Welkom bij Publieke sector

DE PUBLIEKE SECTOR ZORGT WERELDWIJD VOOR

CISCO BIEDT NETWERKOPLOSSINGEN VOOR DE PUBLIEKE SECTOR, VAN OVERHEDEN EN DEFENSIE TOT GEZONDHEIDSZORGE EN ONDERWIJS.

Cisco Systems biedt end-to-end netwerkoplossingen waarmee overheden op een nieuwe manier met burgers kunnen communiceren, de gezondheidszorg betere patiëntenzorg kan bieden, onderwijsinstellingen meer toegang kunnen bieden aan mensen die iets willen leren, en defensie-organisaties hun missiedoelen kunnen bereiken. De geconvergeerde netwerkarchitecturen van Cisco zorgen voor een hogere efficientie van de back-office van publieke sector-organisaties en hogere productiviteit van de werknemers. Daarmee worden de kwaliteit en het bereik van de dienstverlening aan de burger verbeterd, terwijl de kosten omlaag gaan.

Cisco is er van overtuigd dat met behulp van netwerken de productiviteit binnen de publieke sector zal stijgen. Burgers en andere belanghebben hebben hier voordeel bij. Bovendien ontstaat er met behulp van internet een meer verbonden samenleving.

Op basis van de enorme ervaring met internet in combinatie met de kennis van zijn partners, bouwt Cisco krachtige nieuwe toepassingen specifiek voor de publieke sector.

Lokale en centrale overheid

Overheden op ieder niveau willen beter communiceren, samenwerken en tegemoetkomen aan de eisen van de gemeenschappen die ze dienen.

Het internet is de ideale plaats om in contact te komen met hun burgers, zodat ze:

  • De toegang tot dienstverlening kunnen verbeteren
  • Betere informatie kunnen bieden over dienstverlening
  • De effectiviteit van overheidsorganisaties en -afdelingen kunnen verbeteren
  • Echt kunnen samenwerken met de burger

Overheden moeten meer doen dan informatie in een richting (van henzelf naar de burger) sturen. Het grootste potentieel van internet voor overheden zit in de mogelijk om de verschillende functies, verantwoordelijkheden en diensten van de overheden samen te voegen tot een enkel loket voor alle interactie tussen overheid en burger.
- Ga naar Lokale en centrale overheid

Return to Top
Gezondheidszorg

Internettoepassingen zorgen voor radicale veranderingen binnen de gezondheidszorg. Alle aspecten komen daarbij aan bod, van informatiestromen tot de interactie van burgers en gezondheidsorganisaties om processen te verbeteren, tot de kwaliteit van de patiëntenzorg. Door internettoepassingen wordt de administratie eenvoudiger en centraal georganiseerde en geïntegreerde patiëntenzorg morgelijk. Daarnaast krijgen artsen betere toegang tot gegevens, stijgt de kwaliteit van de dienstverlening, en hebben patiënten meer keuze en toegang tot informatie.
- Ga naar Gezondheidszorg

Return to Top
Onderwijs

De traditionele onderwijsmethoden hebben het onderwijs min of meer tot de schoolklas beperkt - een methode die de afgelopen honderden jaren nauwelijks is gewijzigd. Tot nu.

De opkomst van internet heeft een radicale verschuiving teweeggebracht in de organisatie en voorziening van onderwijs. Door internet te gebruiken om toegang te bieden tot kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal, doen miljoenen mensen wereldwijd een geheel nieuwe leservaring op, die sterk verschilt van alles wat er in het verleden mogelijk was.

Voor veel potentiële leerlingen, zowel kinderen als volwassenen, was fysieke toegang tot een school, universiteit of andere onderwijslocatie een probleem, of zelfs onmogelijk. Met behulp van internet komt het onderwijs nu naar hen toe.

Internet verandert veel traditionele aspecten van het onderwijs. Klassikaal onderwijs was gebaseerd op het tempo dat de docent aangaf. Met e-Learning bepaalt de student zelf het tempo, en gebruikt deze het materiaal en volgt deze de modules die specifiek voor hem of haar geschikt zijn. En omdat internet niet alleen toegang tot een schat aan informatie biedt, maar ook een communicatiemiddel is, kunnen studenten contact maken met docenten en met elkaar. Zo ontstaan studiegroepen die niet worden beperkt door de traditionele grenzen van plaats en tijd.
- Ga naar Onderwijs

Return to Top
Defensie

De defensie- en ruimtevaartindustrieën maken grote veranderingen door dankzij de overgang naar netwerkoplossingen, zoals mobiel computergebruik en mobiele communicatiesystemen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze systemen, moeten organisaties echter afstand doen van gesloten, eigen netwerken en overgaan op systemen die zijn gebaseerd op het Internet Protocol (IP)
- Ga naar Defensie

Return to Top