Aplikacje i usługi w chmurze firmy Cisco

Sukces dzięki prezentacjom handlowym online

Hostowane rozwiązanie TelePresence pozwala firmie Singlewire zwiększyć sprzedaż i renomę wśród klientów.

Prezentacje handlowe online

Użytkownicy mogą korzystać z narzędzi niezbędnych w działalności biznesowej — zawsze, wszędzie i w dowolny sposób.

Chmura to opłacalne i elastyczne rozwiązanie będące motorem istotnych zmian w dostarczaniu i użytkowaniu usług informatycznych, aplikacji i zawartości. Organizacje korzystające z hostowanych w chmurze usług oferowanych przez firmę Cisco i jej partnerów mogą wykorzystać elastyczne modele wdrażania, uzyskując dostęp do kompleksowych aplikacji klasy korporacyjnej.

Współpraca w chmurze

Usługi w chmurze zwiększają elastyczność wdrażania i możliwości współpracy.

Przeczytaj omówienie

Dlaczego warto świadczyć usługi w chmurze?

Wiele dyskusji poświęca się wszechobecnym zmianom związanym z technologią chmur. W wielu obszarach te zmiany faktycznie się dokonują — chmury znacznie zwiększają elastyczność dostarczania aplikacji i danych. Obsługa administracyjna aplikacji i usług w chmurze zapewnia korzyści dotyczące operacji i nie wymaga wydatków na utrzymanie środowisk w siedzibie klienta.

Zawartość i usługi są coraz częściej udostępniane na żądanie i dla użytkowników mobilnych, a dział informatyczny w większym stopniu skupia się na świadczeniu usług. Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć znaczące korzyści dzięki następującym możliwościom:

 • Świadczenie spójnych usług na różnych urządzeniach
 • Zapewnienie dostępu do zawsze zaktualizowanych aplikacji
 • Wdrożenie samoobsługowego modelu zamówień
 • Przyspieszenie wdrożeń w dużej skali
 • Przeznaczenie budżetu związanego z infrastrukturą informatyczną na koszty operacyjne zamiast wydatków kapitałowych
 • Przesunięcie nacisku z podtrzymywania bieżących operacji na wyróżnianie organizacji na tle konkurencji

Dlaczego warto korzystać z usług w chmurze firmy Cisco?

Firma Cisco skupia się na zapewnieniu użytkownikom profesjonalnej obsługi w przypadku wszystkich usług świadczonych w chmurze. Można z nich korzystać zawsze, wszędzie i na dowolnym urządzeniu, mając zapewnione bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność na takim poziomie, jaki był wcześniej osiągalny tylko w tradycyjnych wdrożeniach w siedzibie klienta. Poniżej wymieniono przykłady oferowanych korzyści.

 • Współdziałanie. Można chronić dotychczasowe inwestycje w systemy informatyczne. Dla wielu firm korzystających z aplikacji biurowych firmy Microsoft rozwiązanie Cisco Collaboration Cloud oferuje informacje o dostępności użytkowników (informacje o obecności) bezpośrednio w aplikacjach pakietu Microsoft Office.
 • Integracja. Nowe funkcje rozwiązania Cisco Collaboration Cloud można zintegrować z istniejącymi aplikacjami biznesowymi. Nie polega to na kompletnej wymianie wszystkich elementów, lecz na wykorzystaniu rozszerzeń usprawniających procesy biznesowe.
 • Konserwacja. Aplikacje w chmurze nie wymagają aktualizowania sprzętu w siedzibie klienta, pozwalają ograniczyć czas i nakład pracy przy wdrażaniu nowych i uaktualnionych aplikacji, a także zmniejszają ryzyko związane z przestarzałymi technologiami.

Współpraca w jednolitym, uproszczonym i zintegrowanym środowisku

Dzięki aplikacjom w rozwiązaniu Cisco Collaboration Cloud firmy mogą udostępnić użytkownikom narzędzia potrzebne do współpracy — zawsze, wszędzie i w dowolny sposób. Te aplikacje umożliwiają naturalniejszą współpracę, ułatwiając użytkownikom kontakt głosowy i wizualny, organizowanie spotkań, wymianę pomysłów i zawartości oraz poprawę relacji i wydajności w miejscu pracy. Rozwiązanie Cisco Collaboration Cloud udostępnia poniższe aplikacje:

Cisco WebEx Conferencing

 • Zarządzanie całym cyklem obsługi spotkań, obejmującym prace przygotowawcze, konferencje, czynności wykonywane po zakończeniu i powiązaną zawartość
 • Zwiększenie wydajności i szybsze uzyskiwanie wyników dzięki możliwości organizowania spotkań zawsze i wszędzie — nawet przy użyciu urządzeń mobilnych
 • Zapewnianie atrakcyjnych i ekonomicznych spotkań współpracowników, sesji szkoleniowych, prezentacji handlowych, wydarzeń online i sesji pomocy technicznej

Obsługa komunikatorów internetowych i informacji o obecności za pomocą programu WebEx Connect

 • Praca z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu
 • Sprawdzanie informacji o dostępnych osobach i wybieranie metody kontaktu z nimi — wiadomości, poczty, telefonu lub wideo
 • Rozbudowane, spójne środowisko użytkownika na komputerach PC i Mac, tabletach i telefonach komórkowych

Cisco TelePresence Callway

 • Subskrybowanie hostowanych usług dla małych i średnich firm
 • Wdrażanie rozwiązań w kilka minut dzięki łatwej aktywacji usług
 • Kontakt głosowy i wizualny oraz udostępnianie materiałów współpracownikom, partnerom i dostawcom dzięki nieograniczonym połączeniom wideo z dowolnym standardowym systemem wideo lub obecności zdalnej
 • Całodobowa pomoc techniczna klasy biznesowej świadczona przez firmę Cisco

Możliwość świadczenia usług współpracy firmy Cisco przez dostawców

Firma Cisco umożliwia dostawcom świadczenie usług współpracy z użyciem zintegrowanych i przetestowanych rozwiązań infrastrukturalnych firmy Cisco i partnerów. Na podstawie projektów Cisco Validated Design partnerzy mogą oferować usługi w chmurze i usługi współpracy wspierające najważniejsze cele biznesowe i bazujące na poniższych elementach:

 • Stale rozwijana oferta rozwiązań firmy Cisco z zakresu współpracy (dostęp na żądanie)
 • Plany architektury i uproszczone usługi ułatwiające zapewnienie bezpieczeństwa i kompleksowego zarządzania całym pakietem do współpracy
 • Spójna obsługa użytkowników z zastosowaniem multimediów w przypadku dowolnych urządzeń, zawartości i modeli korzystania, niezależnie od lokalizacji

Partnerzy firmy Cisco oferują następujące usługi Cisco Cloud Collaboration Service:

Cisco TelePresence Exchange System

 • Elastyczna platforma do tworzenia usług wideo i rozwiązania TelePresence
 • Usługi rozwiązania Cisco TelePresence zarządzane i hostowane w chmurze
 • Obsługa zaawansowanych usług multimedialnych oraz współdziałania technologii wideo i rozwiązania Telepresence
 • Tworzenie środowisk partnerów na potrzeby rozwiązania TelePresence i zwykłej komunikacji wideo

Cisco Hosted Collaboration Solutions (HCS)

 • Scentralizowany system zarządzania integrujący aplikacje umożliwiające pracę grupową za pośrednictwem ujednoliconej komunikacji oraz platformę wirtualizacji gotową do obsługi chmury
 • Skalowalność architektury opartej na projektach Cisco Validated Design
 • Dostęp do najnowszych aplikacji umożliwiających pracę grupową
 • Uproszczona obsługa i konserwacja

Cisco HCS dla centrum kontaktów

 • Wzrost zysków dzięki możliwościom sprzedaży wiązanej i sprzedaży droższych wersji produktów oraz sprzedaży większej liczby usług
 • Optymalizacja pod kątem organizacji mających od 500 do 1000 agentów
 • Obsługa modeli wdrażania bazujących na agentach w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, a także korzyści dzięki szybkim i ekonomicznym wdrożeniom, elastyczności, wydajności operacyjnej oraz spójnej obsłudze użytkowników końcowych