Sikkerhet

Sikkerhetsløsninger

Cisco Application Centric Infrastructure Security Solutions

Dra full nytte av kraften, fleksibiliteten og ytelsen til nye ACI-datasentermiljøer uten at det går på bekostning av funksjonalitet eller sikkerhet.

Cisco Cybersecurity Solutions

Forsvar nettverks- og informasjonssystemene mot inntrenginger og utnytting.

Cisco AnyConnect Secure Mobility

Beskytt bedriften med en svært sikker og en av de mest omfattende mobilitetsløsningene for bedrifter på markedet i dag.

Cisco Secure Access

Koble sammen brukere og enheter på en trygg måte, og bidra til å aktivere svært sikre BYOD-, nettsky- og samarbeidsapplikasjoner.

Cisco Secure Data Center Solution

Implementer svært sikker segmentering, bidra til å sikre forsvar mot trusler, og skap innsyn i retningslinjer og samsvar mellom applikasjoner.

Cisco Threat Defense

Få innsyn i avanserte vedvarende trusler (APT-er) og andre snikende, målrettede inntrenginger.

Cisco TrustSec

Styrk sikkerheten for nettverk, data og ressurser med tilgangskontroll basert på retningslinjer, identitetssensitive nettverk og dataintegritet.

Forhindring av datatap

Beskytt kritiske data som er i bevegelse, i ro og i bruk.

Arkitektur for mobil arbeidsstyrke

Gi eksterne brukere og enheter sikker tilgang til kritiske ressurser i nettverket, på Internett eller i nettskyen.

Cisco Next-Generation Encryption

Finn ut hvordan neste generasjons kryptering (NGE) skaper en bransjetrend innen kryptografi.

Samsvarsløsninger

Få et omfattende rammeverk for å planlegge, bygge og administrere samsvarsaktiviteter mer hensiktsmessig og effektivt.

Cisco Virtual Office

Utvid flere sikre video-, tale-, trådløs- og datatjenester til den eksterne arbeidsstokken.

Kontakt oss

Del