Sikkerhet

Sikkerhetsteknologi

Cisco SecureX Architecture har innebygd sikkerhet i strukturen til det grenseløse nettverket. Nettverksutstyr, Internett-skannesensorer og klientenheter mater sanntidsdata inn i Cisco Security Intelligence Operations (SIO). Dette gir globale trusselkorrelasjons- og ryktetjenester.

Med denne arkitekturen defineres ikke sikkerhetsretningslinjene i porter og adresser, men i et kontekstrelatert språk for sikkerhetsretningslinjer på et høyere nivå som "kjenner" identiteten til brukeren, brukerens rolle i bedriften, sikkerhetsstilling og enhetstype. Med denne informasjonen blir det mulig for nettverket å gi riktig tilgang. Ciscos sikkerhet kommer i en rekke forskjellige former, inkludert:

  • Virtuell
  • Nettskybasert
  • Utstyr
  • Moduler
  • Programvare for rutere og svitsjer

For ekstra sikkerhet kan du velge fra tjenester som Security Intelligence Operations og IntelliShield Alerts. Profesjonelle tjenester som installasjon, konfigurasjon og pågående overvåkning og trusselrespons, er også tilgjengelig.

Våre sikkerhetsprodukter omfatter verdens mest utbredte brannmur, Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) samt svært sikre rutere og svitsjer, websikkerhetsutstyr, e-postsikkerhetsutstyr, SaaS-tjeneste, endepunktssikkerhet, VPN-klienter og en rekke annet sikkerhetsutstyr og andre sikkerhetsprodukter.

Cisco SecureX

Kontekstrelaterte brannmurer og neste generasjons skanneelementer øker sikkerheten.

Les rapport

Cisco TrustSec

Lær hvordan TrustSec sikrer nettverk gjennom identitetsbasert tilgangskontroll.

Lær mer

Kontakt oss

Del