Mobiilidatan määrä kasvaa 26-kertaiseksi viiden vuoden aikana

Cisco uskoo mobiilidatan määrän kasvavan huimasti vuoteen 2015 mennessä. Tuoreimman Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast -ennusteen mukaan mobiilidatan määrä kasvaa 26-kertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2015 mennessä. Mobiilidatan kuukausittainen määrä nousee 6,3 eksatavuun ja vuosittainen määrä 75 eksatavuun. Kasvun taustalla on kannettavien päätelaitteiden, kuten älypuhelimien ja tablet-laitteiden yleistyminen sekä videosovellusten ja -palveluiden käyttäminen. Mobiilivideon osuuden odotetaankin edustavan kahta kolmasosaa koko mobiililiikenteen määrästä vuoteen 2015 mennessä.

Ciscon tutkimuksessa ennustetaan, että yli 5,6 miljardia päätelaitetta on yhteydessä mobiiliin tietoverkkoon vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2015 maailmassa on lähes yhtä paljon mobiilipäätelaitteita kuin ihmisiä (YK:n arvion mukaan 7,2 miljardia).

Tablet-laitteiden mobiililiikenne kasvaa nopeammin kuin minkään muun päätelaiteryhmän. Sen arvioidaan kasvavan 205-kertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2015 mennessä.

“Vuonna 2015 mobiilidatan liikennemäärä vuodessa vastaa 19 miljardia DVD-levyä eli mobiililiikenne on 75 kertaa suurempi kuin vuoden 2000 koko globaali IP-liikenne. Iso osa mobiililiikenteen kasvusta on seurausta videon yleistymisestä. Mobiilivideon määrä kasvaa 35-kertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2015. Vuonna 2015 maailman kaikesta mobiilidatasta jo 66 prosenttia on mobiilivideota”, toteaa Suomen Ciscon TelePresence Techonology -yksikön maajohtaja Owe Ekman.

Tällä hetkellä mobiililiittymän käyttäminen synnyttää keskimäärin 65 megatavua dataliikennettä kuukaudessa, mikä vastaa noin 15 MP3-musiikkitiedostoa. Vuoteen 2015 mennessä mobiililiittymän arvioidaan tuottavan 17 kertaa enemmän dataliikennettä, eli noin 1 118 megatavua.

Älypuhelimet, kannettavat tietokoneet ja muut kannettavat päätelaitteet tuottavat 87 prosenttia kaikesta dataliikenteestä vuonna 2015. Tablet-laitteiden osuus kasvaa voimakkaasti, vuonna 2015 ne tuottavat enemmän dataliikennettä (248 petatavua kuukaudessa) kuin koko mobiilidataliikenne vuonna 2010 (237 petatavua).

Ciscon VNI-ennuste perustuu riippumattomiin ennusteisiin ja mobiilidatatutkimuksiin sekä Ciscon omiin arvioihin mobiilisovellusten käytöstä ja liikennenopeuksista.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2011/prod_013111.html

Lisätietoja Cisco VNI -tutkimuksesta ja tuorein raportti:
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html

Lisätiedot:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
TelePresence Technology -yksikön maajohtaja Owe Ekman
owe.ekman (at) cisco.com

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.