การให้สิทธิ์, การรับประกัน, การออกใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่

ป้องกันความปลอดภัย มั่นใจในความต่อเนื่องของธุรกิจ และปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความไม่แน่นอน

Entitlement, Warranty, Software Licensing and Refurbishment

การสนับสนุนด้านเครือข่ายอย่างถูกต้องสามารถช่วยส่งเสริมข้อได้เปรียบที่สำคัญในการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณได้ เรียนรู้ว่าเหตุใดการทำสัญญาการบริการกับคู่ค้าของคุณหรือ Cisco ให้ครอบคลุมสำหรับเครือข่ายของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ


ข้อมูลคร่าว ๆ

Entitlement (การให้สิทธิ์) คืออะไร?

Entitlement (การให้สิทธิ์) คือชุดของสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าและคู่ค้าจะได้รับเมื่อซื้อข้อตกลงการบริการของ Cisco สิทธิ์พิเศษดังกล่าวนี้รวมถึง การปรับปรุงซอฟต์แวร์, การเปลี่ยนแทนฮาร์ดแวร์ (RMA), ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และการเข้าใช้งาน Cisco.com เราได้จัดเตรียมทรัพยากรเหล่านี้ไว้พร้อมสำหรับคุณ เพื่อให้คุณสามารถขอรับคำตอบและความช่วยเหลือที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ในการขอรับบริการทุกครั้ง (ทางโทรศัพท์, อีเมล หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา) Cisco จะขอให้คุณแจ้งหมายเลขสัญญาการบริการและหมายเลขลำดับประจำสินค้าที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ที่คุณถามคำถามหรือขอรับบริการ หากไม่มีหมายเลขลำดับประจำสินค้าที่ถูกต้อง Cisco อาจไม่สามารถดำเนินการคำร้องขอบริการได้

ข้อมูลคร่าว ๆ เกี่ยวกับ Entitlement (การให้สิทธิ์)
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Entitlement (การให้สิทธิ์)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังคงมีสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนเมื่อคุณต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสัญญาการบริการกับคู่ค้าของคุณหรือ Cisco ที่ครอบคลุมสำหรับอุปกรณ์ Cisco ของคุณ

การมีสัญญาการบริการกับ Cisco ช่วยให้เราสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ช่วยให้คุณสามารถคงการดำเนินการเครือข่าย Cisco ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอให้คู่ค้าของคุณหรือ Cisco ดำเนินการค้นพบแบบติดตั้งในคอมพิวเตอร์ (Installed Base Discovery) บนเครือข่ายของคุณ การดำเนินการดังกล่าวนี้จะระบุว่าคุณมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และสัญญาการบริการครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ระบบกำลังเรียกใช้ IOS เวอร์ชันใด และผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่หยุดการผลิตแล้ว หรือใกล้จะหยุดการผลิต ข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถคงประสิทธิภาพของเครือข่ายของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

Software Licensing (การออกใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์)
เนื่องจากการดาวน์โหลดรูปจากศูนย์ซอฟต์แวร์ของ Cisco ในแต่ละปีมีจำนวนมากกว่า 36 ล้านรูปทั่วโลก การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ของ Cisco และการสนับสนุนเฉพาะลูกค้าและคู่ค้าที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงเป็นประเด็นหลักที่ Cisco ให้ความสำคัญ

ซอฟต์แวร์อาจเผยแพร่ให้ใช้งานได้แบบสาธารณะหรือผ่านทางสัญญาการบริการของ Cisco สัญญาทุกฉบับจะต้องเชื่อมโยงกับ รหัสโปรไฟล์ Cisco.com ของคุณในการเข้าถึงเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร

การออกใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์หมายถึงความสามารถในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ IOS จาก เครื่องมือของศูนย์ซอฟต์แวร์.

สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อคุณและองค์กรของคุณ?
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง และ/หรือสัญญาการบริการที่ถูกต้อง เมื่อคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Cisco สิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับคือ

 • ช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรสนับสนุนซอฟต์แวร์ของ Cisco ได้อย่างต่อเนื่องและในเวลาที่กำหนด
 • ช่วยปกป้ององค์กรของคุณจากการหลอกลวงและการใช้งานในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้น
 • ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์โดยหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์

วิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์:

 • คุณหรือคู่ค้าของคุณต้องเชื่อมโยงสัญญาการบริการที่เหมาะสมของคุณเข้ากับโปร์ไฟล์ของคุณ
  คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณกำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้สัญญาการบริการของ Cisco
 • ติดต่อคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตของ Cisco ของคุณ, ผู้จัดการบัญชีผู้ใช้, ผู้จัดการบัญชีผู้ใช้บริการ หรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ของ Cisco เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการปัจจุบันของคุณ หรือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อข้อตกลงการให้บริการ, การออกใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ของ Cisco และการซื้อใบอนุญาตใช้งานการปรับรุ่นชุดคุณลักษณะ

Cisco Capital

Cisco Capital ถูกวางตำแหน่งให้เป็นคู่ค้าทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของคุณ Cisco Capital มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ Cisco รวมทั้งในความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีที่สุด จึงสามารถนำเสนอข้อเสนอแบบเพิ่มมูลค่าที่สำคัญให้กับคุณ

ลิงก์สำคัญ:

เครื่องมือการจัดการการสนับสนุนที่สำคัญ:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาการบริการทุกฉบับของคุณเชื่อมโยงกับรหัสโปรไฟล์ Cisco.com ของคุณ

กลับสู่ด้านบน


ข้อมูลคร่าว ๆ

การรับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดของ Cisco ครอบคลุมระยะเวลาต่ำสุด 90 วัน การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจแตกต่างออกไป การรับประกันทั้งหมดของ Cisco มีผลบังคับใช้กับลูกค้าหรือเจ้าของดั้งเดิมเท่านั้น (ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานเอง) และในที่นี่ยังหมายรวมถึงผู้ใช้ปลายทางด้วย การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้

เครื่องมือตัวค้นหา Warranty (การรับประกัน)

หากต้องการค้นหาบริการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Cisco โปรดเยี่ยมชมตัวค้นหาบริการ

บทบาทของ Warranty (การรับประกัน) ของ Cisco คืออะไร?
Warranty (การรับประกัน) หมายถึงการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจากการผลิต ซึ่งไม่ได้เกิดจากปัญหาการใช้งานอุปกรณ์หรือระบบไม่ถูกต้อง โดยปรกติระยะเวลา 90 วันนับได้ว่าเพียงพอสำหรับการตรวจพบข้อบกพร่องจากการผลิต ซึ่งบริษัทตรวจไม่พบในระหว่างกระบวนการประกันคุณภาพที่มีเสถียรภาพ

มีอะไรรวมอยู่ใน Warranty (การรับประกัน) ของ Cisco บ้าง?
Warranty (การรับประกัน) คือความรับผิดแบบจำกัดในระยะเวลาอันสั้นของ Cisco ในการซ่อม และ/หรือเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนที่บกพร่องในผลิตภัณฑ์ของ Cisco ความรับผิดดังกล่าวจำกัดทั้งระยะเวลาและการสนับสนุน ที่สำคัญที่สุดคือ การรับประกันไม่รวมการสนับสนุนจากศูนย์ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (TAC) ของ Cisco การปรับปรุงซอฟต์แวร์ หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากสัญญาการบริการ ถือเป็นความรับผิดชอบของ Cisco ที่ต้องซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ของ Cisco ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับประกันที่ออกให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ในการซื้อครั้งแรก
ส่วนประกอบที่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ Cisco ได้แก่

Elements covered under Cisco warranty are:

 • ฮาร์ดแวร์: เป็นการรับประกันว่าชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์จะปลอดจากข้อบกพร่องของวัสดุและการประกอบภายใต้สภาพการใช้งานปรกติ มิเช่นนั้น Cisco จะต้องเปลี่ยนแทนชิ้นดังกล่าวนั้น
 • ซอฟต์แวร์:เป็นการรับประกันว่าสื่อทางกายภาพจะปลอดจากข้อบกพร่อง มิเช่นนั้น Cisco จะต้องเปลี่ยนแทนสื่อดังกล่าวนั้น นอกจากนี้ การรับประกันยังเป็นการรับประกันว่าซอฟต์แวร์จะสามารถใช้งานได้ปรกติตามข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ การรับประกันมีผลบังคับใช้อย่างชัดเจน "ตามที่กำหนด" และไม่รวมรายการที่ออกใหม

บทบาทของการบริการคืออะไร?

กลยุทธ์การให้บริการของ Cisco คือการให้บริการที่สามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงความคล่องตัวทางธุรกิจ ความพร้อมใช้งานของเครือข่าย และต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของเครือข่าย ในขณะที่เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและผลตอบแทนการลงทุนสำหรับเครือข่าย

เมื่อลูกค้าของ Cisco เปลี่ยนจากการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสนองโซลูชันเดียวมาเป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบบทั้งสถาปัตยกรรม บทบาทของซอฟต์แวร์ก็เปลี่ยนไป ซอฟต์แวร์ต้องสามารถให้บริการได้มากกว่าผ่านเครือข่าย และมีระดับการสนับสนุนที่สูงกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนด้านซอฟต์แวร์มีการป้องกันที่ดีแล้ว ลูกค้าของ Cisco ต้องมีการวางแผนและการออกแบบกลวิธีการปรับใช้บริการเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสม และมีความยืดหยุ่นต่อการปรับให้เข้ากับความต้องการใหม่ ๆ วิธีการแบบครอบคลุมทั้งระบบนี้หมายถึงลูกค้าต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญของ Cisco มากขึ้น แต่การสนับสนุนแบบการรับประกันไม่ครอบคลุมในส่วนนี้

บริการต่าง ๆ ของ Cisco ข้อมูลอย่างละเอียด
แผนภูมิการเปรียบเทียบ - การเปรียบเทียบระหว่างบริการและ Warranty (การรับประกัน) ของ Cisco

การรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Cisco ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้
การรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Cisco ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้ การรับประกันมีผลบังคับใช้เฉพาะกับผู้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นผู้ใช้ดั้งเดิมแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

โครงการการตรวจสอบฮาร์ดแวร์และการออกใบอนุญาตใช้งานใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ของ Cisco

การรับประกันแบบมาตรฐานของ Cisco ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ใช้แล้วและอุปกรณ์ที่ซื้อจากตลาดรอง และสัญญาการบริการของ Cisco ก็อาจไม่ครอบคลุม เว้นเสียแต่จะมีการออกใบอนุญาตใช้งานใหม่สำหรับอุปกรณ์นั้น และอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจาก Cisco แล้วเท่านั้น

เจ้าของอาจขายหรือให้เช่าฮาร์ดแวร์ของ Cisco ได้อย่างอิสระ แต่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Cisco ที่ติดตั้งใช้งานบนฮาร์ดแวร์นั้น รวมทั้งซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนของ Cisco ให้กันได้ ผู้ซื้ออุปกรณ์ใช้แล้วและอุปกรณ์จากตลาดรองจะต้องซื้อ ใบอนุญาตให้ใช้งานใหม่ ก่อนที่จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของ Cisco ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่จำกัดไว้ ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งใช้งานบนฮาร์ดแวร์ที่ขายต่อนั้น และกับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ที่ให้เช่าช่วงกับลูกค้าใหม่หลังจากที่สัญญาเช่าหมดอายุลงแล้ว

Warranty (การรับประกัน) ของฮาร์ดแวร์แบบจำกัดระยะเวลาการรับประกันของ Cisco
การรับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Cisco มีผลบังคับใช้ได้นานเท่าที่ผู้ใช้ดั้งเดิมยังคงเป็นเจ้าของหรือใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น ยหเว้นพัดลมและแหล่งจ่ายไฟที่จำกัดระยะเวลาการรับประกันเพียง 5 ปี ในกรณีที่บริษัทเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนในการรับประกันของ Cisco จะจำกัดระยะเวลาเพียง 5 ปี นับจากวันที่ประกาศเลิกผลิตผลิตภัณฑ์นั้น

นโยบายการเปลี่ยนแทน การซ่อม และการคืนเงินสำหรับฮาร์ดแวร์
Cisco หรือศูนย์บริการของ Cisco จะพยายามจัดส่งชิ้นส่วนเปลี่ยนแทนให้ภายใน 10 วันทำการ ตามความสมเหตุสมผลทางการค้า นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอสิทธิ์การส่งคืนวัสดุ (RMA) เวลาที่ใช้จริงในการจัดส่งอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า Cisco
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์เป็นค่าซ่อมแซมตามการรับประกันของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

เอกสาร Warranty (การรับประกัน) ฉบับเป็นทางการของคุณ รวมทั้งการรับประกันที่มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ของ Cisco ได้แสดงอยู่ในชุดแพ็คเกจข้อมูลของ Cisco ที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ Cisco

การรับหมายเลขกำกับสิทธิ์การส่งคืนวัสดุ (RMA): กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมา ถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Cisco โดยตรง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายบริการของ Cisco

ลิงก์สำคัญสำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติม:

การเปลี่ยนแปลงล่าสุดเกี่ยวกับ Warranty (การรับประกัน) แบบจำกัดระยะเวลา

กลับสู่ด้านบน


ข้อมูลคร่าว ๆ

ข้อเท็จจริงสำคัญที่ควรทราบ

เมื่อซื้ออุปกรณ์ของ Cisco เรามีตัวเลือกให้กับคุณหลากหลายแบบ

 • คุณสามารถซื้ออุปกรณ์จาก Cisco โดยตรง หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Cisco
 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะซื้ออุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์ใช้แล้ว

เจ้าของอาจขายหรือให้เช่าฮาร์ดแวร์ของ Cisco ได้อย่างอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่คุณต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ใช้แล้ว หรืออุปกรณ์จาก "ตลาดรอง" (กล่าวคือ อุปกรณ์ที่ซื้อจากผู้จำหน่ายที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cisco)

1. สิทธิ์ในซอฟต์แวร์ของ Cisco ที่ติดตั้งใช้งานบนฮาร์ดแวร์นั้น รวมทั้งซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนของ Cisco ไม่สามารถโอนให้กันได้ ถ้าคุณซื้ออุปกรณ์ของ Cisco ที่ใช้แล้วหรือซื้ออุปกรณ์จากตลาดรอง คุณจะต้องซื้อใบอนุญาตให้ใช้งานใหม่จาก Cisco ก่อนที่จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้
2. การรับประกันแบบมาตรฐานของ Cisco ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ใช้แล้วและอุปกรณ์ที่ซื้อจากตลาดรอง และไม่สามารถทำสัญญาการบริการหรือการสนับสนุนของ Cisco ได้ เว้นเสียแต่ Cisco จะออกใบอนุญาตใช้งานใหม่ให้สำหรับอุปกรณ์นั้น และอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจาก Cisco แล้วเท่านั้น

Cisco นำเสนอโครงการในการออกใบอนุญาตใช้งานใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ของ Cisco และการตรวจสอบอุปกรณ์ของ Cisco ที่ใช้งานแล้วและอุปกรณ์ที่ซื้อจากตลาดรอง. โครงการนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ใช้แล้วและอุปกรณ์จากตลาดรอง และบริษัทที่เช่าอุปกรณ์ที่ต้องการให้เช่าช่วงผลิตภัณฑ์ของ Cisco กับลูกค้าอื่น ๆ หลังจากที่สัญญาการเช่าหมดอายุลงแล้ว

กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ Cisco แต่ยังเป็นการช่วยป้องกันเครือข่ายของคุณด้วย ในการออกใบอนุญาตใช้งานใหม่และการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วหรืออุปกรณ์ที่ซื้อจากตลาดรอง คุณสามารถแน่ใจได้ว่าอุปกรณ์จะอยู่ในสภาพที่เหมาะสม เรียกใช้ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามที่คุณคาดไว้

ภายใต้นโยบายและสัญญามาตรฐานของ Cisco ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้รวบรวมและติดตั้งระบบ ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Cisco (ช่องทางที่ได้รับอนุญาต) ไม่มีสิทธิ์ (และไม่เคยมีสิทธิ์) รับการสนับสนุนจาก Cisco จนกว่าเจ้าของจะ (1) จัดส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการตรวจสอบจาก Cisco เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างถูกต้องตามปรกติ และชำระค่าตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละชิ้นตามความเหมาะสม และ (2) ซื้อใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ให้เรียบร้อยเสียก่อน

การตรวจสอบฮาร์ดแวร์
การรับประกันแบบมาตรฐานและสัญญาการสนับสนุนของ Cisco ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้ ดังนั้น ไม่ว่าการรับประกันแบบมาตรฐานของ Cisco และสัญญาการบริการใด ๆ ก็ตามของ Cisco ก็ล้วนแต่ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของ Ciscoที่ใช้งานแล้วหรืออุปกรณ์จากตลาดรอง ที่ไม่ได้ซื้อจากช่องทางที่ได้รับอนุญาตของ Cisco ก่อนที่จะทำสัญญาการบริการใหม่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วหรืออุปกรณ์ที่ซื้อจากตลาดรอง ผู้ร้องขอต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องจาก Cisco และต้องนำอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก Cisco แล้วมายืนยันด้วยว่า อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ และมีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

การออกใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่
ถึงแม้ว่าเจ้าของจะสามารถขายหรือให้เช่าฮาร์ดแวร์ของ Cisco ได้อย่างอิสระ แต่ก็ไม่สามารถโอนสิทธิ์ซอฟต์แวร์ IOS ของ Cisco ที่ติดตั้งใช้งานบนฮาร์ดแวร์นั้น รวมทั้งซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนของ Cisco ให้กับเจ้าของได้ ดังนั้น ผู้ซื้ออุปกรณ์ใช้แล้วและอุปกรณ์จากตลาดรองจะต้องซื้อใบอนุญาตให้ใช้งานใหม่ ก่อนที่จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของ Cisco ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่จำกัดไว้ ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งใช้งานบนฮาร์ดแวร์ที่ขายต่อนั้น และกับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ที่ให้เช่าช่วงกับลูกค้าใหม่หลังจากที่สัญญาเช่าหมดอายุลงแล้ว

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จาก โครงการการตรวจสอบฮาร์ดแวร์และการออกใบอนุญาตใช้งานใหม่ของ Cisco, ผู้ซื้ออุปกรณ์ใช้แล้วและอุปกรณ์จากตลอดรองควรจะติดต่อผู้จัดการบัญชีผู้ใช้ หรือผู้จัดการบัญชีผู้ใช้บริการของ Cisco หรือส่งอีเมลคำร้องไปท tss-inspections@cisco.com.

อุปกรณ์ใช้แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ที่ผ่านการรับรองจาก Cisco

อุปกรณ์ใช้แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ที่ผ่านการรับรองจาก Cisco - VOD

สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้ออุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วหรืออุปกรณ์จากตลาดรอง แต่ไม่ต้องการดำเนินการผ่านกระบวนการการออกใบอนุญาตใช้งานใหม่และการตรวจสอบ Cisco ขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำมาปรับปรุงใหม่สำหรับจำหน่ายผ่าน โครงการอุปกรณ์ปรับปรุงใหม่ที่ผ่านการรับรองของ Cisco

อุปกรณ์ใช้แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ที่ผ่านการรับรองจาก Cisco เป็นอุปกรณ์ที่นำมาผลิตใหม่ให้ได้มาตรฐานซึ่งมีแต่ Cisco เท่านั้นที่สามารถทำได้ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นล้วนแต่ผ่านกระบวนการผลิตใหม่ และการตรวจสอบอย่างละเอียดและเข้มงวดตามมาตรฐานการรับรอง ISO 9001/14001 ผลลัพธ์ที่ได้คือการที่คุณสามารถวางใจได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ของแท้ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ การสนับสนุน และมูลค่าเต็มที่จาก Cisco

อุปกรณ์ใช้แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ที่ผ่านการรับรองจาก Cisco จะได้รับการสนับสนุนและการบำรุงรักษาเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Cisco โดยสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากศูนย์ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของ Cisco

อุปกรณ์ใช้แล้วที่นำมาปรับปรุงใหม่จะได้รับเงื่อนไขในการรับประกันเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Cisco

ลิงก์สำคัญสำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติม:

กลับสู่ด้านบน