Yhteistyö

Liiketoiminnan yhteistyön parantamisen edut

Yhteistyö ei ole pelkästään tekninen arkkitehtuuri, ratkaisu tai tuote, se on kokemus, joka integroi ihmiset, prosessit ja tekniikan. Uskomme, että tekemällä yhteistyötä ihmiset voivat saavuttaa suuria asioita.

Organisaatiokartassa voidaan näyttää hierarkia, mutta siitä ei näy, miten ihmiset ovat toistensa kanssa tekemisissä organisaation sisällä, ulkopuolella ja kaikkialla organisaatiossa. Yrityksen tuottavuuden edistämisessä keskeistä on löytää keinoja yhdistää ihmiset ja heidän tarvitsemansa tiedot.

Anna mahdollisuus, sitouta, innovoi

Yhteistyötekniikan tavoite – ja teho – on antaa käyttäjille luonteva keino jakaa tietoa keskenään. Miten se saavutetaan?

  • Anna ihmisille mahdollisuus työskennellä omalla tavallaan – missä, milloin ja miten he itse haluavat – rajoituksetta.
  • Sitouta ihmiset antamalla heille parhaat yhteistyötyökalut, joilla he voivat pitää yhteyttä kollegoihinsa ja muihin organisaatioihin.
  • Anna ihmisten innovoida ja olla luovempia heidän kehittäessään ideoita ja ratkaistessaan ongelmia.

Ihmiset eivät halua miettiä, miten voivat tehdä, vaan mitä haluavat tehdä. Tärkeintä on ottaa käyttöön intuitiivisia tekniikoita, jotka auttavat ihmisiä keskittymään liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen, ja keskittyä yksittäisten sovellusten sijaan integroituun yhteistyöhön.

Uusi yhteistyöympäristö

Tilaisuudet syntyvät tekniikan ja ihmisten kohtaamisesta. Yhteistyöhön kannustava työympäristö antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä parhaansa siellä missä tarvitaan.

Ciscon käyttämässä arkkitehtuuripohjaisessa lähestymistavassa integroidaan yhteistyön mobiilit, sosiaaliset, visuaaliset ja virtuaaliset puolet, jotta ihmiset voivat tehdä töitä yhdessä milloin, missä ja millä laitteella tahansa. Yhdistä työntekijät, asiakkaat ja toimittajat tekemään päätöksiä, ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia tai käsittelemään toimitusketjun haasteita. Tämä skaalautuva, turvallinen ja helppokäyttöinen arkkitehtuuri täyttää nämä vaatimukset edullisesti. Ciscon kokonaisvaltainen yhteistyöstrategia ja -arkkitehtuuri nostavat yrityksesi teknistä profiilia sekä edistävät prosesseja ja työkulttuuria.

Yhteistyöratkaisujen avulla voit

  • vähentää organisaation hierarkiaa ja pitää paremmin yhteyttä organisaation kaikilla tasoilla
  • parantaa päätöstenteon laatua ja nopeutta kehittämällä ja räätälöimällä yhteydenpitoa
  • säästää aikaa, yksinkertaistaa työnkulkua ja parantaa työntekijöiden vuorovaikutusta ja tuottavuutta
  • kehittää monipisteisten, eri aikavyöhykkeillä työskentelevien tiimien välistä luottamusta ja tuntemusta videoneuvotteluiden avulla
  • parantaa yhteydenpitoa asiakkaisiin nopeuttamalla yhteyksiä asiantuntijoihin ja tietoon
  • vähentää matkustusta, kiinteistökuluja ja kasvihuonekaasujen päästöjä järjestämällä virtuaalisia kokouksia ja tukemalla etätyötä.

Saavuta liiketoimintatavoitteesi

Opettele käyttämään yhteistyötekniikkaa uudella tavalla, joka tukee liiketoimintatavoitteitasi.

Tutustu käyttökokemuksiin

Työpäivä

Tutustu PC:n jälkeisen ajan yhteistyön tilastoihin ja faktoihin.

Näytä kaavio (PDF - 3,6 Mt) Adobe PDF -tiedosto

Tarvitsetko apua?

Share