bank of Montreal (BMO) en løsning for å fremskynde beslutningsprosessene, oppnå enighet og levere bedre samarbeidsopplevelser og service til kunder ved å skalere sin ekspertise på mange steder.

Flere telepresence-casestudier fra finanssektoren

Applikasjoner for finanssektoren:

 • Bygge ut spesialiserte tjenester — telepresence gjør det mulig å bygge ut spesialiserte tjenester til alle institusjonens avdelinger for å kunne levere flere tjenester til kundene til en lavere kostnad.
 • Forbedre tjenesteutveksling mellom virksomheter — Hjelpe investeringsbanker, kapitalforvaltere, aksjefond og hedgefond samt Fortune 2000-bedrifter å samarbeide med hverandre samtidig som de overholder SEC-standarder eller andre interne overholdelsesstandarder.
 • Legge til rette for opplæring for profesjonelle sertifiseringer og organisasjonssosialisering for nyansatte — telepresence gjør det mulig for ansatte å få og opprettholde faglige sertifiseringer via behovsbaserte direktestreamingsklasser. Dette sparer bedriften for tid og penger siden de ansatte slipper å reise til kurssteder utenfor bedriften.
 • Sammenknytte fjernkontorer og avdelinger — telepresence gjør det mulig for fjernkontorer og avdelingskontorer å holde kontakten med hovedkontoret, med direkte visuelt samarbeid
 • Forbedre kommunikasjonen mellom ledere — Lederteam får bedre kommunikasjon med fjernteammedlemmer via regelmessige og planlagte samt spontane telepresence-møter for strategisk planlegging, risikostyring og juridisk overholdelse
 • En bedre kundeopplevelse — Gi kundene flere finansielle tjenester, raskere responstid og bedre resultater ved hjelp av umiddelbar, visuell kommunikasjon med kundeservice, faglige eksperter og beslutningstakere.
 • Strømlinjeforme operasjoner — Reduser kostnader, spar tid og oppnå bedre effektivitet for interne prosesser, som:
  • Reduserte juridiske kostnader — Gjennomgå og underskrive dokumenter, ta skriftlige edserklæringer og avgi vitneforklaringer.
  • Effektiv opplæring — Opplæring av mange ansatte som er spredt geografisk på flere steder, med en enkel videoleksjon, sparer tid og reduserer antallet kursledere som trengs.
  • Bedre lønnsomhet for kundesentre — Koordiner kundesenteroperasjoner via telepresence for å redusere reisekostnader og bevare kontinuerlig kontakt over hele organisasjonen.
  • Bedre ytelse i IT-utviklingsteam — Spredte utviklingsteam kan arbeide med utvikling, bruke elektroniske tavler og løse problemer i sanntid med full lyd og visuell interaksjon for å forbedre kvaliteten og effektiviteten til IT-prosjekter.