Julkishallinto

Paranna julkisten palvelujen laatua verkon avulla, joka palvelee sinua.

Cisco tarjoaa ratkaisuja kaikille julkisen sektorin toimijoille olipa sitten kyse paikallis- tai valtionhallinnosta, puolustushallinnosta, terveydenhuollosta tai koulutuksesta.

Cisco Systemsin tietoverkon kokonaisratkaisut auttavat julkisen sektorin toimijoita kommunikoimaan uusilla ja entistä tehokkaamilla tavoilla niin keskenään kuin kansalaisten kanssa. Uusien innovatiivisten tietoverkkoratkaisujen avulla esimerkiksi terveydenhuollon organisaatiot voivat tehostaa hoitoprosessejaan ja oppilaitokset tarjota monipuolisempia tapoja kouluttautua.

Cisco Systemsin turvalliset ja luotettavat tietoverkkoratkaisut auttavat parantamaan tavoitettavuutta, palvelujen saatavuutta ja käytettävyyttä sekä toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta.

Referenssit

Cisco tekee yhteistyötä useiden julkishallinnon organisaatioiden kanssa.

Helsingin uusi oikeustalo eli Salmisaaren oikeustalo on Suomen suurin virastotalo, jonka puheratkaisut on siirretty kokonaan IP-verkkoon. Vuoden 2006 loppuun mennessä kaikki oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvat laitokset ja virastot siirtyvät IP-pohjaisiin puheratkaisuihin.

Ruotsin Suurin sairaala tehostaa potilashoitoa Ciscon teknologialla

Tukholman Karoliiniselle sairaalalle osana datakeskushanketta tehty toteutus yhdistää eri toimipisteet ja tehostaa tietojen tallennusta.

Tutustu tähän ja muihin menestystarinoihin, joita olemme luoneet yhdessä asiakkaidemme kanssa

Esitteitä

Verkon hyödyntäminen koulutuksessa
Millaisia ratkaisuja Cisco tarjoaa koulutuspalvelujen haasteisiin?

Englanninkielinen esite (PDF - 708 KB)

Verkon hyödyntäminen hallinnossa
Hallinto-organisaatioissa halutaan parantaa julkisten palveluiden saatavuutta ja olla yhteydessä kansalaisiin verkon avulla.

Englanninkielinen esite (PDF - 121 KB)

Cisco Euroopassa
Julkisen sektorin referenssejämme Euroopassa.

Englanninkielinen esite (PDF - 1,645 KB)