Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Få din IT-budget att räcka längre

För project från 10 000 SEK, låter easylease dig sprida kostnaderna till 0% över 36 månader.

Med easylease, kan du…

Anamma IT snabbare

Oavsett budget, när ditt företag behöver den.

Förbättra kassaflöde

Utan förskottskostnader, du kan betala månadsvis över 3 år.

Få en Cisco-lösning

Bunta ihop hårdwara, mjukvara, prenumeraitoner, tjänster och tredjepartsprodukter i ett kontrakt.

Fortsätt skapa nytt

Lägg till nya lösningar till avtalet i takt med att ditt företag växer och var före konkurrenterna.

Hur det fungerar

0% ränta I tre år

easylease är en betalningsplan som löper på 36 månader. Addera dina hårdvaru-, mjukvaru- och servicekostnader och dela med 36. Det är beloppet du ska betala varje månad.

I slutet av ditt kontrakt

Du kan återlämna tillgångarna eller betala 1 % av den totala kostnaden för att äga dem.

Produktkvalificering

För köp från 10 000 till 3 500 000 SEK Cisco-lösningar måste uppgå till 70 % (där Cisco-hårdvara utgör 10 %) av dina totala utgifter.

Några frågor?

Utnyttja betalningsalternativen som är öppna för dig. Låt oss visa dig hur?

Betalningslösningar, tillämpliga långivare och tillgängligheten för program som refereras tillvarierar efter land. Cisco Capital erbjuder leasing och/eller finansiering i ett begränsat antal länder. Leasing och/eller finansiering kan tillhandahålla av en oberoende finansieringsleverantör i jurisdiktioner där Cisco Capital inte erbjuder de tillämpliga leasing- och/eller finansieringsprodukterna. Andra begränsningar kan gälla. Cisco Capital förbehåller sig rätten att ändra eller annullera det föregående när som helst utan att meddela detta i förväg.