Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy Turkey

Cisco Networking Academy (Ağ Akademisi) Programı

Cisco Networking Academy (Ağ Akademisi) programı her yıl yüz binlerce öğrenciye ağ oluşturmak, tasarlamak ve bu ağların bakımını yapmak için gereken ve tüm dünyada geçerli olan becerileri öğreterek hem onların kariyer hedeflerini geliştirmekte hem de dünyanın ağ uzmanı talebini karşılamaktadır. 165 ülkede 10 bini aşkın akademisiyle Ağ Akademisi, sektör çapında kabul gören sertifikasyonlara ve neredeyse her sektör türünde giriş seviyesindeki bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) kariyerlerine hazırlanmaları için bireylere yardımcı olmaktadır. Öğrenciler bir yandan sorun çözme, işbirliği ve eleştirel düşünce alanlarında 21. yüzyılda çok önemli olan kariyer becerilerini edinirken bir yandan da temel ICT becerilerini geliştirir.

Eğitim Kurumları Öğrenciler Akademi Olmak için

Küresel Zorluk

Ağlardaki büyüme; iletişim kurmak, iş yapmak ve (kritik ihtiyaçlar gerektirdiğinde) hayatları kurtarmak için gerekli altyapıyı oluşturacak, tasarlayacak ve bu altyapının bakımını yapacak niteliklere sahip kişilerin sayısında bir eksikliğe yol açmıştır. Bu eksiklik tüm dünyada, özellikle de ağların ekonomik gelişme ve büyümeye yardımcı olması için oluşturulduğu gelişmekte olan ülkelerde hissedilmektedir. Benzer şekilde, insanlar daha fazla ve daha iyi iş fırsatlarının yanı sıra kendilerini küresel ve teknoloji tabanlı bir ekonomiye hazırlayacak eğitimlere ihtiyaç duymaktadır. Networking Academy, artan ICT uzmanı talebini karşılamaya ve tüm dünyada bu uzmanların kariyer hedeflerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Programın Sunulması

Cisco Networking Academy öğrencilere sorun çözme, işbirliği ve eleştirel düşüncenin yanı sıra ağ tasarlamak, oluşturmak ve yönetmek için gereken temel ICT becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan kapsamlı ve 21. yüzyıla uygun bir öğrenim deneyimi sunar. Öğrenciler, tüm dünyada artmakta olan ağ uzmanı ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olacak uygulama becerilerini geliştirmek için uygulamalı öğrenim etkinliklerini ve ağ simülasyonlarını tamamlar.

Küresel Ortaklıklar

Cisco Networking Academy "dünyanın en büyük sınıfını" oluşturmak için bir kamu-özel sektör ortaklığı modelini kullanır. Cisco'nun ortaklık kurduğu eğitim kurumları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, devletler ve toplum merkezleri; sınıf yeri, bilgisayar laboratuvarı ekipmanları ve nitelikli eğitmenleri sağlar. Cisco ise çevrimiçi müfredatı, öğretmen eğitimini ve eğitimciler için profesyonel gelişim imkânları sağlar.

Cisco Networking Academy; öğrencilerin giriş seviyesindeki ICT meslekleri için hazırlanmalarına, daha fazla eğitim almalarına ve hem günümüzün hem de geleceğin ekonomisinde omurga görevine sahip ağların bakımını yapabilmeleri için tüm dünyada kabul gören sertifikasyonları almalarına yardımcı olur.

Sonuçlar

Cisco Networking Academy bugüne kadar 4 milyondan fazla öğrenci yetiştirmiştir. Mezunlardan pek çoğu çeşitli sektörlerde başarılı bir ICT kariyerine sahip olmuştur. Bazıları ise NetAcad'nde edindikleri girişimci ruhu ve bilgileri değerlendirip kendi işlerini kurmuş ve yeni işler yaratmıştır.

1997'de kurulan Cisco Networking Academy, Cisco'nun en geniş çaplı ve en uzun soluklu Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) programıdır.

Video

WORLD'S LARGEST CLASSROOM


WORLD'S LARGEST CLASSROOM

http://www.netacad.com/

Cisco ile iletişime geçin