Configurando a complexidade da senha para WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP371 e WAP571