Sikkerhetsløsninger

Cisco AnyConnect Secure Mobility

Beskytt bedriften med en svært sikker og en av de mest omfattende mobilitetsløsningene for bedrifter på markedet i dag.


Cisco SecureX

Håndhev sikkerhetsretningslinjer basert på hele konteksten til nettverkstilgangssituasjonen.


Cisco TrustSec

Styrk sikkerheten for nettverk, data og ressurser med tilgangskontroll basert på retningslinjer, identitetsrelatert nettverk og dataintegritet


Forhindring av datatap

Beskytt kritiske data som er i bevegelse, i ro og i bruk.


Arkitektur for mobil arbeidsstyrke

Gir eksterne brukere og enheter sikker tilgang til kritiske ressurser i nettverket, på Internett og i nettskyen.


PCI DSS-samsvar

Overhold forskrifter for konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og overvåking.


Cisco Virtual Office

Utvid sikrere video-, tale- og datatjenester og trådløse tjenester til den eksterne arbeidsstokken.

Kontakt oss

Del