Spolupráce

Výhody zlepšení obchodní týmové spolupráce

Spolupráce je víc než jen technická architektura, řešení nebo produkt, je to zkušenost, která integruje lidi, procesy a technologie. Věříme, že díky spolupráci mohou lidé dosáhnout neobyčejné věci.

Organizační graf může zobrazit hierarchii, ale nevyjadřuje, jak v ní, mimo ni a v rámci celé organizace lidé komunikují skutečně. Hledání způsobů, jak zlepšit spojení mezi lidmi a informacemi, které potřebují sdílet, je ústředním zájmem zlepšení produktivity.

Dávejte moc, zapojujte a inovujte

Cílem – a silou – technologie týmové je snaha naplnit sklon lidí co nejpřirozeněji sdílet. Jak toho dosáhnout?

  • Umožněte lidem pracovat podle sebe – kde, kdy a jak chtějí – bez omezení
  • Zapojte je prostřednictvím těch nejlepších nástrojů pro týmovou spolupráci, aby se spojili s kolegy a dalšími organizacemi
  • Umožněte lidem, aby inovovali a byli kreativnější při rozvíjení nápadů a řešení problémů

Lidé nechtějí přemýšlet o tom, „jak na to?“, jen o tom, co chtějí dělat. Klíček k úspěchu je realizace intuitivních technologií, jež lidem umožní zaměřit se na plnění obchodních cílů, a spíše než na jednotlivé aplikace se zaměřit na zkušenosti integrované týmové spolupráci.

Nové prostředí pro týmovou spolupráci

Příležitost vychází ze spojení technologie a lidí. Prostředí týmové spolupráce dává lidem flexibilitu být tam, kde je třeba udělat, co je v jejich silách.

Společnost Cisco využívá přístup na základě architektury, a integruje mobilní, sociální, vizuální a virtuální aspekty týmové spolupráce k propojení lidí kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení. Propojte zaměstnance, zákazníky a dodavatele, aby se rozhodovali, řešili problémy zákazníků nebo problémy dodavatelského řetězce. Architektura to umožňuje hospodárně prostřednictvím rozšiřitelnosti, zabezpečení a dostupnosti. Holistická strategie společnosti Cisco pro týmovou spolupráci a architekturu bere v potaz nejen technologii, ale i její význam pro vaše procesy a kulturu.

Realizace řešení pro týmovou spolupráci umožňuje:

  • Omezit organizační hierarchii a lépe komunikovat se všemi úrovněmi organizace
  • Pozvednout a přizpůsobit komunikaci, a tím zlepšit kvalitu a rychlost rozhodování
  • Šetřit čas, zjednodušit pracovní postupy a zvýšit interakci a produktivitu pracovních sil
  • Budovat důvěru a porozumění napříč časovými zónami v rámci mezioborových týmů prostřednictvím časté video komunikace
  • Zlepšit reakce na požadavky zákazníků usnadněním rychlejšího přístupu k odborníkům a informacím
  • Omezit cestování, náklady na nemovitosti a emise skleníkových plynů díky virtuálním jednáním a podpoře práce z  domova

Dosahujte obchodních cílů

Naučte se nové způsoby využití technologie týmové spolupráce pro podporu vašich obchodních cílů.

Poznejte případy užití

Den v životě

Získejte statistiky a fakta o týmové spolupráci v době, kdy jsou osobní počítače minulostí.

Zobrazite infografiku (PDF – 3,6 MB) Soubor Adobe PDF

Dovolte nám pomoci