Customer Transformations i utdanning

Bruk av telepresence i utdanning og opplæring

Cisco TelePresence-løsninger for utdanning åpner nye muligheter for visuell kontakt med studenter, forelesere, administratorer og forskere for å forbedre læring, profesjonell utvikling og eksterne relasjoner. Cisco TelePresence forbedrer læring og samarbeid ansikt til ansikt, gir en naturlig kommunikasjonsopplevelse via høydefinisjons lyd og video og gir studenter og forelesere bedre lærings- og undervisningsmuligheter. Ciscos komplette serie med telepresence-løsninger for utdanning spenner fra livaktige systemer for auditoriet til videosamarbeid og innholdsdelingsverktøy for klasserommet. Studenter og forelesere får øyeblikkelig kontakt, ansikt til ansikt, med eksperter over hele verden, angående alle temaer, ved å trykke på en knapp.

Aktuell Casestudie: Duke University

Aktuell Casestudie: Duke University

Duke har den utfordrende oppgaven å utdanne neste generasjon med globale ledere og ønsket å forbedre samarbeidet utenfor universitetet og strømlinjeforme operasjonene. De bestemte seg for å ta i bruk Cisco Collaboration-løsninger for å lette samarbeidet i og utenfor klasserommet. Ved å distribuere Cisco TelePresence, Unified Communications og Enterprise Social-programvare, kan Duke University nå gi mennesker over hele verden tilgang til et interaktivt klasserom, og de sparer USD 2,5 millioner årlig på reduserte kostnader til support for kommunikasjonssystemet.

Flere telepresence-casestudier fra utdanningssektoren

Applikasjoner for utdanningssektoren:

  • Gir det eksisterende fakultetet større rekkevidde ved å ivareta behovene til flere studenter — telepresence har gjort det mulig for skoler på alle nivåer å tilby studenter tilgang til flere kurs ved å dele høyt kvalifiserte lærere og forelesere via fjernundervisning. Studenter kan også samtidig delta i videregående klasser via video uten å gå glipp av viktige ting som skjer i klasserommet, noe som ofte ikke er mulig med vanlig nettundervisning.
  • Tilgang til innhold og eksperter som tidligere har vært utilgjengelige — Innholdsleverandører fra hele verden tilbyr programmer og innhold om alt fra kulturelle museumsutflukter til sportshistorie. En berømt forfatter besøker studenter over hele verden hver dag, fra sitt eget hjem i Seattle i Washington. Mange studenter fra landlige områder, som ikke har tilgang til berømte landemerker, kan besøke dem virtuelt og delta i interaktive klasser som fokuserer på stedenes autentiske ressurser.
  • Integrer forelesninger og direkteinnhold med elektroniske materiale — Ved å kombinere forelesninger og aktiviteter kan lærere nå gi studentene en virkelig integrert læringsopplevelse. Ved å laste opp videoinnhold til sitt læringsstyringssystem (LMS), som Blackboard eller Moodle, kan lærere effektivisere innholdet i det elektroniske kursmaterialet.
  • Samle flerkulturelle studentgrupper for samarbeid og læring — En klasse som studerer spansk i Minnesota, kommuniserer direkte med en klasse som studerer engelsk i Spania. Ved å sette slike flerkulturelle grupper i kontakt med hverandre, gir lærerne studentene mulighet til å delta aktivt i sin egen utdanning. Studentene opplever andre kulturer og underviser til og med hverandre, både på og utenfor universitetsområdet og over hele verden.
  • Bedre muligheter til faglig utvikling — Forelesere og lærere får flere muligheter for faglig utvikling, samtidig som de sparer tid og penger på å slippe å reise. Skoler og organisasjoner kan bedre dekke de ansattes behov ved å tilby mer valgfrihet og programmer som er tilpasset organisasjonens behov.
  • Gi tilgang til innhold og forelesninger hvor som helst, når som helst — Videoinnhold som tas opp og sendes automatisk for nedlasting til mobile enheter, er avgjørende for en virkelig allsidig læringsopplevelse for det nettbaserte klasserommet, eller som supplement til det tradisjonelle klasserommet. Studentene kan se og referere til innholdet i forelesningen, slik at det blir mer tid til diskusjoner og prosjektarbeid.
  • Lede og veilede — Universitetene sender nye lærere ut i arbeidslivet, men institusjonene har problemer med å beholde lærere. Derfor er det avgjørende å gi nye lærere effektiv veiledning og ledelse. Dette har vist seg å øke sannsynligheten for at lærerne blir i jobben. Ved hjelp av videokommunikasjon får lærere straks kontakt med sine veiledere eller ledere for spontane rådslagninger eller spørsmål.
  • Gi instruksjon og behandling til studenter med spesielle behov — Ett program setter sykehusinnlagte studenter i kontakt med klasserommet der hjemme, noe som har vist seg å forbedre pasientenes velvære og tilfriskning. Studenter som trenger spesialbehandling eller hjelpetiltak, trenger ikke forlate universitetsområdet og sløse bort verdifull læringstid, og omreisende lærere hører fortiden til.
  • Mer effektiv administrasjon — Administratorer bruker videokommunikasjon for å få kontakt med ansatte på flere universitetsområder, for å samarbeide med statlige etater og politikere om viktige utdanningsspørsmål, og for å gjennomføre regelmessige møter med direkte rapportering. Én institusjon bruker telepresence for å få kontakt med selgere og leverandører, og mange styremedlemmer holder visuell kontakt med hverandre og nettsamfunnet med personlige telepresence-systemer.