Datové centrum a virtualizace

Produkty Unified Data Center

 • Zasílání zpráv

  Unified Computing System

  Rozšiřujte poskytování služeb a zjednodušte požadavky na nastavení, správu, napájení, chlazení a kabeláž datového centra.

  • Cisco Unity Connection

   Servery řady Cisco UCS B-Blade

   • Optimalizujte výkon, energetickou účinnost a flexibilitu
   • Přizpůsobte výkon procesoru požadavkům aplikací a škálujte spotřebu energie
   • Využijte síťové adaptéry pro konsolidovaný přístup ke sjednocené struktuře
   • Snižte počet adaptérů, kabelů a přepínačů v přístupové vrstvě potřebných pro připojení
  • Šasi pro blade servery řady Cisco UCS 5100

   Šasi pro blade servery řady Cisco UCS 5100

   • Využívá až osm blade serverů řady Cisco UCS B plnou šířkou
   • Využívá až čtyři blade servery řady Cisco UCS B plnou šířkou
   • Nabízí sjednocenou strukturu a technologii rozšiřujících modulů fabric-extender pro datová centra
   • Využívá standardní 19palcový rack a předozadní chlazení
   • Snižuje požadavky na komponenty a jejich správu a zvyšuje energetickou účinnost
  • Rackové servery řady Cisco UCS C

   Rackové servery řady Cisco UCS C

   • Snižte celkové náklady na vlastnictví a zvyšte flexibilitu podniku
   • Vzájemně slaďte zjednodušení, výkon a hustotu
   • Podpořte virtualizaci na úrovni výroby a pracovní zatížení webové infrastruktury
   • Rozšiřte výhody systému Unified Computing System (UCS) na rackové servery.
  • Cisco UCS Virtual Interface Card 1280

   Cisco UCS Virtual Interface Card 1240

   • Integrované, modulární rozhraní sítě LAN na základní desce (LOM) pro blade servery architektury UCS generace M3.
   • Poskytujte agregovanou šířku pásma k serveru 80 Gb/s
   • Snižte celkové náklady na vlastnictví prostřednictvím konsolidace síťových karet, adaptérů hostitelských sběrnic a dalších zařízení
   • Zjednodušte síťovou infrastrukturu prostřednictvím technologie Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • Nabídněte jednotné zásady I/O a viditelnost pomáhající zajistit mobilitu pracovního vytížení
  • Cisco UCS Virtual Interface Card 1280

   Cisco UCS Virtual Interface Card 1280

   • Poskytuje agregovanou šířku pásma k serveru 80 Gb/s
   • Snižuje náklady na vlastnictví konsolidací karet rozhraní, kabelů, přepínačů a fyzických serverů
   • Podporuje až 256 zařízení PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
   • Zjednodušuje síťovou infrastrukturu pomocí řešení Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • Zajišťuje soulad zásad I/O a přehled, a umožňuje tak mobilitu pracovního vytížení
  • Řada Cisco Catalyst 6200

   Řada Cisco UCS 6200 Fabric Interconnects

   • Poskytuje flexibilitu pro výběr sítě LAN Ethernet, FCoE nebo 1Gb až 10Gb Ethernet
   • Umožňuje volbu mezi porty SAN Native Fibre Channel 1, 2, 4 nebo 8 Gb/s
   • Zvyšte šířku pásma, škálovatelnost, výkon a možnost výběru zdrojů energie
   • Odstraňte bariéry pro zavedení virtualizovaného prostředí pro datová centra
   • Poskytujte konektivitu sítí LAN a SAN a sjednocenou správu
  • Řada Cisco UCS 6100 Fabric Interconnects

   Řada Cisco UCS 6100 Fabric Interconnects

   • Využijte 10Gb síť Ethernet a funkce technologie FCoE (Fibre Channel over Ethernet)
   • Odstraňte bariéry pro zavedení plně virtualizovaného prostředí
   • Poskytněte konektivitu sítí LAN a SAN pro všechny blade servery v doméně zařízení
   • Centralizujte sjednocené řízení pomocí softwaru Cisco UCS Manager
  • Řada Cisco UCS 6100 Fabric Interconnects

   Cisco UCS Manager

   • Spravuje servery Cisco UCS jako jednu entitu u různých šasi typu blade a rackových serverů
   • Poskytuje podrobný přehled a kontrolu systému UCS systémovým nástrojům na vyšší úrovni
   • Zjednodušuje poskytování infrastruktury a přesunuje pozornost od údržby ke strategii
   • Umožňuje zvýšit produktivitu IT a pružnost podniku prostřednictvím programovatelné infrastruktury
 • IP komunikace

  Zabezpečení datového centra

  Posilte bezpečnost pro své kriticky důležité aplikace, infrastrukturu a data a zároveň přispějte k zajištění ochrany osobních údajů a dodržování právních předpisů.

 • Přepínače pro datového centra

  Přepínače pro datová centra

  Zvyšte flexibilitu podniku, zjednodušte provoz a ochraňte investice díky flexibilitě architektury, kterou poskytují přepínače pro datová centra.

  • Přepínače řady Cisco Nexus 7000

   Přepínače řady Cisco Nexus 7000

   • Podpořte základní funkce, agregaci a přístup v implementacích řešení Unified Fabric
   • Podpořte virtualizaci a inovace na bázi cloud computingu
   • Využijte komplexní řešení DCI (Data Center Interconnect).
   • Nabízejte vysokou odolnost, služby a rozšiřitelnost v datových centrech všech velikostí
   • Poskytujte vysokou hustotu 1, 10, 40 a 100 GE
  • Přepínače řady Cisco Nexus 5000

   Přepínače řady Cisco Nexus 6000

   • Poskytuje vysokou hustotou 10 GE a 40 GE v malé jednotce o velikosti 4 RU
   • Poskytuje bohaté funkce integrované vrstvy 2 a 3 při zachování standardní přenosové rychlosti a nízké latenci
   • Nabízí provozní efektivitu díky podpoře architektury Cisco Fabric Extender (FEX) a robustní sadě analytických nástrojů
   • Podporuje 40 GE Fibre Channel over Ethernet (FCoE) pro konvergenci sítí LAN a SAN
   • Ideální pro přístup s vysokou hustotou a nasazení v omezeném prostoru
  • Přepínače řady Cisco Nexus 5000

   Přepínače řady Cisco Nexus 5000

   • Konsolidujte datové centrum a zároveň chraňte investice pomocí sjednoceného řešení I/O
   • Snižte celkové náklady na vlastnictví
   • Zjednodušte infrastrukturu datového centra
   • Zvyšte pružnost podniku prostřednictvím všudypřítomné virtualizace datového centra
   • Zvyšte odolnost podniku díky větší schopnosti zachovat provoz bez přerušení
  • Přepínače řady Cisco Nexus 3000

   Přepínače řady Cisco Nexus 3000

   • Nabízí funkce Algo Boost s jedinečným výkonem, přehledem a kontrolou
   • Poskytuje mimořádně nízkou latenci pro vysoce výkonné obchodování (HPT) a prostředí velkých dat (Big Data).
   • Zvyšuje výkon aplikací prostřednictvím přepínání přenosové vrstvy 3 na úrovni rychlosti samotné sítě
   • Zjednodušuje správu pomocí skriptování v jazyce Python a nástrojů pro správu EEM a XML
  • Přepínače řady Cisco Nexus 2000

   Přepínače řady Cisco Nexus 2000

   • Poskytuje 100MB, 1GE až 10GE připojení serveru s komunikačními kanály 10 a 40 GE
   • Optimalizuje prostor pro topologie ToR (top-of-rack)
   • Snížení nákladů na kabelové propojení datového centra a zatížení životního prostředí díky optimalizovanému propojení racků
   • Rozšiřuje podporu na blade servery partnerů, například HP a Fujitsu
  • Cisco NX-OS pro přepínače Nexus

   Cisco NX-OS pro přepínače Nexus

   • Staví na osvědčených realizacích sítí LAN a SAN
   • Podporováno řadami přepínačů Cisco Nexus a MDS
   • Nabízí vysokou dostupnost, služby virtualizace a konvergenci
   • Poskytuje flexibilitu pro integraci nových inovací a vývoj oborových norem
  • Řada Cisco Catalyst 6500

   Řada Cisco Catalyst 6500

   • Chrání investice do tradičních datových center
   • Nabízí platformu služeb pro prostředí datového centra
   • Poskytuje funkce pro správu provozu, vysokou dostupnost a budoucí aktualizace
  • Řada Cisco Catalyst 4900

   Řada Cisco Catalyst 4900

   • Podporuje rozhraní až 10 GE
   • Kapacita přesměrovávání až 320 Gb/s.
   • Podporuje nejdůležitější směrovací protokoly a protokol IPv6 v hardwaru
   • Možnost rychlého přepínání za chodu, záložní napájecí zdroje a ventilátory
 • Správa a automatizace datového centra

  Správa a automatizace datového centra

  Zvyšujte efektivitu IT prostřednictvím automatizačních produktů, které šetří čas, poskytují jasný přehled a posilují kontrolu nad provozem.

 • Síťová úložiště

  Síťová úložiště

  Řešení MDS zavádějí nové standardy pro sítě úložišť s vynikajícím výkonem, spolehlivostí a pružností architektury.

 • Virtuální sítě

  Virtuální sítě

  Získejte vysoce zabezpečené služby pro více nájemců přidáním inteligentní virtualizační technologie společnosti Cisco k síti datového centra.

  • Přepínač Cisco Nexus 1000V pro Microsoft Hyper-V

   Přepínač Cisco Nexus 1000V pro Microsoft Hyper-V

   • Obsahuje pokročilé funkce NX-OS a související partnerský ekosystém
   • Inovativní architektura síťových služeb podporuje škálovatelné prostředí pro více nájemců
   • Nabízí sourodé provozní zkušenosti ve všech fyzických a virtuálních prostředích a u všech hypervisorů.
   • Úzce spolupracuje s nástrojem Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM)
  • Cisco Nexus 1000V pro VMware vSphere

   Cisco Nexus 1000V pro VMware vSphere

   • Integruje se přímo s hypervisory VMware vSphere
   • Poskytuje služby sítí se zohledněním virtuálních počítačů, například mobilitu VM v cloudových prostředích
   • Rychlejší zavádění virtualizace serverů a jednodušší správa
   • Snižuje celkové náklady na vlastnictví; zajišťuje konzistenci a přehled o síti
  • Cisco Nexus 1000V InterCloud

   Cisco Nexus 1000V InterCloud

   • Rozšiřuje privátní cloud organizace na cloud veřejný
   • Poskytuje sourodá síťová pravidla a služby v privátních i veřejných cloudech
   • Nabízí transparentnost aplikací s rozšířením L2
   • Využívá jednoduchou a přehlednou správu
   • Virtuální podoba umožňuje snadné nasazení
  • Platforma pro cloudové služby řady Cisco Nexus 1100

   Platforma pro cloudové služby řady Cisco Nexus 1100

   • Vyhrazená hardwarová platforma podporuje kriticky důležitou virtualizační infrastrukturu
   • Přebírá aplikační servery ze spuštěných uzlů virtuálních služeb
   • Zlepšuje škálovatelnost a výkon virtualizovaného datového centra
   • Odděluje správu pravidel zabezpečení od správy virtualizace VMware
  • Virtuální bezpečnostní brána Cisco pro přepínač Nexus 1000V

   Virtuální bezpečnostní brána Cisco pro přepínač Nexus 1000V

   • Integruje se s technologií Cisco Nexus 1000V vPath a rozpozná hypervisory, protože přepínač Cisco Nexus 1000V je k dispozici ve více hypervisorech
   • Nabízí nejlepší, efektivní, rychlou a rozšiřitelnou bezpečnostní architekturu na bázi zón
   • Zajišťuje vynucování pravidel zabezpečení a přehled na úrovni virtuálního počítače na základě mobility VM
   • Logicky izoluje aplikace ve virtuálních datových centrech a v prostředích více nájemců
   • Umožňuje snadné nasazení a sourodé provozní prostředí (rozdělení povinností mezi správce zabezpečení a správce serveru)

Dovolte nám pomoci