Framtiden inom samverkan: Forrester

Organisationer utnyttjar allt oftare Unified Communications i en uppsjö olika modeller som inkluderar moln, hybrid och lokala implementeringar. Läs mer om Forrester Consulting Thought Leadership i vårt faktablad. Skicka

Skaffa Forrester-rapporten

Fem väsentliga element i den digitala
arbetsplatsen

Arbetsplatserna blir digitala. En effektiv digital arbetsplats, oavsett om det är en programutvecklingsavdelning, en distributör eller en fabriksanläggning, ökar produktiviteten och gör det lättare för medarbetarna att göra sina jobb snabbare och med högre noggrannhet. Se de fem sätten.

Utforska nu

Enastående samarbete: Handledning

I samarbetsmiljöer är det naturligt för medarbetarna att dela idéer, vilket leder till innovation och tillväxt. Hur kan man då utforma en arbetsplats som erbjuder en samarbetsbetonad miljö och omfattar allt som medarbetarna vill ha? Använd denna handledning för att betrakta din arbetsplats på nya sätt och uppnå bättre verksamhetsresultat.

Upptäck hur

Återupptäck effektivt teamwork med Cisco Spark

För att behålla fokus och effektivitet behöver ert team en plats att samverka. Nu finns det ett nytt virituellt mötesrum som gör det möjligt för människor och idéer att samverka enkelt och snabbt. Det hjälper ditt team att hålla ihop och bibehålla fokus.