Sikkerhet

Trusselsentrert sikkerhet

Skiftende forretningsmodeller, et dynamisk trussellandskap og komplekse, fragmenterte sikkerhetsløsninger krever en ny sikkerhetsmodell.

For å kunne håndtere de største sikkerhetsutfordringene i dag trenger virksomhetene en enklere, skalerbar, trusselsentrert tilnærming som adresserer sikkerheten på tvers av hele angrepskontinuumet – før, under og etter et angrep.

Før et angrep trenger du omfattende bevissthet og synlighet som viser hva som er på det utvidede nettverket, slik at du kan implementere retningslinjer og kontroller for å forsvare det.

Under et angrep er det avgjørende å ha mulighet til å kontinuerlig gjenkjenne og blokkere skadelig programvare.

Etter et angrep må du marginalisere virkningen av et angrep ved å identifisere inngangspunktet, fastsette omfanget, demme opp for trusselen, eliminere faren for ny infisering og utbedre situasjonen.

Ciscos trusselsentrerte sikkerhetsmodell er utformet for å adressere de største sikkerhetsutfordringene, dekke hele angrepskontinuumet og redusere sikkerhetshull og kompleksitet som skyldes ulike produkter og usammenhengende løsninger.

Ciscos omfattende portefølje av plattformbaserte cybersikkerhetsløsninger tilbyr disse fordelene.

Åpne:

Løsningene kan:

 • Gi tilgang til global intelligens med kontekst for å identifisere problemer og handle
 • Dele intelligens på tvers av et stort brukerfellesskap og akselerere beskyttelsen
 • Enkelt integreres med andre lag i sikkerhetsforsvarene

Integrerte:

De kan:

 • Beskytte nettverk, endepunkter, virtuelle systemer, datasentre, mobile enheter, e-post, Internett
 • Distribueres som fysiske eller virtuelle tjenester eller nettskytjenester
 • Tilby sentral behandling av retningslinjer, overvåking og distribuert håndhevelse av retningslinjer

Gjennomtrengende:

De kan:

 • Adressere hele angrepskontinuumet – før, under og etter et angrep
 • Tilby vedvarende sikkerhet på tvers av alle angrepsvektorer i det utvidede nettverket

Kontinuerlige:

De kan:

 • Øke bevisstheten for å tilby kontinuerlig gransking
 • Aggregere og korrelere data på tvers av det utvidede nettverket
 • Inkludere historiske analyser og global angrepsintelligens
 • Lære fra intelligens for å beskytte mot fremtidige angrep

Ressurser

Sikkerhetsteknologier

Ciscos årsrapport for sikkerhet 2015

Finn ut hvordan angripere utnytter gap mellom forsvarerens hensikt og handling.

Last ned rapporten

Ciscos sikkerhet: Bash-sikkerhetsproblem

Vurderer miljøet ditt og beskytter og utbedrer mot trusler.

Se video nå

Kontakt oss

Del